Orędzia z dwudziestego piątego dnia miesiąca – 1996 rok
25 stycznia 1996
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście zdecydowali się na pokój. Proście Boga, by dał wam prawdziwy pokój. Żyjcie pokojem w swoich sercach a zrozumiecie, drogie dzieci, że pokój jest Bożym darem. Drogie dzieci, bez miłości nie możecie żyć pokojem. Owocem pokoju jest miłość, a owocem miłości wybaczenie. Jestem z wami i wzywam was wszystkich, małe dzieci, byście najpierw wybaczyli w rodzinie, a wtedy będziecie mogli wybaczać innym. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lutego 1996
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do nawrócenia. To jest najważniejsze orędzie, które dałam tutaj. Małe dzieci, pragnę, by każdy z was był tym, który niesie moje orędzia. Wzywam was, małe dzieci, byście żyli orędziami, które wam dawałam przez te lata. Ten czas jest czasem łaski. Szczególnie teraz, kiedy i Kościół wzywa was do modlitwy i nawrócenia. I ja was, małe dzieci, wzywam, byście żyli moimi orędziami, które dałam wam przez ten czas, od kiedy się tutaj objawiam. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 marca 1996
„Drogie dzieci! Wzywam was, byście na nowo zdecydowali się miłować Boga ponad wszystko. W tych czasie, kiedy z powodu ducha konsumpcjonizmu zapomina się, co znaczy miłować i cenić prawdziwe wartości, ja was, małe dzieci, na nowo wzywam, byście w swoim życiu umieścili Boga na pierwszym miejscu. Niech was szatan nie mami materialnymi rzeczami, ale, małe dzieci, zdecydujcie się na Boga, który jest wolnością i miłością. Wybierzcie życie, a nie śmierć duszy. Małe dzieci, w tym czasie, kiedy rozmyślacie o męce i śmierci Jezusa, wzywam was, byście zdecydowali się na życie, które zakwitło Zmartwychwstaniem i niech wasze życie dzisiaj odnowi się przez nawrócenie, które doprowadzi was do życia wiecznego. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 kwietnia 1996
„Drogie dzieci! Dzisiaj ponownie wzywam was, byście w swoich rodzinach umieścili modlitwę na pierwszym miejscu. Małe dzieci, kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, wtedy będziecie we wszystkim, co czynicie, szukać woli Boga. W ten sposób wasze codzienne nawrócenie stanie się dla was łatwiejsze. Małe dzieci, w pokorze szukajcie, co w waszym sercu jest nieuporządkowane, a wtedy będziecie rozumieli, co należy czynić. Nawrócenie będzie dla was codziennym zadaniem, które z radością będziecie wypełniać. Małe dzieci, jestem z wami, wszystkich was błogosławię i wzywam, byście przez modlitwę i osobiste nawrócenie stali się moimi świadkami! Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 maja 1996
„Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę podziękować wam za wszystkie wasze modlitwy i ofiary, które złożyliście w tym miesiącu, który jest mi poświęcony. Małe dzieci, pragnę, byście i wy wszyscy byli aktywni w tym czasie, który poprzez mnie jest w szczególny sposób związany z niebem. Módlcie się, byście pojęli, że wszyscy powinniście przez swoje życie i przez swój przykład pracowali nad szerzeniem zbawienia. Małe dzieci, pragnę, by ludzie nawracali się i widzieli w was mnie i mojego Syna Jezusa. Będę wstawiać się za wami, pomogę wam, byście stali się światłem. Pomagajcie innym, bo pomagając im, wasza dusza znajdzie zbawienie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 czerwca 1996
„Drogie dzieci! Dzisiaj dziękuję wam za wszystkie wasze ofiary, które w tych dniach mi złożyliście. Małe dzieci, wzywam was, byście się otworzyli na mnie i byście zdecydowali się na nawrócenie. Wasze serca, małe dzieci, nie są jeszcze całkowicie otwarte na mnie i dlatego na nowo wzywam was, byście otworzyli się na modlitwę, by w modlitwie Duch Święty pomógł wam, by wasze serca stały się sercami z ciała, a nie z kamienia.. Małe dzieci, dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie i że zdecydowaliście się pójść ze mną ku świętości”.
25 lipca 1996
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście każdego dnia decydowali się na Boga. Małe dzieci, wy wiele mówicie o Bogu, ale mało dajecie świadectwo swoim życiem. Dlatego, małe dzieci, zdecydujcie się na nawrócenie, by wasze życie było prawdziwe przed Bogiem, byście w ten sposób w prawdzie swojego życia dawali świadectwo o pięknie, które wam Bóg darował. Małe dzieci, wzywam was na nowo, byście się zdecydowali na modlitwę, ponieważ w modlitwie będziecie mogli żyć nawróceniem. Każdy z was w prostocie stanie się podobny do dziecka, które jest otwarte na miłość Ojca. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 sierpnia 1996
„Drogie dzieci! Słuchajcie, ponieważ pragnę mówić do was i wezwać was, byście mieli większą wiarę i zawierzenie Bogu, który was niezmiernie miłuje. Małe dzieci, wy nie umiecie żyć w łasce Bożej, dlatego na nowo wzywam was, byście nieśli Słowo Boże w swoich sercach i w myślach. Umieśćcie, małe dzieci, Pismo Święte na widocznym miejscu w swojej rodzinie i czytajcie je i żyjcie nim. Pouczajcie swoje dzieci, bo jeśli nie będziecie dla nich przykładem, dzieci odejdą w bezbożność. Rozmyślajcie i módlcie się, a wtedy Bóg narodzi się w waszym sercu i wasze serce będzie radosne. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 września 1996
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście ofiarowali swoje krzyże i cierpienie w moich intencjach. Małe dzieci, jestem waszą matką i pragnę wam pomóc, wypraszając wam łaski u Boga. Małe dzieci, składajcie swoje cierpienia jako dar dla Boga, aby stały się przepięknym kwiatem radości. Dlatego, małe dzieci, módlcie się, byście zrozumieli, że cierpienie może stać się radością, a krzyż drogą radości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 października 1996
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście otworzyli się na Boga Stworzyciela, by was przemieniał. Małe dzieci, jesteście mi drodzy i kocham was wszystkich i wzywam was, byście byli mi bliscy i by wasza miłość do mojego Niepokalanego Serca była bardziej żarliwa. Pragnę was odnawiać i prowadzić przez swoje Serce do Serca Jezusowego, które również dzisiaj za was cierpi i wzywa was do nawrócenia i odnowy. Przez was pragnę odnowić świat. Zrozumcie, małe dzieci, że dzisiaj wy jesteście solą ziemi i światłem świata. Małe dzieci, wzywam was i miłuję i w szczególny sposób proszę: nawróćcie się! Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 listopada 1996
„Drogie dzieci! Dzisiaj na nowo wzywam was do modlitwy, byście przez modlitwę, post i małe ofiary przygotowali się na przyjście Jezusa. Niech ten czas, małe dzieci, będzie dla was czasem łaski. Wykorzystajcie każdą chwilę i czyńcie dobro, bo tylko w ten sposób w swoich sercach odczujecie narodzenie Jezusa. Jeśli wy swoim życiem dacie przykład i staniecie się znakiem miłości Bożej, radość zwycięży w sercach ludzi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 grudnia 1996
„Drogie dzieci! Dzisiaj jestem z wami w szczególny sposób, trzymając małego Jezusa w swoich ramionach i wzywam was, małe dzieci, byście otworzyli się na Jego wezwanie. Ono wzywa was do radości. Małe dzieci, żyjcie radośnie orędziami Ewangelii, które powtarzam w czasie, odkąd jestem z wami. Małe dzieci, jestem waszą matką i pragnę odsłonić wam Boga miłości i Boga pokoju. Nie chcę, by wasze życie było w smutku, ale by było spełnione w radości na wieczność według Ewangelii. Tylko w ten sposób wasze życie będzie miało sens. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.