Orędzia z drugiego dnia miesiąca – 2014
2 stycznia 2014
„Drogie dzieci! Abyście mogli być moimi apostołami i byście mogli pomóc wszystkim tym, którzy są w ciemności, by poznali światłość miłości mojego Syna, musicie mieć czyste i pokorne serca. Nie możecie pomóc, by mój Syn narodził się i królował w sercach tych, którzy Go nie znają, jeśli nie króluje – jeśli nie jest Królem w waszym sercu. Jestem z wami. Idę z wami jako Matka. Pukam do waszych serc. Nie mogą się otworzyć, bo nie są pokorne. Modlę się, ale módlcie się i wy, moje umiłowane dzieci, abyście mogli mojemu Synowi otworzyć czyste i pokorne serce, i przyjąć dary, które wam obiecał. Wtedy będziecie prowadzeni przez miłość i moc mojego Syna. Wtedy będziecie moimi apostołami, którzy wszędzie wokół siebie szerzą owoce miłości Bożej. Z was i poprzez was będzie działał mój Syn, ponieważ będziecie jedno. Tego pragnie moje matczyne serce – jedności wszystkich moich dzieci poprzez mojego Syna. Z wielką miłością błogosławię i modlę się za wybrańców mojego Syna, za waszych pasterzy. Dziękuję wam”.
2 lutego 2014
„Drogie dzieci! Z matczyną miłością pragnę nauczyć was szczerości, ponieważ pragnę, byście w swoim działaniu jako moi apostołowie byli dokładni, zdecydowani, a nade wszystko szczerzy. Pragnę, byście przez łaskę Bożą byli otwarci na błogosławieństwo. Pragnę, byście przez post i modlitwę wyprosili od Ojca Niebieskiego poznanie naturalnego, świętego – Boskiego. Napełnieni poznaniem pod okryciem mojego Syna i mnie, będziecie moimi apostołami, którzy będą umieli szerzyć Słowo Boże wszystkim tym, którzy go nie znają i będziecie umieli pokonać przeszkody, które będą stać na waszej drodze. Dzieci moje, przez błogosławieństwo łaska Boża spłynie na was, a wy będziecie mogli zatrzymać ją przez post, modlitwę, oczyszczenie i pojednanie. Będziecie mieć skuteczność, której oczekuję od was. Módlcie się za swoich pasterzy, by promień łaski Bożej oświecił ich drogi. Dziękuję wam”.
2 marca 2014
„Drogie dzieci! Przychodzę do was jako Matka i pragnę, abyście we mnie jako Matce znaleźli miejsce zamieszkania, pocieszenie i odpoczynek. Dlatego, dzieci moje, apostołowie mojej miłości, módlcie się. Módlcie się z pokorną pobożnością, posłuszeństwem i zupełnym zaufaniem Ojcu Niebieskiemu. Zaufajcie, tak jak i ja zaufałam, kiedy powiedziano mi, że przyniosę błogosławieństwo obietnicy. Niech z waszego serca na wasze usta zawsze przychodzi: „Niech będzie wola Twoja!”. Dlatego zaufajcie i módlcie się, abym mogła wstawiać się za wami u Pana, by dał wam Niebiańskie Błogosławieństwo i napełnił was Duchem Świętym. Wtedy będziecie mogli pomóc wszystkim tym, którzy nie znają Pana – wy, apostołowie mojej miłości, pomożecie im, by z zupełnym zaufaniem nazywali Go Ojcem. Módlcie się za swoich pasterzy i zaufajcie ich błogosławionym rękom. Dziękuję wam”.
2 kwietnia 2014
„Drogie dzieci! Pragnę wam pomóc matczyną miłością, by wasze życie modlitwy i pokuty było prawdziwą próbą przybliżenia się do mojego Syna i Jego Boskiej światłości, byście umieli odłączyć się od grzechu. Każda modlitwa, każda Msza i każdy post są próbą przybliżenia się do mojego Syna, wspomnieniem Jego chwały i schronieniem przed grzechem, są drogą do ponownego zjednoczenia się dobrego Ojca i Jego dzieci. Dlatego, drogie moje dzieci, sercem otwartym, pełnym miłości wzywajcie Imienia Ojca Niebieskiego, by was oświecił Duchem Świętym. Przez Ducha Świętego staniecie się źródłem miłości Bożej. Z tego źródła będą pić wszyscy ci, którzy nie znają mojego Syna, wszyscy ci, spragnieni miłości i pokoju mojego Syna. Dziękuję wam. Módlcie się za swoich pasterzy. Modlę się za nich i pragnę, by zawsze odczuwali błogosławieństwo moich matczynych rąk i wsparcie mojego matczynego serca”.
2 maja 2014
„Drogie dzieci! Ja, wasza Matka, jestem z wami przez wzgląd na waszą szczęśliwość, przez wzgląd na wasze potrzeby i przez wzgląd na wasze osobiste poznanie. Ojciec Niebieski dał wam wolność, byście sami zdecydowali i sami poznali. Pragnę wam pomóc. Pragnę być dla was Matką, nauczycielką prawdy, byście w prostocie otwartego serca poznali niezmierzoną czystość i światłość, która z niej pochodzi i rozprasza ciemności, światłość, która przynosi nadzieję. Ja, dzieci moje, rozumiem wasze bóle i cierpienia. Kto rozumiałby was lepiej od Matki? A wy, dzieci moje? Mała jest liczba tych, którzy mnie rozumieją i naśladują. Wielka jest liczba zagubionych, tych, którzy jeszcze nie poznali prawdy w moim Synu. Dlatego, apostołowi moi, módlcie się i działajcie. Przynieście światłość i nie traćcie nadziei. Jestem z wami. W szczególny sposób jestem z waszymi pasterzami. Matczynym sercem miłuję ich i chronię, ponieważ oni prowadzą was do Raju, który obiecał wam mój Syn”.
2 czerwca 2014
„Drogie dzieci! Wzywam was wszystkich i przyjmuję jako swoje dzieci. Modlę się, byście mnie przyjęli i miłowali jako Matkę. Wszystkich was zjednoczyłam w swoim sercu, zeszłam pomiędzy was i błogosławię was. Wiem, że pragniecie ode mnie pocieszenia i nadziei, ponieważ miłuję was i wstawiam się za wami. Proszę was, byście zjednoczyli się ze mną w moim Synu i byli moimi apostołami. Byście to mogli, ponownie wzywam was do miłowania. Nie ma miłości bez modlitwy – nie ma modlitwy bez przebaczenia, bo miłość jest modlitwą – przebaczenie jest miłością. Dzieci moje, Bóg stworzył was, byście miłowali, a miłując, przebaczali. Każda modlitwa, która wypływa z miłości, jednoczy was z moim Synem i Duchem Świętym, a Duch Święty oświeca was i czyni moimi apostołami, apostołami, którzy wszystko, co czynią, będą czynić w imię Pańskie. Oni będą modlić się uczynkami, a nie tylko słowami, ponieważ miłują mojego Syna i pojmują drogę prawdy, która prowadzi do życia wiecznego. Módlcie się za swoich pasterzy, by zawsze z czystym sercem mogli prowadzić was drogą prawdy i miłości, drogą mojego Syna. Dziękuję wam”.
2 lipca 2014
„Drogie dzieci! Ja, Matka was tutaj zgromadzonych i Matka całego świata, błogosławię was matczynym błogosławieństwem i wzywam was, byście weszli na drogę pokory. Ta droga prowadzi do poznawania miłości mojego Syna. Mój Syn jest wszechmogący, On jest we wszystkim. Jeśli wy, dzieci moje, nie rozpoznajecie tego, wtedy w waszej duszy panuje ciemność – ślepota. Uzdrowić was może tylko pokora. Dzieci moje, zawsze żyłam pokornie, odważnie i w nadziei. Wiedziałam, rozpoznałam, że Bóg jest w nas, a my w Bogu. O to samo proszę was. Pragnę wszystkich was ze Mną w wieczności, ponieważ jesteście częścią Mnie. Na waszej drodze pomogę wam. Moja miłość okryje was jak płaszcz i uczyni z was apostołów mojego światła – Bożego światła. Z miłością, która pochodzi z pokory, będziecie nieść światło, gdzie panuje ciemność – ślepota. Będziecie nieść mojego Syna, który jest światłem świata. Jestem zawsze przy waszych pasterzach i modlę się, by zawsze byli dla was przykładem pokory. Dziękuję wam”.
2 sierpnia 2014
„Drogie dzieci! Powód, dla którego jestem z wami – moja misja jest po to, aby wam pomóc, by zwyciężyło Dobro, choć nie wydaje się wam to teraz możliwe. Wiem, że wielu spraw nie rozumiecie, tak jak i Ja nie rozumiałam wszystkiego, wszystkiego tego, co Mi mój Syn tłumaczył, kiedy wzrastał przy Mnie, ale wierzyłam Mu i szłam za Nim. O to proszę i was, byście Mi wierzyli i szli za Mną. Ale, dzieci moje, pójście za Mną oznacza miłowanie mojego Syna ponad wszystko, miłowanie Go w każdym człowieku bez różnicy. Abyście to potrafili, ponownie wzywam was do wyrzeczeń, modlitwy i postu. Wzywam was, aby życiem waszej duszy była Eucharystia. Wzywam was, byście stali się moimi apostołami światłości, którzy będą szerzyć ludziom miłość i miłosierdzie. Dzieci moje, wasze życie jest tylko jednym mgnieniem wobec życia wiecznego. A kiedy dojdziecie przed mojego Syna, On zobaczy w waszych sercach, ile mieliście miłości. Abyście we właściwy sposób szerzyli miłość, proszę swojego Syna, aby poprzez miłość udzielił wam wspólnoty w Nim, jedności między wami, jedności pomiędzy wami i waszymi pasterzami. Mój Syn poprzez nich wciąż od nowa daruje się wam i odnawia waszą duszę. Nie zapomnijcie o tym. Dziękuję wam”.
2 września 2014
„Drogie dzieci! Ja, wasza Matka, ponownie przychodzę między was z miłości, która nie ma końca, od nieskończonej Miłości nieskończonego Ojca Niebieskiego. A gdy patrzę w wasze serca, widzę, że wielu z was przyjmuje Mnie jako Matkę i szczerymi i czystymi sercami pragniecie być moimi apostołami. Ale Ja jestem Matką i was, którzy Mnie nie przyjmujecie i w zatwardziałości swojego serca nie chcecie poznać miłości mojego Syna. Ale nie wiecie, jak bardzo moje serce cierpi i jak bardzo proszę mojego Syna za wami. Proszę Go, aby uzdrowił wasze dusze, bo On to może. Proszę Go, aby oświecał was cudem Ducha Świętego, abyście przestali, wciąż na nowo, zdradzać Go, przeklinać i ranić. Całym sercem modlę się, abyście pojęli, że tylko mój Syn jest Zbawieniem i światłością świata. A wy, dzieci moje, apostołowie moi drodzy, zawsze niesiecie mojego Syna w sercu i w myślach. W ten sposób niesiecie miłość. Ci wszyscy, którzy Go nie znają, rozpoznają Go w waszej miłości. Zawsze jestem przy was. W szczególny sposób jestem przy waszych pasterzach, bo mój Syn powołał ich, by prowadzili was drogą do wieczności. Dziękuję wam, apostołowie moi, za ofiarę i za miłość”.
2 października 2014
„Drogie dzieci! Z matczyną miłością proszę was, miłujcie się wzajemnie. Niech w waszych sercach tak będzie, jak mój Syn pragnął od samego początku – na pierwszym miejscu miłość do Ojca Niebieskiego i do bliźniego swego ponad wszystko z tej ziemi. Drogie moje dzieci, czy nie rozpoznajecie znaków czasu? Czy nie rozpoznajecie, że wszystko to jest wokół was – wszystko, co się dzieje – ponieważ nie ma miłości? Zrozumcie, że zbawienie jest w prawdziwych wartościach. Przyjmijcie moc Ojca Niebieskiego, miłujcie Go i szanujcie. Idźcie śladami mojego Syna. Wy, dzieci moje, apostołowie moi drodzy, wy zawsze od nowa gromadzicie się wokół Mnie, ponieważ jesteście spragnieni. Jesteście spragnieni pokoju, miłości i szczęścia. Napijcie się z moich rąk. Moje ręce przekazują wam mojego Syna, który jest źródłem czystej wody. On ożywi waszą wiarę i oczyści wasze serca, ponieważ mój Syn miłuje czyste serca, a czyste serca miłują mojego Syna. Tylko czyste serca są pokorne i mają silną wiarę. O takie serca was proszę, dzieci moje. Mój Syn Mi powiedział, że jestem Matką całego świata. Was, którzy przyjmujecie Mnie za taką, proszę, byście swoim życiem, modlitwą i ofiarą pomogli mi, by wszystkie moje dzieci przyjęły Mnie jako Matkę, żebym mogła ich poprowadzić do źródła czystej wody. Dziękuję wam. Drogie moje dzieci, podczas gdy wasi pasterze swoimi błogosławionymi rękami udzielają wam Ciało mojego Syna, zawsze w sercu dziękujcie mojemu Synowi za Ofiarę i za pasterzy, których zawsze na nowo wam daje”.
2 listopada 2014
„Drogie dzieci! Jestem z wami przy błogosławieństwie mojego Syna, z wami, którzy Mnie miłujecie i którzy staracie się Mnie naśladować. Pragnę być i z wami, którzy Mnie nie przyjmujecie. Wszystkim wam otwieram swoje serce pełne miłości i błogosławię was swoimi matczynymi rękami. Jestem Matką, która was rozumie. Żyłam waszym życiem i przeżywałam wasze cierpienia i radości. Wy, którzy doświadczacie bólu, zrozumcie mój ból i cierpienie z powodu tych moich dzieci, które nie pozwalają, by oświeciła ich światłość mojego Syna; tych moich dzieci, które żyją w ciemności. Dlatego potrzebuję was – was, których oświeciła światłość i którzy zrozumieliście prawdę. Wzywam was, byście adorowali mojego Syna, aby wasza dusza wzrastała i osiągnęła prawdziwą duchowość. Apostołowie moi, wtedy będziecie mogli Mi pomóc. Pomóc Mi oznacza modlić się za tych, którzy nie poznali miłości mojego Syna. Modląc się za nich, pokazujecie mojemu Synowi, że Go miłujecie i naśladujecie. Mój Syn Mi obiecał, że zło nigdy nie zwycięży, ponieważ jesteście tutaj wy, dusze sprawiedliwych; wy, którzy wasze modlitwy staracie się odmawiać sercem; wy, którzy swoje bóle i cierpienia ofiarujecie mojemu Synowi; wy, którzy pojmujecie, że życie jest tylko jednym mgnieniem; wy, którzy wyczekujecie Królestwa Niebieskiego. Wszystko to czyni was moimi apostołami i prowadzi do zwycięstwa mojego serca. Dlatego, dzieci moje, oczyśćcie wasze serca i adorujcie mojego Syna. Dziękuję wam”.
2 grudnia 2014
„Drogie dzieci! Zapamiętajcie, bo mówię wam: miłość zwycięży. Wiem, że wielu z was traci nadzieję, ponieważ widzi wokół siebie cierpienie, ból, zazdrość, zawiść... Ale Ja jestem waszą Matką. Jestem w Królestwie, ale i tutaj z wami. Mój Syn ponownie posyła Mnie, abym wam pomogła. Dlatego nie traćcie nadziei, ale Mnie naśladujcie, ponieważ zwycięstwo mojego serca jest w imieniu Bożym. Mój umiłowany Syn myśli o was, tak jak zawsze myślał. Wierzcie Mu i żyjcie Nim. On jest życiem świata. Dzieci moje, żyć moim Synem oznacza żyć Ewangelią. Nie jest to łatwe. To oznacza miłość, wybaczenie i ofiarę. To oczyszcza i otwiera Królestwo. Szczera modlitwa, która nie jest tylko słowami, ale modlitwa, która jest wypowiadana przez serce, pomoże wam. Podobnie i post, bo to jest jeszcze miłość, wybaczenie i ofiara. Dlatego nie traćcie nadziei, ale Mnie naśladujcie. Ponownie proszę was, byście modlili się za swoich pasterzy, by zawsze wpatrywali się w mojego Syna, który był pierwszym Pasterzem świata i którego rodziną był cały świat. Dziękuję wam”.