Orędzia z dwudziestego piątego dnia miesiąca – 2001 rok
25 stycznia 2001
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście odnowili modlitwę i post, z jeszcze większym zapałem, dopóki modlitwa nie stanie się dla was radością. Małe dzieci, kto się modli, nie lęka się przyszłości, a kto pości, nie lęka się zła. Powtarzam wam raz jeszcze: tylko przez modlitwę i post nawet wojny mogą być powstrzymane, wojny waszej niewiary i lęku przed przyszłością. Jestem z wami i pouczam was, małe dzieci: w Bogu jest pokój i nadzieja wasza. Dlatego przybliżcie się do Boga i umieśćcie Go na pierwszym miejscu w waszym życiu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lutego 2001
„Drogie dzieci! To jest czas łaski. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się, dopóki nie zrozumiecie miłości Bożej do każdego z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 marca 2001
„Drogie dzieci! Wzywam was również dzisiaj, byście otworzyli się na modlitwę. Małe dzieci, żyjecie w czasach, kiedy Bóg daje wam wielkie łaski, a wy nie umiecie ich wykorzystać. Troszczycie się o wszystko inne, a o duszę i o życie duchowe najmniej. Przebudźcie się z męczącego snu waszej duszy i powiedzcie Bogu z całej siły «tak». Zdecydujcie się na nawrócenie i świętość. Jestem z wami, małe dzieci, i wzywam was do doskonałości waszej duszy i wszystkiego, co czynicie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 kwietnia 2001
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was do modlitwy. Małe dzieci, modlitwa czyni cuda. Kiedy jesteście zmęczeni i chorzy, i nie widzicie sensu waszego życia, weźcie różaniec i módlcie się, módlcie się, dopóki modlitwa nie stanie się dla was radosnym spotkaniem z waszym Zbawicielem. Jestem z wami, wstawiam się i modlę się za was, małe dzieci. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 maja 2001
„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was do modlitwy. Małe dzieci, pracujecie dużo, ale bez Bożego błogosławieństwa. Błogosławcie i szukajcie mądrości Ducha Świętego, by was prowadził w tym czasie, tak byście zrozumieli i żyli w łasce tego czasu. Nawracajcie się, małe dzieci, i uklęknijcie w ciszy waszego serca. Umieśćcie Boga w centrum waszego istnienia, tak byście mogli w radości dawać świadectwo o pięknie, które Bóg nieustannie daje w waszym życiu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 czerwca 2001
„Drogie dzieci! Jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Szczególnie dzisiaj, kiedy Bóg daje wam obfitość łask, módlcie się i proście Boga za moim pośrednictwem. Bóg daje wam wielkie łaski, dlatego, małe dzieci, wykorzystajcie ten czas łaski i przybliżcie się do mojego serca, bym mogła prowadzić was do mojego Syna Jezusa. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lipca 2001
„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was, byście się jeszcze bardziej przybliżyli do Boga przez waszą osobistą modlitwę. Wykorzystajcie czas odpoczynku i dajcie waszej duszy i waszym oczom odpoczynek w Bogu. Odnajdźcie w przyrodzie pokój, a odkryjecie Boga Stworzyciela, któremu będziecie mogli dziękować za wszystkie stworzenia, i wtedy w waszym sercu odnajdziecie radość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 sierpnia 2001
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was wszystkich, byście zdecydowali się na świętość. Małe dzieci, niech dla was świętość w waszych myślach i w każdej sytuacji, zawsze będzie na pierwszym miejscu, w pracy i w mowie. W ten sposób wprowadzicie ją w praktykę, a powoli, powoli, krok po kroku, do waszych rodzin wejdą modlitwa i decyzja o świętości. Bądźcie realistami sami wobec siebie i nie przywiązujcie się do rzeczy materialnych, ale do Boga. I nie zapomnijcie, małe dzieci, że wasze życie jest przemijające jak kwiat. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 września 2001
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was do modlitwy, szczególnie dzisiaj, kiedy szatan chce wojny i nienawiści. Na nowo was wzywam, małe dzieci, módlcie się i pośćcie, by Bóg dał wam pokój. Dajcie świadectwo pokoju wobec każdego serca i bądźcie tymi, którzy niosą pokój w tym niespokojnym świecie. Jestem z wami i wstawiam się przed Bogiem za każdym z was przed Bogiem. A wy, nie lękajcie się, ponieważ kto się modli, nie lęka się zła i nie ma nienawiści w sercu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 października 2001
„Drogie dzieci! Wzywam was również dzisiaj, byście się modlili z całego serca i miłowali się wzajemnie. Małe dzieci, jesteście wybrani, by dawać świadectwo o pokoju i radości. Jeśli nie ma pokoju, módlcie się, a otrzymacie go. Poprzez was i wasze modlitwy, małe dzieci, pokój popłynie w świat. Dlatego, małe dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się, ponieważ modlitwa czyni cuda w ludzkich sercach i na świecie. Jestem z wami i dziękuję Bogu za każdego z was, który z powagą przyjął modlitwę i nią żyje. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 listopada 2001
„Drogie dzieci! W tym czasie łaski na nowo wzywam was do modlitwy. Małe dzieci, módlcie się i przygotowujcie wasze serca na przyjście Króla Pokoju, by On przez swoje błogosławieństwo dał pokój całemu światu. Niepokój zapanował w sercach i nienawiść panuje nad światem. Dlatego wy, którzy żyjecie moimi orędziami, bądźcie światłem i wyciągniętymi rękami wobec tego niewierzącego świata, by wszyscy poznali Boga miłości. Nie zapomnijcie, małe dzieci, że jestem z wami i wszystkich was błogosławię. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 grudnia 2001
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was i zachęcam do modlitwy o pokój. Szczególnie dzisiaj wzywam was, niosąc wam na moich rękach Nowonarodzonego Jezusa, byście zjednoczyli się z Nim przez modlitwę i stali się znakiem dla tego niespokojnego świata. Zachęcajcie się wzajemnie, małe dzieci, do modlitwy i miłości. Niech wasza wiara będzie zachętą dla innych, by mocniej wierzyli i miłowali. Wszystkich was błogosławię i wzywam was, byście byli bliżej mojego serca i serca małego Jezusa. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.