Orędzia z dwudziestego piątego dnia miesiąca – 1990 rok
25 stycznia 1990
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście na nowo zdecydowali się na Boga i byście Boga wybrali przed wszystkim i ponad wszystko, by On mógł czynić w waszym życiu cuda i żeby dzień po dniu wasze życie stawało się radością z Nim. Dlatego, małe dzieci, módlcie się i nie pozwólcie szatanowi, by działał w waszym życiu przez nieporozumienia, niezrozumienie i nieakceptowanie jedni drugich. Módlcie się, byście pojęli wielkość i piękno daru życia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lutego 1990
„Drogie dzieci! Wzywam was do oddania się Bogu. W tym czasie pragnę szczególnie, byście wyrzekli się rzeczy, do których jesteście przywiązani, a które szkodzą waszemu życiu duchowemu. Dlatego, małe dzieci, zdecydujcie się całkowicie na Boga i nie pozwólcie szatanowi, by wszedł do waszego życia przez te rzeczy, które wam szkodzą, a także waszemu życiu duchowemu. Małe dzieci, Bóg ofiarowuje się wam w pełni, a możecie Go odkryć i poznać tylko w modlitwie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 marca 1990
„Drogie dzieci! Jestem z wami, nawet jeśli nie jesteście tego świadomi. Pragnę was ochronić przed wszystkim, co wam szatan proponuje i przez co chce was unicestwić. Jak nosiłam Jezusa w swoim łonie, tak i was, drogie dzieci, pragnę ponieść ku świętości. Bóg pragnie was zbawić i zsyła wam znaki przez ludzi, przyrodę i liczne rzeczy, które mogą wam tylko pomóc, byście zrozumieli, że powinniście zmienić kierunek swojego życia. Dlatego, małe dzieci, zrozumcie także wielkość daru, który Bóg wam daje przeze mnie, że was ochraniam swoim płaszczem i prowadzę do radości życia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 kwietnia 1990
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście z powagą przyjęli orędzia, które wam przekazuję i żyli nimi. Jestem z wami. I pragnę, drogie dzieci, by każdy z was był jak najbliżej mojego serca. Dlatego, małe dzieci, módlcie się i w swoim życiu szukajcie woli Bożej. Pragnę, by każdy z was odkrył drogę świętości i wzrastał na tej drodze do wieczności. Będę modlić się za was i wstawiać się za wami przed Bogiem, byście zrozumieli wielkość tego daru, który Bóg mi daje, że mogę być z wami. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 maja 1990
„Drogie dzieci! Wzywam was, byście z powagą zdecydowali się przeżyć tę nowennę. Poświęćcie czas na modlitwę i na ofiary. Jestem z wami i pragnę wam pomóc, byście wzrastali w wyrzeczeniach i umartwieniach, byście mogli pojąć piękno życia tych ludzi, którzy się mi ofiarowują w szczególny sposób. Drogie dzieci, Bóg dzień po dniu błogosławi was i pragnie przemiany waszego życia. Dlatego módlcie się, byście mieli siłę zmienić swoje życie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”. Zbliża się uroczystość Zesłania Ducha Świętego, przed którą Kościół modli się nowenną do Ducha Świętego.
25 czerwca 1990
„Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę wam podziękować za wszystkie ofiary i za wszystkie modlitwy. Błogosławię was swoim specjalnym matczynym błogosławieństwem. Wzywam was, byście wszyscy zdecydowali się na Boga i byście dzień po dniu odkrywali w modlitwie Jego wolę. Pragnę was, drogie dzieci, wezwać do całkowitego nawrócenia, by w waszych sercach była radość. Jestem radosna, że jesteście tutaj dzisiaj w tak wielkiej liczbie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lipca 1990
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do pokoju. Przybyłam tu jako Królowa Pokoju, i chcę ubogacić was swoim matczynym pokojem. Drogie dzieci, kocham was i wszystkich pragnę poprowadzić ku pokojowi, który daje tylko Bóg i którym ubogaca każde serce. Wzywam was, byście stali się tymi, którzy niosą mój pokój i dają świadectwo o nim – w tym niespokojnym świecie. Niech pokój zapanuje na całym świecie, który jest niespokojny i tęskni za pokojem. Błogosławię was swoim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 sierpnia 1990
„Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę wezwać was, byście z powagą przyjęli i wprowadzili w życie orędzia, które wam daję. Wiecie, małe dzieci, że jestem z wami, że pragnę prowadzić was do nieba tą samą drogą, która jest piękna dla tych, którzy odkrywają ją w modlitwie. Dlatego, małe dzieci, proszę was, nie zapomnijcie, że orędziami, które wam daję, powinniście żyć w waszym codziennym życiu, byście mogli powiedzieć: «Oto przyjąłem orędzia i próbuję żyć nimi». Drogie dzieci, chronię was swoimi modlitwami do Ojca niebieskiego. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 września 1990
„Drogie dzieci! Wzywam was do modlitwy sercem, by wasza modlitwa była rozmową z Bogiem. Pragnę, by każdy z was poświęcił Bogu więcej czasu. Szatan jest silny i pragnie was unicestwić i zwieść na wiele sposobów. Dlatego, drogie moje małe dzieci, módlcie się każdego dnia, by wasze życie było dobrem, dla was i dla tych wszystkich, których spotkacie. Jestem z wami i chronię was, nawet gdy szatan chce zniszczyć moje plany i przeszkodzić woli Ojca niebieskiego, którą chce urzeczywistnić tutaj. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 października 1990
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście w szczególny sposób modlili się i składali ofiary i dobre dzieła dla pokoju na świecie. Szatan jest mocny i ze wszystkich sił chce zniszczyć pokój, który pochodzi od Boga. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się w szczególny sposób ze mną o pokój. Jestem z wami, pragnę wam pomóc swoimi modlitwami i pragnę poprowadzić was drogą pokoju. Błogosławię was swoim matczynym błogosławieństwem. Nie zapomnijcie żyć orędziami pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 listopada 1990
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście spełniali dzieła miłosierdzia z miłością i z miłości do mnie oraz waszych i moich braci i sióstr. Drogie dzieci, wszystko, co czynicie dla innych, czyńcie z wielką radością i pokorą przed Bogiem. Jestem z wami i dzień w dzień przedstawiam wasze ofiary i modlitwy Bogu za zbawienie świata. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 grudnia 1990
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was w szczególny sposób, byście modlili się o pokój. Drogie dzieci, bez pokoju nie możecie przeżyć narodzenia małego Jezusa ani dzisiaj, ani w waszym codziennym życiu. Dlatego proście Pana Pokoju, by ochraniał was swoim płaszczem i by wam pomógł zrozumieć wielkość i znaczenie pokoju w waszych sercach. Tak będziecie mogli szerzyć pokój z waszych serc na cały świat. Jestem z wami i wstawiam się za wami przed Bogiem. Módlcie się, ponieważ szatan chce zniszczyć moje plany pokoju. Pojednajcie się i pomóżcie waszym życiem, by pokój zapanował na całej ziemi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.