Orędzia z drugiego dnia miesiąca – 2016
2 stycznia 2016
„Drogie dzieci! Jako Matka jestem szczęśliwa, że jestem pomiędzy wami, bo pragnę mówić wam na nowo o słowach swojego Syna i Jego miłości. Mam nadzieję, że przyjmiecie Mnie sercem, bo słowa mojego Syna i Jego miłość są jedynym światłem i nadzieją w ciemności teraźniejszości. To jest jedyna prawda, a wy, którzy będziecie ją przyjmowali i żyli nią, będziecie mieć czyste i pokorne serca. Mój Syn kocha czyste i pokorne. Czyste i pokorne serca ożywiają słowa mojego Syna – żyją nimi, szerzą je i sprawiają, że wszyscy je słyszą. Słowa mojego Syna przywracają życie tym, którzy słuchają. Słowa mojego Syna przywracają miłość i nadzieję. Dlatego, apostołowie moi mili, dzieci moje, żyjcie słowami mojego Syna. Miłujcie się, tak jak On was umiłował. Miłujcie się w Jego Imię, pamiętając o Nim. Kościół rozwija się i wzrasta dzięki tym, którzy słuchają słów mojego Syna; dzięki tym, którzy miłują; dzięki tym, którzy znoszą ból i cierpią w ciszy i nadziei ostatecznego odkupienia. Dlatego, dzieci moje miłe, niech słowa mojego Syna i Jego miłość będą pierwszymi i ostatnimi myślami waszego dnia. Dziękuję wam”.
2 lutego 2016
„Drogie dzieci! Wzywałam was i ponownie was wzywam, abyście poznali mojego Syna, abyście poznali Prawdę. Ja jestem z wami i modlę się, by się wam to powiodło. Dzieci moje, musicie się więcej modlić, abyście mieli coraz więcej miłości i cierpliwości, tak byście wiedzieli, jak złożyć ofiarę i byście byli ubogimi w duchu. Mój Syn w Duchu Świętym jest zawsze z wami. Jego Kościół rodzi się w każdym sercu, które Go rozpoznaje. Módlcie się, abyście mogli rozpoznać mojego Syna, módlcie się, aby wasza dusza była z Nim jedno. To jest modlitwa, to jest miłość, która przyciąga innych i czyni was moimi apostołami. Patrzę na was z miłością, matczyną miłością. Znam was, znam wasze bóle i smutki, bo ja też cierpiałam w cichości. Moja wiara dawała Mi miłość i nadzieję. Powtarzam, Zmartwychwstanie mojego Syna i moje Wniebowzięcie są dla was nadzieją i miłością. Dlatego, dzieci moje, módlcie się, abyście poznali prawdę, byście mieli silną wiarę, która będzie prowadzić wasze serca i która wasze bóle i cierpienia będzie potrafiła przemienić w miłość i nadzieję. Dziękuję wam”.
2 marca 2016
„Drogie dzieci! Moje przyjście do was jest darem Ojca Niebieskiego dla was. Dzięki Jego miłości przychodzę, aby wam pomóc znaleźć drogę do prawdy, znaleźć drogę do mojego Syna. Przychodzę, aby potwierdzić wam prawdę. Pragnę przypomnieć wam słowa mojego Syna. On wypowiedział słowa zbawienia dla całego świata, słowa miłości dla wszystkich – miłości, którą dowiódł swoją ofiarą. Ale i dzisiaj wiele moich dzieci Go nie zna, nie chcą Go poznać, są obojętni. Z powodu ich obojętności moje Serce boleśnie cierpi. Mój Syn zawsze był w Ojcu. Rodząc się na ziemi, przyniósł to, co jest boskie, a ode Mnie wziął to, co ludzkie. Z Nim przyszło pomiędzy nas Słowo. Z Nim nadeszła Światłość Świata, która wkracza w serca, oświeca je i napełnia miłością i pocieszeniem. Dzieci moje, mojego Syna mogą widzieć ci wszyscy, którzy Go kochają, bo Jego oblicze dostrzega się w duszach, które są napełnione miłością do Niego. Dlatego, dzieci moje, apostołowie moi, posłuchajcie Mnie. Porzućcie marność i egoizm. Nie żyjcie jedynie dla tego, co ziemskie, materialne. Kochajcie mojego Syna i sprawcie, by inni widzieli Jego oblicze w waszej miłości do Niego. Pomogę wam, abyście Go jeszcze bardziej poznali. Będę wam o Nim mówiła. Dziękuję wam”.
2 kwietnia 2016
„Drogie dzieci! Nie miejcie serc twardych, zamkniętych i napełnionych lękiem. Pozwólcie mojej matczynej miłości, aby je oświecała i napełniała miłością i nadzieją; abym jako Matka łagodziła wasze bóle, bo je znam, Ja ich doświadczyłam. Ból podnosi i jest największą modlitwą. Mój Syn w szczególny sposób kocha tych, którzy doznają bólów. Posłał Mnie, abym je złagodziła i przyniosła nadzieję. Ufajcie Mu. Wiem, że jest wam ciężko, gdy wokół siebie widzicie coraz większą ciemność. Dzieci moje, trzeba ją rozproszyć modlitwą i miłością. Ten, kto się modli i kocha, nie lęka się, on ma nadzieję i miłosierną miłość, widzi światłość i widzi mojego Syna. Jako swoich apostołów wzywam was, byście starali się być przykładem miłości miłosiernej i nadziei. Wciąż na nowo módlcie się o jeszcze większą miłość, bo miłosierna miłość przynosi światło, które rozprasza wszelką ciemność – przynosi mojego Syna. Nie lękajcie się, nie jesteście sami, Ja jestem z wami. Proszę was, byście modlili się za swoich pasterzy, by w każdej chwili mieli miłość, by z miłością działali dla mojego Syna – przez Niego i wspominając Go. Dziękuję wam”.
2 maja 2016
„Drogie dzieci! Moje matczyne serce pragnie waszego prawdziwego nawrócenia i silnej wiary, abyście mogli szerzyć miłość i pokój wszystkim, którzy was otaczają. Ale, dzieci moje, nie zapominajcie, każdy z was jest przed Ojcem Niebieskim unikalnym światem. Dlatego pozwólcie, aby nieustanna praca Ducha Świętego oddziaływała na was. Bądźcie moimi duchowo czystymi dziećmi. W duchowości jest piękno. Wszystko, co jest duchowe, jest żywe i bardzo piękne. Nie zapomnijcie, że w Eucharystii, która jest sercem wiary, mój Syn zawsze jest z wami. Przychodzi do was i łamie chleb z wami, bo dzieci moje, z powodu was umarł, zmartwychwstał i na nowo przychodzi. Te moje słowa są wam znane, bo one są prawdą, a prawda się nie zmienia. Tylko że wiele moich dzieci ją zapomniało. Dzieci moje, moje słowa nie są ani stare, ani nowe, one są wieczne. Dlatego wzywam was, swoje dzieci, byście uważnie przyglądali się znakom czasu, „zbierali rozbite krzyże” i byli apostołami Objawienia. Dziękuję wam”.
2 czerwca 2016
„Drogie dzieci! Jako Matka Kościoła, jako wasza Matka, uśmiecham się, gdy patrzę na was – na to, jak przychodzicie do Mnie, jak gromadzicie się wokół Mnie, jak Mnie szukacie. Moje przyjścia pomiędzy was są dowodem na to, jak bardzo Niebo was miłuje. One wskazują wam drogę ku życiu wiecznemu, ku zbawieniu. Apostołowie moi, wy, którzy staracie się mieć czyste serce, a w nim mojego Syna, jesteście na dobrej drodze. Wy, którzy poszukujecie mojego Syna, poszukujecie dobrej drogi. On pozostawił wiele znaków swojej miłości. Zostawił nadzieję. Łatwo jest Go znaleźć, jeśli jesteście gotowi na ofiarę i pokutę, jeśli macie cierpliwość, miłosierdzie i miłość do swoich bliźnich. Wiele moich dzieci nie widzi i nie słyszy, bo nie chce tego. Nie przyjmują moich słów i moich dzieł, a jednak mój Syn przeze Mnie wzywa każdego. Jego Duch oświeca wszystkie moje dzieci w światłości Ojca Niebieskiego, w jedności nieba z ziemią, we wzajemnej miłości, bo miłość przyzywa miłość i sprawia, że uczynki stają się ważniejsze od słów. Dlatego, apostołowie moi, módlcie się za swój Kościół, kochajcie go i czyńcie dzieła miłości. Bez względu na to, jak jest zdradzany, raniony, on tutaj jest, bo pochodzi od Ojca Niebieskiego. Módlcie się za swoich pasterzy, abyście widzieli w nich ogrom miłości mojego Syna. Dziękuję wam”.
2 lipca 2016
„Drogie dzieci! Moja rzeczywista, żywa obecność pośród was powinna uczynić was szczęśliwymi, bo to jest wielka miłość mojego Syna. On Mnie posyła między was, abym przez moją matczyną miłość zapewniła wam bezpieczeństwo; byście pojęli, że ból i radość, cierpienie i miłość sprawiają, iż wasza dusza żyje intensywnie; że was ponownie wzywam, byście wysławiali Serce Jezusowe, Serce wiary, Eucharystii. Mój Syn dzień w dzień poprzez wieki żywy wraca pomiędzy was – do was wraca, i nigdy was nie zostawił. Kiedy jedno z was, moich dzieci, wraca do Niego, moje matczyne Serce ogarnia radość. Dlatego, dzieci moje, powróćcie do Eucharystii, do mojego Syna. Droga do mojego Syna jest trudna, pełna wyrzeczeń, ale na końcu zawsze jest światło. Rozumiem wasze bóle i cierpienia, a matczyną miłością ocieram wasze łzy. Zaufajcie mojemu Synowi, bo On dla was dokona tego, czego wy byście nie znali ani o to nie prosili. Wy, dzieci moje, wy powinniście się zatroszczyć tylko o swoją duszę, bo ona jest jedyną rzeczą, która należy do was na ziemi. Ją, brudną lub czystą, przyniesiecie przed Ojca Niebieskiego. Zapamiętajcie, wiara w miłość mojego Syna zawsze będzie nagrodzona. Proszę was, byście w szczególny sposób modlili się za tych, których mój Syn powołał, aby żyli według Niego i miłowali swoją trzodę. Dziękuję wam”.