Orędzia z dwudziestego piątego dnia miesiąca – 1988 rok
25 stycznia 1988
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was do pełnego nawrócenia, które jest trudne dla tych, którzy nie wybrali Boga. Wzywam was, drogie dzieci, do pełnego nawrócenia w Bogu. Bóg wam może dać wszystko, o co go prosicie. Ale wy szukacie Boga tylko wtedy, kiedy przychodzą choroby, problemy i trudności, i wtedy myślicie, że Bóg jest daleko od was, że was nie słucha i nie słyszy waszych modlitw. Nie, drogie dzieci, to nie jest prawda! Kiedy jesteście daleko od Boga, nie możecie otrzymać łask, ponieważ nie prosicie o nie z silną wiarą. Ja dzień po dniu modlę się za was i pragnę was coraz bardziej przybliżyć do Boga, a nie mogę, jeśli wy tego nie chcecie. Dlatego, drogie dzieci, złóżcie swoje życie w ręce Boże. Błogosławię was! Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lutego 1988
„Drogie dzieci! Również dzisiaj pragnę wezwać was do modlitwy i do całkowitego oddania się Bogu. Wiecie, że was miłuję i że z miłości przychodzę tutaj, bym wam wskazała drogę pokoju i zbawienia waszych dusz. Pragnę, byście mnie słuchali i nie pozwolili szatanowi, by was zwiódł. Drogie dzieci, szatan jest bardzo silny. I dlatego proszę o wasze modlitwy, byście ofiarowali je za tych, którzy są pod wpływem szatana, by i oni się zbawili. Dajcie świadectwo swoim życiem. Poświęćcie swoje życie za zbawienie świata. Jestem z wami i dziękuję wam, a w niebie otrzymacie od Ojca nagrodę, którą wam obiecał. Dlatego, małe dzieci, nie lękajcie się! Jeśli się modlicie, szatan nie może wam nic zaszkodzić, ponieważ jesteście dziećmi Bożymi i Bóg czuwa nad wami. Módlcie się! Niech różaniec zawsze będzie w waszych rękach jako znak dla szatana, że należycie do mnie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 marca 1988
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was do całkowitego oddania się Bogu. Wy, drogie dzieci, nie jesteście świadomi, jak wielką miłością Bóg was miłuje. Dlatego pozwala mi być z wami, żebym was pouczała i pomogła wam znaleźć drogę pokoju. A tej drogi nie możecie odkryć, jeśli się nie modlicie. Dlatego, drogie dzieci, odłóżcie wszystko i Bogu poświęćcie czas, a Bóg będzie was wtedy obdarowywał i błogosławił. Małe dzieci! Nie zapomnijcie, że wasze życie jest przemijające jak wiosenny kwiatek, który dzisiaj jest wspaniały, a jutro znika. Dlatego tak się módlcie, by wasza modlitwa i wasze oddanie się Bogu stało się jak drogowskaz. W ten sposób wasze dawanie świadectwa nie będzie miało wartości tylko dla was, ale i na całą wieczność. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 kwietnia 1988
„Drogie dzieci! Bóg pragnie uczynić was świętymi, dlatego przeze mnie wzywa was do całkowitego oddania się. Niech Msza święta będzie dla was życiem. Zrozumcie, że kościół jest domem Bożym, miejscem, w którym was gromadzę i pragnę wskazać drogę do Boga. Przychodźcie i módlcie się! Nie patrzcie na innych ani nie obmawiajcie ich, ale niech wasze życie będzie dawaniem świadectwa na drodze świętości. Kościoły są godne szacunku i są poświęcone. Bo Bóg, który stał się człowiekiem, mieszka w nich i dzień i noc. Dlatego, małe dzieci, wierzcie i módlcie się, aby Ojciec pomnożył w was wiarę, a potem proście o to, co jest wam potrzebne. Jestem z wami. Raduję się waszym nawróceniem i ochraniam was swoim matczynym płaszczem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 maja 1988
„Drogie dzieci! Wzywam was do całkowitego oddania się Bogu. Módlcie się, małe dzieci, by szatan nie trząsał wami jak gałęziami na wietrze. Bądźcie mocni w Bogu. Pragnę, by poprzez was cały świat poznał Boga radości. Swoim życiem dajcie świadectwo Bożej radości. Nie obawiajcie się ani nie zamartwiajcie się. Bóg wam pomoże i wskaże wam drogę. Pragnę, byście moją miłością miłowali wszystkich: dobrych i złych. Tylko w ten sposób miłość zapanuje nad światem. Małe dzieci, jesteście moimi. Miłuję was i pragnę, byście się mi oddali, bym mogła prowadzić was do Boga. Módlcie się nieustannie, by szatan nie mógł was wykorzystać. Módlcie się, byście poznali, że jesteście moimi. Błogosławię was błogosławieństwem radości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 czerwca 1988
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do miłości, która jest Bogu oddana i przyjemna. Małe dzieci, miłość znosi wszystko, wszystko, co jest trudne i gorzkie, dla Jezusa, który jest miłością. Dlatego, drogie dzieci, proście Boga, by przyszedł wam z pomocą, jednak nie zgodnie z waszymi pragnieniami, ale zgodnie ze Swoją miłością. Oddajcie się Bogu, by On mógł was uzdrowić, pocieszyć i przebaczyć wam wszystko to, co jest w was przeszkodą na drodze miłości. Bóg może kształtować wasze życie, a wy będziecie wzrastać w miłości. Wychwalajcie Boga, małe dzieci, hymnem o miłości, by miłość Boża mogła wzrastać dzień po dniu do swojej pełni. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lipca 1988
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do całkowitego oddania się Bogu. Wszystko, co czynicie i wszystko, co posiadacie, oddajcie Bogu, by On zapanował w waszym życiu jak Król wszystkiego, co posiadacie. W ten sposób Bóg może przeze mnie prowadzić was w głębię życia duchowego. Małe dzieci, nie lękajcie się, bo ja jestem przy was także wtedy, kiedy myślicie, że nie ma wyjścia i że szatan zapanował. Ja przynoszę wam pokój. Jestem waszą matką i Królową Pokoju. Błogosławię was błogosławieństwem radości, by Bóg był dla was wszystkim w życiu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 sierpnia 1988
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was wszystkich, byście się radowali życiem, które Bóg wam daje. Małe dzieci, radujcie się w Bogu Stworzycielu, bo tak cudownie was stworzył! Proście, by wasze życie było radosnym dziękczynieniem, które płynie z waszego serca, jak rzeka radości. Małe dzieci, nieustannie dziękujcie za wszystko, co posiadacie, za każdy mały dar, który Bóg wam dał, by w ten sposób zawsze radosne błogosławieństwo spływało od Boga na was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 września 1988
„Drogie dzieci! Wzywam was wszystkich bez wyjątku na drogę świętości w waszym życiu. Bóg dał wam dar świętości. Módlcie się, byście Go mogli głębiej poznać, a w ten sposób będziecie wtedy mogli dawać świadectwo życiem dla Boga. Drogie dzieci, błogosławię was i wstawiam się za wami do Boga, by wasza droga i wasze dawanie świadectwa były pełne i były radością dla Boga. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 października 1988
„Drogie dzieci! Moje wezwanie, byście żyli orędziami, które wam daję, jest codzienne, szczególnie, małe dzieci, bo pragnę was poprowadzić bliżej Serca Jezusowego. Małe dzieci, dlatego dzisiaj wzywam was do modlitwy poświęcenia się Jezusowi, mojemu drogiemu Synowi, by każde wasze serce było Jego. A wtedy wzywam was do poświęcenia się mojemu Niepokalanemu Sercu. Pragnę, byście poświęcili się indywidualnie, jako rodziny i parafie, tak byście wszyscy należeli do Boga przez moje ręce. Dlatego, drogie małe dzieci, módlcie się, byście pojęli wielkość tego orędzia, które wam daję. Nie pragnę niczego dla siebie, ale wszystko dla zbawienia waszych dusz. Szatan jest silny, dlatego też wy, małe dzieci, przez wytrwałą modlitwę przylgnijcie do mojego matczynego Serca. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 listopada 1988
„Drogie dzieci! Wzywam was do modlitwy, bo w modlitwie macie spotykanie z Bogiem. Bóg się wam ofiarowuje, daje. Ale od was pragnie, byście w swej wolności odpowiedzieli na Jego wezwanie. Dlatego, małe dzieci, w ciągu dnia znajdźcie czas, kiedy możecie w spokoju i pokorze modlić się i spotkać z Bogiem – Stworzycielem. Jestem z wami, i przed Bogiem wstawiam się za wami. Dlatego czuwajcie, by każde spotkanie w modlitwie było radością spotkania z Bogiem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 grudnia 1988
„Drogie dzieci! Wzywam was do pokoju. Żyjcie pokojem w swoim sercu i w swoim środowisku, by wszyscy poznali pokój, który nie pochodzi od was, ale od Boga. Małe dzieci, dzisiaj jest wielki dzień: radujcie się ze mną! Wychwalajcie narodzenie Jezusa moim pokojem. Pokojem, z którym przyszłam jako wasza Matka, Królowa Pokoju. Dzisiaj daję wam swoje specjalne błogosławieństwo. Nieście je każdemu stworzeniu, by miało pokój. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.