Oredzia z drugiego dnia miesiąca – 2012
2 stycznia 2012
Jak mówi Mirjana, Matka Boża jest stanowcza.
„Drogie dzieci! Gdy z moją matczyną troską patrzę w wasze serca, widzę w nich ból i cierpienie; widzę zranioną przeszłość i nieustanne poszukiwanie; widzę swoje dzieci, które chcą być szczęśliwe, ale nie wiedzą jak. Otwórzcie się na Ojca. To jest droga do szczęścia – droga, którą ja pragnę was prowadzić. Bóg Ojciec swoich dzieci nigdy nie pozostawia samych, zwłaszcza nie w bólu i rozpaczy. Kiedy to pojmiecie i przyjmiecie, będziecie szczęśliwi i wasze poszukiwanie zakończy się. Będziecie kochać i nie będziecie się lękać. Wasze życie będzie nadzieją i prawdą, którą jest mój Syn. Dziękuję wam. Proszę was, módlcie się za tych, których mój Syn wybrał. Nie sądźcie, bo wszyscy będziecie sądzeni”.
2 lutego 2012
„Drogie dzieci! Jestem z wami tak długi czas i już tak długi czas wskazuję wam Bożą obecność i Jego bezgraniczną miłość, którą pragnę, byście wszyscy poznali. A wy, dzieci moje? Wy jesteście nadal głusi i ślepi, kiedy patrzycie na świat wokół siebie i nie chcecie widzieć, dokąd zmierza bez mojego Syna. Wyrzekacie się Go, a On jest źródłem wszystkich łask. Mnie słuchacie, kiedy do was mówię, ale wasze serca są zamknięte i nie słyszycie mnie. Nie modlicie się do Ducha Świętego, by was oświecił. Dzieci moje, pycha zapanowała. Wskazuję wam pokorę. Dzieci moje, zapamiętajcie: tylko dusza pokorna świeci czystością i pięknem, ponieważ poznała miłość Bożą. Tylko dusza pokorna staje się rajem, ponieważ w niej jest mój Syn. Dziękuję wam!… Ponownie proszę was: módlcie się za tych, których mój Syn wybrał, to są wasi pasterze”.
2 marca 2012
„Drogie dzieci! Przez niezmierzoną miłość Bożą przychodzę między was i wytrwale zapraszam was w objęcia mojego Syna. Matczynym Sercem proszę was, dzieci moje, ale i upominam, by na pierwszym miejscu była dla was troska o tych, którzy nie poznali mojego Syna. Nie dopuście, by oni, patrząc na was i na wasze życie, nie zapragnęli Go poznać. Proście Ducha Świętego, byście byli odbiciem mojego Syna. Proście, byście mogli być apostołami boskiej światłości w tym czasie ciemności i beznadziei. To jest czas waszej próby. Z różańcem w ręku i miłością w sercu pójdźcie ze mną. Prowadzę was do zmartwychwstania w moim Synu. Módlcie się za tych, których mój Syn wybrał, by zawsze mogli żyć przez Niego i w Nim, Najwyższym Kapłanie. Dziękuję wam”.
2 kwietnia 2012
„Drogie dzieci! Jako Królowa Pokoju pragnę wam, swoim dzieciom, dać pokój – prawdziwy pokój, który pochodzi przez Serce mojego Boskiego Syna. Jako Matka proszę, by w waszych sercach zapanowała mądrość, pokora i dobroć, by zapanował pokój, by zapanował mój Syn. Kiedy mój Syn będzie w waszych sercach, będziecie mogli pomóc innym, by Go poznali. Kiedy niebiański pokój opanuje was, rozpoznają go ci, którzy szukają go w niewłaściwych miejscach i tym zadają ból mojemu matczynemu Sercu. Dzieci moje, wielka będzie moja radość, kiedy zobaczę, że przyjmujecie moje słowa i że pragniecie mnie naśladować. Nie lękajcie się, nie jesteście sami. Podajcie mi swoje ręce, a ja was poprowadzę. Nie zapomnijcie o swoich pasterzach. Módlcie się, by zawsze byli myślami z moim Synem, który ich powołał, aby dawali o Nim świadectwo. Dziękuję wam”.
2 maja 2012
„Drogie dzieci! W matczynej miłości proszę was: podajcie mi swoje ręce, pozwólcie mi, bym was prowadziła. Ja, jako Matka, pragnę ocalić was od niepokoju, rozpaczy i wiecznego zesłania. Mój Syn przez swoją śmierć na krzyżu pokazał, jak bardzo was kocha, ofiarował się z powodu was i waszych grzechów. Nie odrzucajcie Jego ofiary i nie odnawiajcie Jego cierpień swoimi grzechami. Nie zamykajcie sobie bram raju. Moje dzieci, nie traćcie czasu. Nic nie jest ważniejsze od jedności w moim Synu. Pomogę wam, ponieważ Ojciec Niebieski posyła mnie, byśmy mogli razem pokazać drogę łaski i zbawienia wszystkim tym, którzy Go nie znają. Nie bądźcie twardych serc. Zaufajcie mi i adorujcie mojego Syna. Dzieci moje, nie możecie bez pasterzy. Niech każdego dnia będą w waszych modlitwach. Dziękuję wam”.
2 czerwca 2012
„Drogie dzieci! Nieustannie jestem między wami, ponieważ pragnę,przez swoją bezgraniczną miłość, pokazać wam bramy raju. Pragnę powiedzieć wam, jak się otwierają – przez dobroć, miłosierdzie, miłość i pokój, przez mojego Syna. Dlatego, dzieci moje, nie traćcie czasu na marności, zbawić was może tylko poznawanie miłości mojego Syna. Przez tę zbawczą miłość, i Ducha Świętego, On wybrał mnie, a ja razem z Nim wybieram was, byście byli apostołami Jego miłości i woli. Dzieci moje, wielka odpowiedzialność jest nad wami! Pragnę, byście wy, swoim przykładem, pomogli grzesznikom, by przejrzeli, byście wzbogacili ich ubogie dusze, i sprowadzili ich z powrotem w moje objęcia. Dlatego módlcie się, módlcie się, pośćcie i regularnie się spowiadajcie. Jeśli spożywanie mojego Syna [we Mszy świętej] jest centrum waszego życia, wtedy nie bójcie się, wszystko możecie. Ja jestem z wami. Każdego dnia modlę się za pasterzy i od was oczekuję tego samego, ponieważ,dzieci moje, bez ich prowadzenia i wzmocnienia przez błogosławieństwo,nie możecie. Dziękuję wam”.
2 lipca 2012
„Dzieci moje! Ponownie po matczynemu proszę was, byście się na chwilę zatrzymali i rozmyślali o sobie i o przemijalności tego swojego ziemskiego życia. Potem rozmyślajcie o wieczności oraz o wiecznej szczęśliwości. Czego wy pragniecie, którą drogą chcecie pójść? Miłość ojcowska mnie posyła, bym była dla was Pośredniczką, by z miłością matczyną pokazać wam drogę, która prowadzi do czystości duszy; duszy, nieobciążonej grzechem; duszy, która pozna wieczność. Modlę się, by światło miłości mojego Syna oświeciło was; byście zwyciężyli słabości i wydobyli się z nędzy. Wy jesteście moimi dziećmi i ja pragnę was wszystkich na drodze zbawienia. Dlatego, dzieci moje, zgromadźcie się dookoła mnie, bym mogła dać wam poznać miłość swojego Syna i w ten sposób otworzyć bramy wiecznej szczęśliwości. Módlcie się, jak i ja, za swoich pasterzy. Ponownie was upominam: nie osądzajcie ich, ponieważ mój Syn ich wybrał. Dziękuję wam”.
2 sierpnia 2012
„Drogie dzieci! Jestem z wami i nie odstępuję. Pragnę was poznać ze swoim Synem. Pragnę swoich dzieci ze sobą w życiu wiecznym. Pragnę, byście odczuli radość pokoju i mieli wieczne zbawienie. Modlę się, byście przezwyciężyli ludzkie słabości. Proszę swojego Syna, by dał wam czyste serca. Drogie moje dzieci, tylko czyste serca wiedzą, jak nieść krzyż i wiedzą, jak się ofiarować za wszystkich tych grzeszników, którzy obrazili Ojca Niebieskiego i którzy Go i dzisiaj obrażają, choć Go nie poznali. Modlę się, byście poznali świtało prawdziwej wiary, która pochodzi tylko z modlitwy czystych serc. W ten sposób wszyscy ci, którzy są blisko was, odczują miłość mojego Syna. Módlcie się za tych, których mój Syn wybrał, by prowadzili was na drodze do zbawienia. Niech wasze usta będą zamknięte na każdy osąd. Dziękuję wam.
2 września 2012
„Drogie dzieci! Podczas gdy moje oczy patrzą na was, moja dusza szuka dusz, z którymi pragnie być jedno – dusz, które zrozumiały znaczenie modlitwy za te moje dzieci, które nie poznały miłości Ojca Niebieskiego. Wzywam was, ponieważ was potrzebuję. Przyjmijcie misję i nie lękajcie się, umocnię was. Napełnię was swoimi łaskami, swoją miłością obronię was przed złym duchem. Będę z wami. Swoją obecnością będę was pocieszać w trudnych chwilach. Dziękuję wam za otwarte serca. Módlcie się za kapłanów. Módlcie się, by jedność pomiędzy moim Synem i nimi była jak najmocniejsza, aby byli jedno. Dziękuję wam”.
2 padziernika 2012
„Drogie dzieci! Wzywam was i przychodzę pomiędzy was, ponieważ was potrzebuję. Potrzebuję apostołów o czystym sercu. Modlę się, ale módlcie się również wy, by Duch Święty uzdolnił was i prowadził, by oświecił was i napełnił miłością i pokorą. Módlcie się, by napełnił was łaską i miłosierdziem. Dopiero wtedy mnie zrozumiecie, dzieci moje. Dopiero wtedy pojmiecie mój ból z powodu tych, którzy nie poznali miłości Bożej. Wtedy będziecie mogli mi pomóc. Będziecie ze mną nieść światło miłości Bożej. Będziecie oświecać drogę tym, którym dane są oczy, ale nie chcą widzieć. Ja pragnę, by wszystkie moje dzieci widziały mojego Syna. Ja pragnę, by wszystkie moje dzieci doświadczały Jego królestwa. Ponownie wzywam was i proszę, byście modlili się za tych, których powołał mój Syn. Dziękuję wam".
2 listopada 2012
„Drogie dzieci! Jako Matka proszę was, byście wytrwali jako moi apostołowie. Modlę się do swojego Syna, by dał wam Boską mądrość i siłę. Modlę się, byście przez Bożą prawdę rozsądzili wszystko wokół siebie i mocno sprzeciwili się wszystkiemu temu, co chce was oddalić od mojego Syna. Modlę się, byście przez mojego Syna dawali świadectwo miłości Niebieskiego Ojca. Dzieci moje, dana jest wam wielka łaska, byście byli świadkami miłości Bożej. Danej odpowiedzialności nie przyjmujcie lekko. Nie zasmucajcie mojego matczynego serca. Jako Matka pragnę polegać na swoich dzieciach, na moich apostołach. Przez post i modlitwę otwieracie drogę dla mnie, bym modliła się do swojego Syna, by był przy was i by przez was święciło się Jego imię. Módlcie się za pasterzy, ponieważ nic z tego nie byłoby możliwe bez nich. Dziękuję wam".
2 grudnia 2012
„Drogie dzieci! Z matczyną miłością i matczyną cierpliwością na nowo wzywam was, byście żyli według mojego Syna, byście szerzyli Jego pokój i Jego miłość, byście jako moi apostołowie całym sercem przyjęli Bożą prawdę i modlili się do Ducha Świętego, by was prowadził. Wtedy będziecie mogli wiernie służyć mojemu Synowi i swoim życiem pokazać innymi Jego miłość. Przez miłość mojego Syna i moją, ja, jako Matka, staram się wszystkie zagubione dzieci sprowadzić w swoje matczyne objęcia i pokazać im drogę wiary. Dzieci moje, pomóżcie mi w mojej matczynej walce i módlcie się ze mną, by grzesznicy poznali swoje grzechy i szczerze żałowali. Módlcie się również za tych, których mój Syn wybrał i w swoje Imię konsekrował. Dziękuję wam".