Orędzia z drugiego dnia miesiąca – 2013
2 stycznia 2013
„Drogie dzieci! Z wielką miłością i cierpliwością staram się wasze serca uczynić według mojego serca. Staram się swoim przykładem nauczyć was pokory, mądrości i miłości, ponieważ potrzebuję was, nie mogę bez was, dzieci moje. Przez Bożą Wolę wybieram was, przez Jego siłę umacniam was. Dlatego, dzieci moje, nie bójcie się otworzyć mi swoich serc. Dam je mojemu Synowi, a On w zamian daruje wam pokój Boski. Będziecie go nieść wszystkim, których spotkacie, o Bożej miłości życiem będziecie dawać świadectwo, i będziecie mogli Syna przez siebie darować. Przez pojednanie, post i modlitwę będę was prowadzić. Niezmierzona jest moja miłość. Nie bójcie się. Dzieci moje, módlcie się za pasterzy. Niech wasze usta będą zamknięte na każdy osąd, bo, nie zapominajcie, mój Syn ich wybrał i tylko On na prawo sądzić. Dziękuję wam”.
2 lutego 2013
„Drogie dzieci! Miłość doprowadza mnie do was; miłość, której pragnę nauczyć również was – miłość prawdziwa; miłość, którą mój Syn ukazał wam, kiedy umarł na krzyżu z miłości do was; miłość, która zawsze jest gotowa wybaczyć i prosić o wybaczenie. Jak wielka jest wasza miłość? Smutne jest moje matczyne serce, kiedy w waszych sercach szuka miłości. Nie jesteście gotowi z miłości poddać swojej woli Bożej woli. Nie możecie mi pomóc, aby ci, którzy nie poznali miłości Bożej, poznali ją, bo wy nie macie prawdziwej miłości. Oddajcie mi swoje serca, a ja będę was prowadzić. Nauczę was przebaczać, miłować nieprzyjaciela i żyć według mojego Syna. Nie bójcie się o siebie. Mój Syn nie zapomina w nieszczęściu tych, których miłuje. Będę przy was. Będę prosić Ojca Niebieskiego, by oświecił was światłem wiecznej prawdy i miłości. Módlcie się za swoich pasterzy, by przez wasz post i modlitwę mogli w miłości prowadzić was. Dziękuję wam”.
2 marca 2013
„Drogie dzieci! Ponownie po matczynemu wzywam was: nie bądźcie twardego serca. Nie zamykajcie oczu na przestrogi, które Ojciec Niebieski z miłości zsyła wam. Czy miłujecie Go ponad wszystko? Czy wyrażacie żal, że często zapominacie, iż Ojciec Niebieski ze swojej wielkiej miłości posłał swojego Syna, by odkupił nas przez krzyż? Czy wyrażacie żal, że jeszcze nie przyjęliście orędzia? Dzieci moje, nie opierajcie się miłości mojego Syna. Nie opierajcie się nadziei i pokojowi! Przez waszą modlitwę i post mój Syn przez swój krzyż rozproszy ciemność, która chce okrążyć was i zapanować nad wami. Da wam siłę do nowego życia. Żyjąc nim według mojego Syna, będziecie błogosławieństwem i nadzieją dla wszystkich tych grzeszników, którzy bląkają się w ciemności grzechu. Dzieci moje, czuwajcie! Ja, jako Matka, czuwam z wami. Szczególnie modlę się i czuwam nad tymi, których mój Syn powołał, by nieśli wam światło i nadzieję – za waszych pasterzy. Dziękuję wam!”.
2 kwietnia 2013
„Drogie dzieci! Wzywam was, byście byli jedno w duchu z moim Synem. Wzywam was, byście przez modlitwę i przez Mszę Świętą, kiedy mój Syn w szczególny sposób jednoczy się z wami, spróbowali być jak On – byście byli jak On zawsze gotowi wypełniać wolę Bożą, a nie byście szukali, by się spełniła wasza. Dlatego, dzieci moje, przez wolę Bożą jesteście, istniejecie; bez woli Bożej jesteście niczym. Ja, jako Matka, wymagam od was, byście swoim życiem mówili o chwale Bożej, ponieważ w ten sposób będziecie rozsławiać i siebie przez Jego wolę. Pokażcie wszystkim pokorę i miłość do bliźniego. Przez tę pokorę i miłość mój Syn zbawił was i otworzył wam drogę do Ojca Niebieskiego. Proszę was, byście otwierali drogę do Ojca Niebieskiego wszystkim tym, którzy Go jeszcze nie poznali i nie otworzyli swojego serca na Jego miłość. Przez swoje życie otwórzcie drogę wszystkim tym, którzy jeszcze błąkają się w szukaniu prawdy. Dzieci moje, bądźcie moimi apostołami, którzy nie żyli na próżno. Nie zapomnijcie, że dojdziecie przed Ojca Niebieskiego i będziecie mówić Mu o sobie. Bądźcie gotowi! Ponownie wskazuję wam: módlcie się za tych, których mój Syn powołał, pobłogosławił ich ręce i darował ich wam. Módlcie się, módlcie się, módlcie się za swoich pasterzy. Dziękuje wam”.
2 maja 2013
„Drogie dzieci! Ponownie wzywam was, byście miłowali, a nie byście sądzili. Mój Syn z woli Ojca Niebieskiego był pośród was, by pokazać wam drogę zbawienia, by was zbawić, a nie by was sądzić. Jeśli pragniecie naśladować mojego Syna, nie będziecie sądzić, ale będziecie miłować, jak Ojciec Niebieski miłuje was. A kiedy jest wam najtrudniej, kiedy upadacie pod ciężarem krzyża, nie rozpaczajcie, nie sądźcie, ale pamiętajcie, że jesteście miłowani i chwalcie Ojca Niebieskiego za Jego miłość. Dzieci moje, nie zbaczajcie z drogi, którą was prowadzę. Nie idźcie lekkomyślnie na zatracenie. Niech modlitwa i post umocnią was, byście mogli żyć tak, jak Ojciec Niebieski by tego chciał; byście byli moimi apostołami wiary i miłości; by wasze życie błogosławiło tych, których spotykacie; byście byli jedno z Ojcem Niebieskim i moim Synem. Dzieci moje, to jest jedyna prawda; prawda, która prowadzi do waszego nawrócenia, a wtedy i do nawrócenia wszystkich tych, których spotykacie, którzy nie poznali mojego Syna – wszystkich tych, którzy nie wiedzą, co znaczy miłować. Dzieci moje, mój Syn podarował wam pasterzy. Chrońcie ich, módlcie się za nich. Dziękuje wam”.
2 czerwca 2013
„Drogie dzieci! W tym niespokojnym czasie na nowo wzywam was, abyście poszli za moim Synem, byście go naśladowali. Wiem o waszych bólach, cierpieniach i trudnościach, ale w moim Synu odpoczniecie, w Nim znajdziecie pokój i zbawienie. Dzieci moje, nie zapomnijcie, że mój Syn przez swój krzyż odkupił was i umożliwił wam, byście na nowo byli dziećmi Bożymi, byście na nowo mogli do Ojca Niebieskiego zwracać się „Ojcze!”. Abyście byli godni Ojca, miłujcie i wybaczajcie, ponieważ Ojciec jest miłością i wybaczeniem. Módlcie się i pośćcie, ponieważ to jest droga do waszego oczyszczenia, to jest droga do spotkania i poznania Ojca Niebieskiego. Kiedy poznacie Ojca, pojmiecie, że tylko On jest wam potrzebny. Ja, jako Matka, pragnę swoich dzieci we wspólnocie jednego ludu, w którym się słucha Słowa Bożego i wypełnia Je.* Dlatego, dzieci moje, pójdźcie za moim Synem, bądźcie jedno z Nim, bądźcie dziećmi Bożymi. Miłujcie swoich pasterzy, tak, jak mój Syn ich umiłował, kiedy ich powołał, by służyli wam. Dziękuję wam”.
*Podkreślone słowa, jak przekazała widząca Mirjana, Matka Boża wypowiedziała zdecydowanie, akcentując je.
2 lipca 2013
„Drogie dzieci! Z matczyną miłością proszę was: dajcie mi swoje serca, abym mogła przedstawić je swojemu Synowi i wyzwolić was – wyzwolić was od wszystkiego tego, złego, co was coraz bardziej zniewala i oddala od jedynego Dobra – mojego Syna, od wszystkiego, co prowadzi was błędną drogą i odbiera wam pokój. Pragnę poprowadzić was do wolności obietnicy mojego Syna, ponieważ pragnę, by tutaj zawsze w pełni spełniała się wola Boża, by przez pojednanie z Ojcem Niebieskim, post i modlitwę narodzili się apostołowie Bożej miłości, apostołowie, którzy w wolności i z miłością będą szerzyć miłość Bożą wszystkim moim dzieciom, apostołowie, którzy będą szerzyli miłość zaufania do Niebieskiego Ojca i otwierali bramy raju. Drogie dzieci, swoim pasterzom przekażcie radość miłości i wsparcie, tak, jak i mój Syn oczekuje od nich, by przekazali wam. Dziękuję wam”.
2 sierpnia 2013
„Drogie dzieci! Drogie dzieci! Jeślibyście tylko z całkowitym zaufaniem otworzyli mi swoje serca, wszystko byście pojęli. Pojęlibyście z jak wielką miłością wzywam was, z jak wielką miłości pragnę was zmienić, uczynić was szczęśliwymi, z jak wielką miłością pragnę uczynić was wyznawcami mojego Syna i dać wam pokój w pełności mojego Syna. Pojęlibyście niezmierzoną wielkość mojej matczynej miłości. Dlatego, dzieci moje, módlcie się, ponieważ przez modlitwę wzrasta wasza wiara i rodzi się miłość, przy której nawet krzyż nie jest nie do utrzymania, bo nie niesiecie go sami. We wspólnocie z moim Synem wychwalajcie imię Ojca Niebieskiego. Módlcie się, módlcie się o dar miłości, bo miłość jest jedyną prawdą – ona wszystko wybacza, wszystkim służy i w każdym widzi brata. Dzieci moje, apostołowie moi, wielkie jest zaufanie, którym Ojciec Niebieski przeze mnie, swoją służebnicę, obdarzył was, byście pomagali tym, którzy Go nie znają, by pojednali się z Nim i naśladowali Go. Dlatego uczę was miłości, ponieważ tylko jeśli będziecie mieć miłość, będziecie mogli Mu odpowiedzieć. Na nowo wzywam was: kochajcie swoich pasterzy i módlcie się, by w tym trudnym czasie imię mojego Syna rozsławiło się pod ich przewodnictwem. Dziękuję wam”.
25 września 2013
„Drogie dzieci! Kocham wszystkich was. Wszyscy wy, wszystkie moje dzieci, wszyscy jesteście w moim sercu. Wszyscy wy macie moją matczyną miłość i wszystkich was pragnę poprowadzić do poznawania Bożej radości. Dlatego wzywam was. Potrzebuję pokornych apostołów, którzy z otwartym sercem przyjmą słowo Boże i pomogą innym, by przy Bożym słowie pojęli sens swojego życia. Abyście to mogli, dzieci moje, musicie przez modlitwę i post nauczyć się słuchać sercem i nauczyć się podporządkowywać się. Musicie nauczyć się odrzucać od siebie wszystko to, co oddala was od słowa Bożego i tęsknić jedynie za tym, co przybliża je do was. Nie lękajcie się! Ja jestem tutaj. Nie jesteście sami. Proszę Ducha Świętego, by odnowił was i umocnił. Proszę Ducha Świętego, byście, kiedy pomagacie innym, wyzdrowieli i wy sami. Proszę Go, byście przez Niego byli dziećmi Bożymi i moimi apostołami...”.
Potem z wielką troską Pani powiedziała:
„...Ze względu na Jezusa, ze względu na mojego Syna kochajcie tych, których On powołał i pragnijcie błogosławieństwa tylko z tych rąk, które On poświęcił. Nie pozwólcie złu, by zapanowało. Ponownie powtarzam: tylko przy waszych pasterzach moje serce zwycięży. Nie pozwólcie złu, by oddzieliło was od waszych pasterzy. Dziękuję wam”.
25 października 2013
„Drogie dzieci! Kocham was matczyną miłością i z matczyną cierpliwością czekam na waszą miłość i wspólnotę. Modlę się, byście byli wspólnotą dzieci Bożych, moje dzieci. Modlę się, byście jako wspólnota radośnie ożyli w wierze i miłości mojego Syna. Dzieci moje, gromadzę was jako swoich apostołów i uczę was, tak, by inni poznali miłość mojego Syna, tak, byście przynieśli im Dobrą Nowinę, którą jest mój Syn. Dajcie mi swoje otwarte, oczyszczone serca i miłością do mojego Syna ja je napełnię. Jego miłość da sens waszemu życiu, ja będę iść z wami. Będę z wami do spotkania z Ojcem Niebieskim. Dzieci moje, zbawią się ci, którzy z miłością i wiarą kroczą ku Ojcu Niebieskiemu. Nie bójcie się, jestem z wami. Zaufajcie swoim pasterzom, tak jak mój Syn zaufał, kiedy ich wybrał i módlcie się, by mieli siłę i miłość, by was prowadzić. Dziękuję wam”.
25 listopada 2013
„Drogie dzieci! Ponownie po matczynemu wzywam was, abyście miłowali, abyście nieustannie modlili się o dar miłości, abyście miłowali Ojca Niebieskiego ponad wszystko. Kiedy miłujecie Go, będziecie miłować siebie i bliźniego swego. Tego nie można od siebie oddzielić. Ojciec Niebieski jest w każdym człowieku, miłuje każdego człowieka i do każdego człowieka zwraca się po imieniu. Dlatego, dzieci moje, przez modlitwę wsłuchujcie się w wolę Ojca Niebieskiego. Rozmawiajcie z Nim. Miejcie osobistą relację z Ojcem, który jeszcze bardziej pogłębi relację pomiędzy wami, wspólnotą moich dzieci, moich apostołów. Jako Matka pragnę, byście przez miłość do Ojca Niebieskiego podnieśli się ponad marności tej ziemi i pomogli innym stopniowo poznawać Ojca Niebieskiego i zbliżać się do Niego. Dzieci moje, módlcie się, módlcie się, módlcie się o dar miłości, ponieważ miłością jest mój Syn. Módlcie się za swoich pasterzy, aby zawsze mieli miłość do was, tak, jak mój Syn miał i pokazał, oddając swoje życie za wasze zbawienie. Dziękuję wam”.
25 grudnia 2013
„Drogie dzieci! Z matczyną miłością i matczyną cierpliwością patrzę na wasze nieustanne błąkanie się i wasze zagubienie. Dlatego jestem z wami. Pragnę pomóc wam, abyście najpierw odnaleźli i poznali siebie, byście wtedy mogli rozpoznać i przyjąć wszystko to, co nie pozwala wam szczerze całym sercem poznać miłości Ojca Niebieskiego. Dzieci moje, Ojca poznaje się przez krzyż. Dlatego nie odrzucajcie krzyża, starajcie się go zrozumieć i przyjąć z moją pomocą. Kiedy będziecie mogli przyjąć krzyż, zrozumiecie i miłość Ojca Niebieskiego; będziecie iść z moim Synem i ze mną; będziecie różnić się od tych, którzy nie poznali miłości Ojca Niebieskiego, tych, którzy Go słuchają, ale Go nie rozumieją, nie idą z Nim, nie poznali Go. Pragnę, byście rozpoznali prawdę mojego Syna i byli moimi apostołami, byście jako dzieci Boże wznieśli się ponad ludzkie myślenie i zawsze we wszystkim na nowo szukali Bożego myślenia. Dzieci moje, módlcie się i pośćcie, byście mogli rozpoznać wszystko to, czego oczekuję od was. Módlcie się za swoich pasterzy i tęsknijcie, byście we wspólnocie z nimi poznali miłość Ojca Niebieskiego. Dziękuję wam”.