Orędzia z dwudziestego piątego dnia miesiąca – 1994 rok
25 stycznia 1994
„Drogie dzieci! Wszyscy jesteście moimi małymi dziećmi. Kocham was. Ale, moje małe dzieci, nie zapomnijcie, że bez modlitwy nie możecie być blisko mnie. W tym czasie szatan chce wprowadzić nieporządek w wasze serca i wasze rodziny. Małe dzieci, nie dajcie się. Nie pozwólcie, by on kierował wami i waszym życiem. Miłuję was i przed Bogiem wstawiam się za wami. Małe dzieci, módlcie się! Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lutego 1994
„Drogie dzieci! Dzisiaj dziękuję wam za wasze modlitwy. Wszyscy pomagaliście mi, by jak najszybciej skończyła się ta wojna. Jestem blisko was i modlę się za każdego z was i proszę was: módlcie się, módlcie się, módlcie się. Tylko modlitwą możemy zwyciężyć zło i ochronić wszystko, co szatan chce zniszczyć w waszym życiu. Jestem waszą matką, wszystkich was kocham jednakowo i wstawiam się za wami przed Bogiem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 marca 1994
„Drogie dzieci! Dzisiaj raduję się z wami i wzywam was, byście otworzyli się na mnie a staniecie się w moich rękach narzędziem dla zbawienia świata. Pragnę, małe dzieci, byście wszyscy, którzy odczuliście wonność świętości, przez orędzia, które wam daję, byście nieśli je temu światu głodnemu Boga i miłości Bożej. Dziękuję wam wszystkim, że odpowiedzieliście w tak wielkiej liczbie, i wszystkich was błogosławię swoim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 kwietnia 1994
„Drogie dzieci! Wzywam was wszystkich, byście się zdecydowali modlić się w mojej intencji. Małe dzieci, wzywam was, by każdy z was pomógł, by zrealizował się mój plan przez tę parafię. Obecnie w szczególny sposób, małe dzieci, wzywam was, byście zdecydowali się pójść drogą świętości. Tylko tak będziecie blisko mnie. Kocham was i pragnę poprowadzić was wszystkich razem ze mną do raju. Ale jeśli się nie modlicie i jeśli nie jesteście pokorni i posłuszni orędziom, które wam daję, nie mogę wam pomóc. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 maja 1994
„Drogie dzieci! Wzywam was wszystkich, byście mieli więcej zaufania do mnie i byście żyli głębiej moimi orędziami. Jestem z wami i wstawiam się za wami przed Bogiem, ale czekam by wasze serca otworzyły się na moje orędzia. Radujcie się, bo Bóg was miłuje i daje wam każdego dnia możliwość, byście się nawrócili i bardziej wierzyli w Boga Stworzyciela. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 czerwca 1994
„Drogie dzieci! Dzisiaj raduje się w swoim sercu, patrząc na was wszystkich tutaj obecnych. Błogosławię was i wzywam was wszystkich, byście zdecydowali się żyć moimi orędziami, które wam tutaj daję. Ja was, małe dzieci, wszystkich pragnę poprowadzić do Jezusa, ponieważ On jest waszym zbawieniem. Dlatego, małe dzieci, im więcej się modlicie, tym bardziej będziecie moimi i mojego Syna Jezusa. Błogosławię was wszystkich swoim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lipca 1994
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście cierpliwie zdecydowali się przeznaczyć czas na modlitwę. Małe dzieci, nie możecie powiedzieć, że jesteście moimi i że przez moje orędzia przeżyliście nawrócenie, jeśli nie jesteście gotowi przeznaczyć każdego dnia czas Bogu. Jestem blisko was i błogosławię was wszystkich. Małe dzieci, nie zapomnijcie, jeśli się nie modlicie, nie jesteście blisko mnie i nie jesteście blisko Ducha Świętego, który was prowadzi drogą świętości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 sierpnia 1994
„Drogie dzieci! Dzisiaj jestem z wami zjednoczona w szczególny sposób, modląc się o dar obecności mojego umiłowanego Syna w waszej ojczyźnie. Módlcie się, małe dzieci, o zdrowie dla mojego najdroższego syna, który cierpi, a którego wybrałam na te czasy. Modlę się i wstawiam się przed swoim Synem Jezusem, by urzeczywistnił się sen, który mieli wasi ojcowie. Módlcie się, małe dzieci, w szczególny sposób, bo szatan jest silny i chce unicestwić nadzieję w waszym sercu. Błogosławię was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 września 1994
„Drogie dzieci! Raduję się z wami i wzywam was do modlitwy. Małe dzieci, módlcie się w mojej intencji. Potrzebne są mi wasze modlitwy, przez które pragnę przybliżyć was do Boga. On jest waszym zbawieniem. Bóg posyła mnie, bym wam pomogła i bym was poprowadziła do raju, który jest waszym celem. Dlatego, małe dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 października 1994
„Drogie dzieci! Jestem z wami i dzisiaj raduję się, że Najwyższy podarował mi, bym była z wami i bym was pouczała i prowadziła drogą doskonałości. Małe dzieci, pragnę, byście byli przepięknym bukietem, który chcę podarować Bogu na dzień Wszystkich Świętych. Wzywam was, byście się otworzyli i żyli, biorąc świętych za przykład. Matka Kościół wybrała ich, by byli dla was zachętą w waszym codziennym życiu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 listopada 1994
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do modlitwy. Jestem z wami i kocham was wszystkich. Jestem waszą matką i pragnę, by wasze serca podobne były do mojego Serca. Małe dzieci, bez modlitwy nie możecie żyć i mówić, że jesteście moimi. Modlitwa jest radością. Modlitwa jest tym, czego ludzie serce pragnie. Dlatego przybliżcie się, małe dzieci, do mojego Niepokalanego Serca, a odkryjecie Boga. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 grudnia 1994
„Drogie dzieci! Dzisiaj raduję się z wami i modlę się z wami o pokój: pokój w waszych sercach, pokój w waszych rodzinach, pokój w waszych pragnieniach, pokój na całym świecie. Niech was Król pokoju dzisiaj błogosławi i da pokój. Błogosławię was i noszę każdego z was w Sercu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.