Wstęp do orędzi z drugiego dnia miesiąca
„Jako Matka, przychodzę do was i pokazuję wam, jak bardzo Bóg, wasz Ojciec, miłuje was. Co nie pozwala wam, byście umieścili mojego Syna na pierwszym miejscu?”
(2 listopada 2005)
.

„Módlcie się za waszych braci, którzy nie doświadczyli miłości Ojca, za tych, którzy przywiązują wagę jedynie do życia na ziemi. Bądźcie moim światłem i oświećcie wszystkie dusze, gdzie panuje ciemność”
(2 marca 1997).

Na Boże Narodzenie 1982 roku Matka Boża przestała się objawiać Mirjanie codziennie, ukazując się jej jedynie raz w roku. Mirjana zaczęła jednak niespełna pięć lat później doświadczać szczególnej obecności Matki Bożej w drugie dni miesiąca – wewnętrznie słysząc Jej głos oraz mając objawienia, początkowo na osobności. Po objawieniu z 2 lutego 1997 roku, Mirjana oświadczyła:

Objawienia Pani dla mnie z drugiego dnia miesiąca będą teraz jak zwyczajne objawienia dla Vicki, Jakova, Ivana i Mariji. Pani powiedziała, że każdy, kto chce być obecny podczas tego objawienia, może przyjść. Pani powiedziała, że potrzeba wiele modlitwy za tych, którzy nie poznali jeszcze miłości Boga.

Od tego czasu, począwszy od 2 marca 1997 roku, każdego drugiego dnia miesiąca na objawieniach Matki Bożej wobec Mirjany gromadzą się liczni pielgrzymi, czasami nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Maryja ukazuje się Mirjanie zazwyczaj przy Niebieskim Krzyżu w Medziugorju, u podnóża Wzgórza Objawień

Podczas objawień Matka Boża błogosławi wszystkich obecnych, a w szczególny sposób kapłanów, oraz wszystkie przedmioty przyniesione do błogosławieństwa. Często podkreśla znaczenie kapłańskiego błogosławieństwa, które wedle Jej słów jest większe od dawanego przez nią. Maryja modli się we wszystkich intencjach pielgrzymów, sama prosi o modlitwę za kapłanów.

Najważniejszą jednak rzeczą z objawień Matki Bożej są orędzia, które nam przekazuje. Mówią one o odrzuceniu grzechu oraz przyjęciu niezmierzonej miłości Boga, o nowym życiu, o powrocie do Jezusa i podążaniu za Nim. Maryja prosi w orędziach o modlitwę i post za tych, którzy nie poznali jeszcze miłości Boga. Wzywa też do pokory i do miłości bliźniego, mówi o poznaniu Jezusa, rozpoznaniu dobra i zła, oczyszczeniu i przebaczeniu, przemijaniu świata i wejściu na drogę zbawienia. Najważniejszym jednak wskazaniem tych orędzi jest niezmierzona miłość Boga.

Mirjana otrzymała od Matki Bożej specjalną modlitwę za niewierzących, za osoby, które nie poznały jeszcze miłości Boga. Modli się nią wspólnie z Maryją. Modlitwę ta, wedle słów Mirjany, podobna jest do różańca, a w swoim czasie ma zostać ujawniona ogółowi wierzących.