Orędzia z dwudziestego piątego dnia miesiąca – 1998 rok
25 stycznia 1998
„Drogie dzieci! Dzisiaj ponownie wzywam was wszystkich was do modlitwy. Tylko przez modlitwę, drogie dzieci, wasze serce przemieni się, stanie się lepsze i bardziej wrażliwe na Boże słowo. Małe dzieci, nie dopuśćcie, by szatan was odciągnął i robił z wami, co chce. Wzywam was, byście byli odpowiedzialni i zdecydowani i poświęcili Bogu każdy dzień w modlitwie. Msza święta, małe dzieci, niech będzie dla was nie zwyczajem, lecz życiem. Żyjąc każdego dnia Mszą świętą, odczujecie potrzebę świętości i będziecie wzrastać w świętości. Jestem blisko was i przed Bogiem wstawiam się za każdym z was, by dał wam siłę, byście zmieniali swoje serce. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lutego 1998
„Drogie dzieci! Również dzisiaj jestem z wami i wszystkich was na nowo wzywam, byście przybliżyli się do mnie poprzez swoje modlitwy. W szczególny sposób wzywam was do wyrzeczeń w tym czasie łaski. Małe dzieci, rozmyślajcie i żyjcie poprzez wasze małe ofiary męką i śmiercią Jezusa za każdego z was. Tylko jeśli przybliżycie się do Jezusa, pojmiecie niezmierzoną miłość, którą ma do każdego z was. Przez modlitwę i swoje wyrzeczenia staniecie się bardziej otwarci na dar wiary i miłości do Kościoła i ludzi, którzy są dookoła was. Miłuję was i błogosławię. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 marca 1998
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was do postu i wyrzeczeń. Małe dzieci, wyrzeknijcie się tego, co przeszkadza wam, byście byli bliżej Jezusa. W szczególny sposób wzywam was: módlcie się, bo tylko przez modlitwę będziecie mogli przezwyciężyć swoją wolą i odkryć wolę Bożą nawet w najdrobniejszych sprawach. Przez swoje codzienne życie, małe dzieci, staniecie się przykładem i dacie świadectwo, czy żyjecie z Jezusem, czy przeciw Niemu i Jego woli. Małe dzieci, chcę byście stali się apostołami miłości. Miłując, małe dzieci, rozpoznacie, że jesteście moimi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 kwietnia 1998
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście przez modlitwę otworzyli się na Boga tak, jak kwiat otwiera się na poranne promienie słońca. Małe dzieci, nie lękajcie się. Ja jestem z wami i wstawiam się przed Bogiem za każdym z was, by wasze serca przyjęły dar nawrócenia. Małe dzieci, tylko w ten sposób pojmiecie, jak ważna jest łaska w tych czasach, a Bóg stanie się wam bliższy. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 maja 1998
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście przez modlitwę i ofiarę przygotowali się na przyjście Ducha Świętego. Małe dzieci, to jest czas łaski, więc na nowo wzywam was, byście zdecydowali się na Boga Stworzyciela. Pozwólcie Mu, by was przeobraził i przemieniał. Niech wasze serce będzie gotowe, by słuchać i żyć wszystkim, co Duch Święty ma w swoim planie dla każdego z was. Małe dzieci, pozwólcie Duchowi Świętemu, by prowadził was drogą prawdy i zbawienia do życia wiecznego. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 czerwca 1998
„Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę podziękować wam, że żyjecie moimi orędziami. Wszystkich was błogosławię swoim matczynym błogosławieństwem i wszystkich was zanoszę przed swojego Syna Jezusa. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lipca 1998
„Drogie dzieci! Dzisiaj was, małe dzieci, wzywam, byście przez modlitwę byli z Jezusem, byście przez osobiste doświadczenia modlitwy mogli odkryć piękno Bożych stworzeń. Nie możecie mówić ani dawać świadectwa o modlitwie, jeśli się nie modlicie. Dlatego, małe dzieci, w ciszy serca zostańcie z Jezusem, by On swoją miłością przemieniał was i przeobraził. To jest dla was, małe dzieci, czas łaski. Wykorzystajcie go dla swojego osobistego nawrócenia, ponieważ mając Boga, macie wszystko. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 sierpnia 1998
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście przez modlitwę jeszcze bardziej przybliżyli się do mnie. Małe dzieci, jestem waszą matką, kocham was i pragnę, by każdy z was zbawił się i był ze mną w raju. Dlatego, małe dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się, dopóki wasze życie nie stanie się modlitwą. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 września 1998
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście stali się moimi świadkami, żyjąc w wierze swoich ojców. Małe dzieci, żądacie znaków i orędzi, a nie widzicie, że Bóg wzywa was przez każdy wschód słońca o poranku, byście nawrócili się i wrócili na drogę prawdy i zbawienia. Wiele mówicie, małe dzieci, a mało czynicie dla waszego nawrócenia. Dlatego nawracajcie się i zacznijcie żyć moimi orędziami, nie słowami, ale życiem, a wtedy, małe dzieci, będziecie mieć siłę, by zdecydować się na prawdziwe nawrócenie serca. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 października 1998
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście przybliżyli się do mojego Niepokalanego Serca. Wzywam was, byście w swoich rodzinach odnowili żarliwość pierwszych dni, kiedy wzywałam was do postu, modlitwy i nawrócenia. Małe dzieci, przyjmowaliście moje orędzia z otwartym sercem, choć nie wiedzieliście, czym jest modlitwa. Dzisiaj wzywam was, byście się całkowicie otworzyli na mnie, bym mogła was przemienić i poprowadzić do Serca mojego Syna Jezusa, by On napełnił was swoją miłością. W ten sposób, małe dzieci, odnajdziecie prawdziwy pokój, pokój, który daje wam tylko Bóg. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 listopada 1998
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście przygotowali się na przyjście Jezusa. W szczególny sposób przygotujcie swoje serca. Niech spowiedź święta będzie dla was pierwszym aktem nawrócenia, a następnie, drogie dzieci, zdecydujcie się na świętość. Niech wasze nawrócenie i decyzja na świętość zacznie się dzisiaj, nie jutro. Ja was, małe dzieci, wszystkich wzywam na drogę zbawienia i pragnę wskazać wam drogę do raju. Dlatego, małe dzieci, bądźcie moimi i zdecydujcie się ze mną na świętość. Małe dzieci, przyjmijcie modlitwę z powagą i módlcie się, módlcie się, módlcie się. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 grudnia 1998
„Drogie dzieci! W tej bożonarodzeniowej radości pragnę pobłogosławić was swoim błogosławieństwem. W szczególny sposób, małe dzieci, przekazuję wam błogosławieństwo małego Jezusa. Niech Ono napełni was swoim pokojem. Dzisiaj, małe dzieci, nie macie pokoju, choć do niego dążycie. Dlatego wraz ze swoim Synem Jezusem w tym dniu wzywam was: módlcie się módlcie się, módlcie się, bo bez modlitwy nie macie ani radości, ani pokoju, ani przyszłości. Dążcie do pokoju i szukajcie go, a Bóg jest prawdziwym pokojem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.