Orędzia z dwudziestego piątego dnia miesiąca – 1995 rok
25 stycznia 1995
„Drogie dzieci! Wzywam was, byście otworzyli drzwi swojego serca na Jezusa, tak jak kwiat otwiera się na słońce. Jezus pragnie napełnić wasze serca pokojem i radością. Nie możecie, małe dzieci, urzeczywistnić pokoju, jeśli nie jesteście w pokoju z Jezusem. Dlatego wzywam was do spowiedzi, by Jezus był waszą prawdą i pokojem. Małe dzieci, módlcie się, byście mieli siłę urzeczywistnić to, co wam mówię. Jestem z wami i kocham was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lutego 1995
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście stali się misjonarzami moich orędzi, które wam daję tutaj w tym drogim mi miejscu. Bóg mi pozwolił, bym została tak długo z wami i dlatego, małe dzieci, wzywam was, byście żyli z miłością orędziami, które wam daję i byście przekazywali je całemu światu, tak by rzeka miłości popłynęła w ludzie pełnym nienawiści i niepokoju. Wzywam was, małe dzieci, byście byli pokojem, gdzie jest niepokój i światłem, gdzie jest ciemność, tak by każde serce przyjęło światłość i drogę zbawienia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 marca 1995
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście żyli pokojem w waszych sercach i rodzinach. Nie ma pokoju, małe dzieci, gdzie się nie modli, i nie ma miłości, gdzie nie ma wiary. Dlatego was, małe dzieci, wszystkich wzywam, byście się dzisiaj na nowo zdecydowali na nawrócenie. Jestem blisko was i wszystkich was zapraszam, małe dzieci, w swoje ramiona, bym wam pomogła, ale wy nie chcecie i w ten sposób szatan kusi was, a nawet w najmniejszych rzeczach brakuje wam wiary. Dlatego, małe dzieci, módlcie się, a przez modlitwę będziecie mieć błogosławieństwo i pokój. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 kwietnia 1995
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do miłości. Małe dzieci, bez miłości nie możecie żyć ani z Bogiem, ani z braćmi. Dlatego wzywam was wszystkich, byście otworzyli swoje serca na Bożą miłość, która jest tak wielka i otwarta dla każdego z was. Bóg z miłości do człowieka posłał mnie miedzy was, bym wam wskazała drogę zbawienia, drogę miłości. Jeśli nie miłujecie najpierw Boga, nie będziecie mogli umiłować ani bliźniego, ani tego, kogo nienawidzicie. Dlatego, małe dzieci, módlcie się i przez modlitwę odkryjecie miłość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 maja 1995
„Drogie dzieci! Wzywam was, małe dzieci, pomóżcie mi swoimi modlitwami, przybliżyć jak najwięcej serc do mojego Niepokalanego Serca. Szatan jest silny i wszystkimi siłami chce przybliżyć jak najwięcej osób do siebie i do grzechu. Dlatego czyha, by w każdej chwili przechwycić więcej. Proszę was, małe dzieci, módlcie się i pomóżcie mi, bym wam pomogła. Jestem waszą matką, i kocham was i dlatego pragnę wam pomóc. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 czerwca 1995
„Drogie dzieci! Dzisiaj jestem szczęśliwa, że widzę was w tak wielkiej liczbie i że odpowiedzieliście i przybyliście żyć moimi orędziami. Wzywam was, małe dzieci, byście byli tymi, którzy z radością niosą mój pokój w tym niespokojnym świecie. Módlcie się o pokój, by jak najszybciej zapanował czas pokoju, czego moje serce oczekuje z niecierpliwością. Ja jestem, małe dzieci, blisko was, i wstawiam się za każdym z was przed Najwyższym i wszystkich was błogosławię swoim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lipca 1995
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was do modlitwy, bo tylko w modlitwie będziecie mogli zrozumieć moje przyjście tutaj. Duch Święty w modlitwie oświeci was, byście zrozumieli, że musicie się nawrócić. Małe dzieci, pragnę uczynić z was przepiękny bukiet przygotowany do wieczności, ale wy nie przyjmujecie drogi nawrócenia, drogi zbawienia, którą wam proponuję przez te objawienia. Małe dzieci, módlcie się, nawracajcie wasze serca, przybliżajcie się do mnie. Niech dobro zwycięża zło. Miłuję was i błogosławię. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 sierpnia 1995
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do modlitwy. Niech modlitwa będzie dla was życiem. Żadna rodzina nie może powiedzieć, że jest w pokoju, jeśli się nie modli. Dlatego niech wasz poranek zaczyna się od porannej modlitwy, a wieczór kończy się dziękczynieniem. Małe dzieci, jestem z wami i kocham was i błogosławię i pragnę, by każdy z was był w moich objęciach. Nie możecie być w moich objęciach, jeśli nie jesteście gotowi modlić się każdego dnia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 września 1995
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście rozmiłowali się w Najświętszym Sakramencie. Adorujcie Go, małe dzieci, w waszych parafiach, a w ten sposób będziecie zjednoczeni z całym światem. Jezus stanie się dla was Przyjacielem i nie będziecie mówić o Nim, jak o kimś, koga ledwie poznaliście. Jedność z Nim będzie dla was radością i staniecie się świadkami Jezusowej miłości, którą On ma do każdego stworzenia. Małe dzieci, kiedy adorujecie Jezusa, jesteście blisko mnie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 października 1995
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście poszli w przyrodę, ponieważ tam spotkacie Boga Stworzyciela. Ja was, małe dzieci, wzywam, byście dziękowali Bogu za wszystko, co wam daje. Dziękując, odkryjecie Najwyższego i wszystkie dobra, które was otaczają. Małe dzieci, Bóg jest wielki i wielka jest Jego miłość do każdego stworzenia. Dlatego módlcie się, byście pojęli Bożą miłość i dobroć. W dobroci i miłości Boga Stworzyciela również ja jestem z wami jako dar. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 listopada 1995
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, by każdy z was na nowo zaczął miłować najpierw Boga, który zbawił i odkupił każdego z was, a potem braci i siostry ze swojego otoczenia. Bez miłości, małe dzieci, nie możecie wzrastać w świętości i nie możecie spełniać dobrych dzieł. Dlatego, małe dzieci, módlcie się, nieustannie módlcie się, by Bóg odkrył wam swoją miłość. Wezwałam was wszystkich, byście zjednoczyli się mną i miłowali. Również dzisiaj jestem z wami i wzywam was, byście odkryli miłość w swoich sercach i rodzinach. By Bóg żył w waszych sercach, musicie miłować. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 grudnia 1995
„Drogie dzieci! Raduję się również dzisiaj z wami i przynoszę wam małego Jezusa, by was pobłogosławił. Wzywam was, drogie dzieci, by wasze życie było zjednoczone z Nim. Jezus jest Królem Pokoju i tylko On może dać wam pokój, którego szukacie. Jestem z wami i ofiaruję was w szczególny sposób Jezusowi, teraz w tym nowym czasie, kiedy trzeba się na Niego zdecydować. Ten czas jest czasem łaski. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.