Orędzia z dwudziestego piątego dnia miesiąca – 2000 rok
25 stycznia 2000
„Drogie dzieci! Wzywam was, małe dzieci, do nieustannej modlitwy. Jeśli się modlicie, jesteście bliżsi Boga i On będzie prowadził was drogą pokoju i zbawienia. Dlatego was dzisiaj wzywam, byście dawali pokój innym. Tylko w Bogu jest prawdziwy pokój. Otwórzcie swoje serca i stańcie się tymi, którzy dają pokój a inni w was i przez was odkryją pokój i tak będziecie dawać świadectwo o Bożym pokoju i miłości, którą On wam daje. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lutego 2000
„Drogie dzieci! Przebudźcie się ze snu niewiary i grzechu, bo to jest czas łaski, który wam Bóg daje. Wykorzystajcie ten czas i proście Boga o łaskę uzdrowienia swojego serca, byście sercem patrzyli na Boga i człowieka. Módlcie się w szczególny sposób za tych, którzy nie poznali miłości Bożej i swoim życiem dajcie świadectwo, by i oni poznali Boga i Jego niezmierzoną miłość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 marca 2000
„Drogie dzieci! Módlcie się i wykorzystajcie ten czas, bo to jest czas łaski. Jestem z wami i przed Bogiem wstawiam się za każdym z was, by wasze serce otworzyło się na Boga i miłość Bożą. Małe dzieci, módlcie się nieustannie, dopóki modlitwa nie stanie się dla was radością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 kwietnia 2000
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was do nawrócenia. Zbyt wiele troszczycie się o rzeczy materialne, a mało o duchowe. Otwórzcie swoje serca i od nowa więcej pracujcie nad osobistym nawróceniem. Zdecydujcie się każdego dnia poświęcić czas Bogu i modlitwie, dopóki modlitwa nie stanie się dla was radosnym spotkaniem z Bogiem. Jedynie w ten sposób wasze życie będzie miało sens i z radością będziecie rozmyślać o życiu wiecznym. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 maja 2000
„Drogie dzieci! Raduję się z wami i w tym czasie łaski wzywam was do duchowej odnowy. Módlcie się, małe dzieci, by zamieszkał w was w pełni Duch Święty, byście mogli dawać świadectwo w radości wobec wszystkich tych, którzy są daleko od wiary. Szczególnie, małe dzieci, módlcie się o dary Ducha Świętego, byście w duchu miłości byli każdego dnia i w każdej sytuacji bliżej brata człowieka i byście w mądrości i miłości pokonywali każdą trudność. Jestem z wami i wstawiam się za każdym z was przed Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 czerwca 2000
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do modlitwy. Kto się modli, nie lęka się przyszłości. Małe dzieci, nie zapomnijcie: jestem z wami i wszystkich was kocham. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lipca 2000
„Drogie dzieci! Nie zapomnijcie, że tutaj na ziemi jesteście na drodze do wieczności i że wasz dom jest w niebie. Dlatego, małe dzieci, bądźcie otwarci na Bożą miłość i porzućcie egoizm i grzech. Niech wasza radość będzie jedynie w odkrywaniu Boga w codziennej modlitwie. Dlatego wykorzystajcie ten czas i módlcie się, módlcie się, módlcie się, a Bóg jest blisko was w modlitwie i przez modlitwę. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 sierpnia 2000
„Drogie dzieci! Pragnę podzielić się z wami swoją radością. W swoim Niepokalanym Sercu odczuwam, że jest wielu tych, którzy się do mnie przybliżyli i niosą w szczególny sposób w swoich sercach zwycięstwo mojego Niepokalanego Serca, modląc się i nawracając. Pragnę podziękować wam i zachęcić was, byście z miłością i mocą Ducha Świętego jeszcze więcej pracowali dla Boga i Jego królestwa. Jestem z wami i błogosławię was swoim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 września 2000
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście otworzyli się na modlitwę. Niech modlitwa stanie się dla was radością. Odnówcie modlitwę w swoich rodzinach i twórzcie grupy modlitewne, a w ten sposób doświadczycie radości na modlitwie i wspólnoty. Wszyscy, którzy się modlą i są członkami grup modlitewnych, w sercach są otwarci na wolę Bożą i z radością dają świadectwo o Bożej miłości. Jestem z wami i wszystkich was noszę w swoim sercu i błogosławię was swoim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 października 2000
„Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę otworzyć dla was swoje matczyne serce i wszystkich was wezwać, byście modlili się w moich intencjach. Z wami pragnę odnowić modlitwę i wezwać was do postu, który pragnę przedstawić swojemu synowi Jezusowi na nadejście nowej epoki, epoki wiosny28. W tym Roku Jubileuszowym wiele serc otworzyło się na mnie, a Kościół odnawia się w Duchu. Raduję się z wami i dziękuję Bogu za ten dar, a was, małe dzieci, wzywam: módlcie się, módlcie się, módlcie się, dopóki modlitwa nie stanie się dla was radością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 listopada 2000
„Drogie dzieci! Dzisiaj, kiedy niebo jest w szczególny sposób blisko was, wzywam was do modlitwy, byście przez modlitwę umieścili Boga na pierwszym miejscu. Małe dzieci, dzisiaj jestem blisko was i błogosławię każdego z was swoim matczynym błogosławieństwem, byście mieli siłę i miłość dla wszystkich ludzi, których spotkacie w waszym ziemskim życiu i byście mogli dawać Bożą miłość. Raduję się z wami i pragnę wam powiedzieć, że wasz brat Slavko narodził się dla nieba i że wstawia się za wami. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 grudnia 2000
„Drogie dzieci! Dzisiaj, kiedy Bóg mi pozwolił, bym mogła być z wami, z małym Jezusem na ręku, raduję się z wami i oddaję dziękczynienie Boga za wszystko to, co uczynił w tym Roku Jubileuszowym. Dziękuję Bogu szczególnie za wszystkie powołania tych, którzy Bogu powiedzieli «tak» w pełni. Wszystkich was błogosławię moim błogosławieństwem i błogosławieństwem Nowonarodzonego Jezusa. Modlę się za was wszystkich, by radość narodziła się w waszych sercach, tak byście w radości i wy nosili radość, którą ja mam dzisiaj. Przynoszę wam w tym Dzieciątku Zbawiciela waszych serc i tego, który wzywa was do świętości życia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.