Orędzia z dwudziestego piątego dnia miesiąca – 1989 rok
25 stycznia 1989
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was na drogę świętości. Módlcie się, byście pojęli piękno i wielkość tej drogi, gdzie Bóg odkryje się wam w szczególny sposób. Módlcie się, byście mogli być otwarci na wszystko, co Bóg czyni przez was, i byście w swoim życiu mogli dziękować Bogu i radować się ze wszystkiego, co czyni przez każdego jednego. Błogosławię was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lutego 1989
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do modlitwy sercem. Przez ten okres łask pragnę, by każde z was zjednoczyło się z Jezusem. A bez nieustannej modlitwy nie możecie doświadczyć piękna i wielkości łask, które Bóg wam proponuję. Dlatego, małe dzieci, przez cały czas napełniajcie swoje serca nawet najmniejszymi modlitwami. Jestem z wami i nieustannie czuwam nad każdym sercem, które mi się oddaje. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 marca 1989
„Drogie dzieci! Wzywam was do całkowitego oddania się Bogu. Wzywam was do wielkiej radości i pokoju, który tylko Bóg daje. Jestem z wami i wstawiam się za wami codziennie przed Bogiem. Wzywam was, małe dzieci, byście słuchali mnie i byście realizowali orędzia, które kieruję do was. Już od lat jesteście wzywani do świętości, a jeszcze jesteście daleko. Błogosławię was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 kwietnia 1989
„Drogie dzieci! Wzywam was do całkowitego oddania się Bogu. Niech wszystko, co posiadacie, będzie w rękach Bożych. W ten sposób, tylko w ten sposób będziecie mieć radość w sercu. Małe dzieci, radujcie się we wszystkim, co macie. Dziękujcie Bogu, bo wszystko jest darem Bożym dla was. W ten sposób będziecie w życiu mogli dziękować za wszystko i odkryć Boga we wszystkim, nawet w najmniejszym kwiatku. Odkryjecie wielką radość. Odkryjecie Boga. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 maja 1989
„Drogie dzieci! Wzywam was do otwarcia się na Boga. Popatrzcie, małe dzieci, jak otwiera się przyroda i daje życie oraz owoce, tak i ja wzywam was do życia z Bogiem i do całkowitego oddania się Jemu. Małe dzieci, jestem z wami. I nieustannie pragnę was wprowadzać w radość życia. Pragnę, by każdy z was odkrył radość i miłość, które są tylko w Bogu i które tylko Bóg może dać. Bóg nie pragnie od was niczego poza waszym oddaniem się. Dlatego, małe dzieci, zdecydujcie się poważnie na Boga, ponieważ wszystko inne jest przemijające. Tylko Bóg jest nieprzemijający! Módlcie się, byście mogli odkryć wielkość i radość życia, którą wam Bóg daje. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 czerwca 1989
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was wszystkich, byście realizowali orędzia, które przekazywałam wam przez minionych osiem lat. To jest czas – czas łaski. I pragnę, małe dzieci, by łaska Boża była wielka dla każdego jednego. Błogosławię was i miłuję szczególną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lipca 1989
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do odnowy serca. Otwórzcie się na Boga i oddajcie Mu wszystkie swoje trudności i krzyże, by Bóg przemienił wszystko w radość. Małe dzieci, nie możecie otworzyć się na Boga, jeśli się nie modlicie. Dlatego zdecydujcie się od dzisiaj poświęcić czas tylko na spotkanie z Bogiem w ciszy. W ten sposób będziecie mogli z Bogiem dawać świadectwo o mojej obecności tutaj. Małe dzieci, nie chcę was zmuszać, ale w wolności, jako dzieci Boże, dajcie Bogu swój czas. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 sierpnia 1989
„Drogie dzieci! Wzywam was do modlitwy. Przez modlitwę, małe dzieci, otrzymacie radość i pokój. Przez modlitwę jesteście bogatsi w łaskę Bożą. Dlatego, małe dzieci, niech modlitwa będzie dla każdego z was życiem. Szczególnie wzywam was, byście się modlili za tych wszystkich, którzy są daleko od Boga, by się nawrócili. Wtedy nasze serca staną się bogatsze, ponieważ Bóg będzie panował nad sercami wszystkich ludzi. Dlatego, małe dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się! Niech modlitwa zapanuje na całym świecie! Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 września 1989
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście dziękowali Bogu za wszystkie dary, które odkrywaliście w ciągu waszego życia. I za najmniejszy dar, który otrzymaliście. Ja dziękuję z wami i pragnę, byście odczuli radość darów i aby Bóg był wszystkim dla każdego z was. A wówczas, małe dzieci, będziecie mogli nieustannie wzrastać na drodze świętości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 października 1989
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was do modlitwy. Ja zawsze wzywam was, a wy jesteście jeszcze daleko. Dlatego zdecydujcie się od dzisiaj na poważnie poświęcić czas Bogu. Jestem z wami i pragnę nauczyć was modlić się sercem. W modlitwie sercem spotkacie Boga. Dlatego, małe dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się! Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 listopada 1989
„Drogie dzieci! Wzywam was w tych latach przez te orędzia, które wam daję. Małe dzieci, przez orędzia chcę uczynić przepiękną mozaikę w waszych sercach, bym każdego z was jak oryginalny obraz mogła oddać Bogu. Dlatego, małe dzieci, pragnę, by wasze decyzje były wolne przed Bogiem, ponieważ On dał wam wolność. Dlatego módlcie się, byście bez jakiegokolwiek szatańskiego wpływu zdecydowali się tylko na Boga. Modlę się za was przed Bogiem i proszę o wasze oddanie się Bogu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 grudnia 1989
„Drogie dzieci! Dzisiaj was szczególnie błogosławię swoim matczynym błogosławieństwem i wstawiam się za wami przed Bogiem, by dał wam dar nawrócenia serca. Latami wzywam was i zachęcam do głębokiego życia duchowego i prostoty, a wy jesteście tacy zimni. Dlatego, małe dzieci, proszę was, przyjmijcie z powagą orędzia i żyjcie nimi, by wasza dusza nie była smutna, kiedy nie będę więcej z wami i kiedy nie będę was więcej prowadziła jak dzieci niepewne w pierwszych krokach. Dlatego, małe dzieci, czytajcie każdego dnia orędzia, które wam dałam, i przemieniajcie je w życie. Kocham was i dlatego wszystkich was wzywam na drogę zbawienia z Bogiem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.