Orędzia z dwudziestego piątego dnia miesiąca – 1993 rok
25 stycznia 1993
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście z powagą przyjęli moje orędzia i żyli nimi. Te dni są dniami, kiedy powinniście się zdecydować na Boga, na pokój i na dobro. Niech wszelka nienawiść i zazdrość znikną z waszego życia, z waszych myśli, a zamieszka tylko miłość do Boga i bliźnich. Tak i tylko tak będziecie mogli rozpoznać znaki tego czasu. Jestem z wami i prowadzę was do nowego czasu27; czasu, który Bóg wam daje jako łaskę, byście Go jeszcze bardziej poznali. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lutego 1993
„Drogie dzieci! Dzisiaj błogosławię was swoim matczynym błogosławieństwem i wzywam was wszystkich do nawrócenia. Pragnę, by każdy z was zdecydował się na zmianę życia i by każdy z was pracował więcej w Kościele nie przez słowa, nie przez myśli, lecz przez przykład, tak by wasze życie było radosnym dawaniem świadectwa o Jezusie. Nie możecie mówić, że jesteście nawróceni, ponieważ wasze życie musi stać się codziennym nawracaniem się. Byście pojęli, co powinniście czynić, małe dzieci, módlcie się i Bóg da wam, co powinniście konkretnie czynić i gdzie się powinniście zmieniać. Jestem z wami i umieszczam was wszystkich pod swoim płaszczem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 marca 1993
„Drogie dzieci! Dzisiaj jak nigdy wzywam was, byście się modlili o pokój, pokój w waszych sercach, pokój w waszych rodzinach i pokój na całym świecie, ponieważ szatan chce wojny, chce niepokoju, chce zniszczyć wszystko, co jest dobre. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się! Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 kwietnia 1993
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was wszystkich, byście przebudzili wasze serca do miłości. Idźcie w przyrodę i przyglądajcie się, jak przyroda się budzi i będzie dla was pomocą, byście otworzyli wasze serca na miłość Boga Stworzyciela. Pragnę, byście obudzili miłość w waszych rodzinach, gdzie jest niepokój i nienawiść, by zapanowała miłość, a kiedy jest miłość w waszych sercach, wtedy jest także modlitwa. I, drogie dzieci, nie zapomnijcie, że jestem z wami, pomagam wam swoją modlitwą, by Bóg dał wam moc, byście miłowali. Błogosławię was i miłuję swoją matczyną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 maja 1993
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście przez modlitwę otworzyli się na Boga, by Duch Święty zaczął czynić cuda w was i przez was. Jestem z wami i wstawiam się przed Bogiem za każdym z was. Bo, drogie dzieci, każdy z was, jest ważny w moim planie zbawienia. Wzywam was, byście byli tymi, którzy niosą dobro i pokój. Bóg może dać wam pokój, tylko jeśli się nawrócicie i modlicie się. Dlatego, drogie moje małe dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się i czyńcie to, czym natchnie was Duch Święty. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 czerwca 1993
„Drogie dzieci! Również dzisiaj raduję się z waszej obecności tutaj. Błogosławię was swoim matczynym błogosławieństwem i wstawiam się za każdym z was przed Bogiem. Wzywam was na nowo, byście życie moimi orędziami i byście umieścili je w życiu. Jestem z wami i błogosławię was wszystkich dzień w dzień. Drogie dzieci, to są szczególne czasy i dlatego jestem z wami, by was miłować i chronić, by ochronić wasze serca przed szatanem, by coraz bardziej przybliżać was do Serca mojego Syna Jezusa. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lipca 1993
„Drogie dzieci! Dziękuję wam za wasze modlitwy i miłość, którą mi okazujecie. Wzywam was, byście się zdecydowali modlić w moich intencjach. Drogie dzieci, ofiarujcie nowennę, składając w ofierze, gdzie czujecie się najbardziej przywiązani. Pragnę, by wasze życie było związane ze mną. Jestem waszą matką, i pragnę, małe dzieci, by szatan was nie zwodził, bo on chce sprowadzić was na złą drogą, ale nie może, jeśli wy mu na to nie pozwolicie. Dlatego, małe dzieci, odnówcie modlitwę w waszych sercach, a wtedy pojmiecie moje wezwanie i moje żywe pragnienie, bym wam pomogła. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 sierpnia 1993
„Drogie dzieci! Pragnę, byście zrozumieli, że ja jestem waszą matką, że chcę wam pomagać i wzywać was do modlitwy. Jedynie przez modlitwę możecie zrozumieć i przyjąć moje orędzia i wprowadzić je w życie. Czytajcie Pismo Święte, żyjcie nim i módlcie się, byście zrozumieli znaki tego czasu. To jest szczególny czas. Dlatego jestem z wami, by was przybliżyć do mojego Serca i do Serca mojego Syna Jezusa. Drogie małe dzieci, pragnę, byście byli dziećmi światłości, a nie ciemności. Dlatego żyjcie tym, co wam mówię. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 września 1993
„Drogie dzieci! Jestem waszą matką i wzywam was, byście przez modlitwę przybliżali się do Boga, ponieważ On jest waszym pokojem, waszym Zbawicielem. Dlatego, małe dzieci, nie szukajcie pocieszenia materialnego, ale szukajcie Boga. Ja modlę się za was i wstawiam się przed Bogiem za każdym jednym. Proszę o waszą modlitwę, byście przyjęli mnie i byście przyjęli moje orędzia, jak w pierwszych dniach objawień. A tylko wówczas, kiedy otworzycie serce i będziecie się modlić, dokonają się cuda. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 października 1993
„Drogie dzieci! W tych latach wezwałam was do modlitwy, byście żyli tym, co wam mówię, ale wy mało żyjecie moimi orędziami. Mówicie, a nie żyjecie, dlatego, małe dzieci, i ta wojna tak długo trwa. Wzywam was, byście otworzyli się na Boga i byście w swoim sercu żyli z Bogiem, żyjąc dobrem i dając świadectwo o moich orędziach. Miłuję was i pragnę ochronić was od wszelkiego zła, ale wy nie chcecie. Drogie dzieci, nie mogę wam pomagać, jeśli nie żyjecie Bożymi przykazaniami, jeśli nie żyjecie Mszą, jeśli nie porzucacie grzechu. Wzywam was, byście się stali apostołami miłości i dobroci. W tym niespokojnym świecie dajcie świadectwo o Bogu i Bożej miłości, a Bóg będzie wam błogosławił i da wam to, o co Go prosicie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 listopada 1993
„Drogie dzieci! Wzywam was, byście teraz w tym czasie jak nigdy dotąd przygotowali się na przyjście Jezusa. Niech mały Jezus zapanuje w waszych sercach i tylko wtedy będziecie szczęśliwi, kiedy Jezus jest waszym Przyjacielem. Nie będzie wam trudno ani się modlić, ani składać ofiary, ani dawać świadectwa o wielkości Jezusa w waszym życiu, bo On da wam siłę i radość w tym czasie. Jestem blisko was, Przez moje wstawiennictwo i modlitwę jestem blisko was, wszystkich was miłuję i błogosławię. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 grudnia 1993
„Drogie dzieci! Dzisiaj raduję się z małym Jezusem i pragnę, by radość Jezusowa wstąpiła do każdego serca. Małe dzieci, z orędziem daję wam błogosławieństwo ze swoim Synem Jezusem, by w każdym sercu zapanował pokój. Kocham was, małe dzieci, i wzywam was wszystkich, byście przybliżyli się do mnie przez modlitwę. Wy mówicie, mówicie, ale się nie modlicie. Dlatego, małe dzieci, zdecydujcie się na modlitwę. Tylko w ten sposób będziecie szczęśliwi i Bóg da wam, o co Go prosicie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.