Orędzia z dwudziestego piątego dnia miesiąca – 2002 rok
25 stycznia 2002
„Drogie dzieci! W tym czasie, kiedy jeszcze spoglądacie wstecz na miniony rok, wzywam was, małe dzieci, byście spojrzeli głęboko w wasze serca i zdecydowali się być bliżej Boga i modlitwy. Małe dzieci, wciąż jesteście przywiązani do rzeczy ziemskich, a mało do życia duchowego. Niech i moje dzisiejsze wezwanie będzie dla was zachętą, byście się zdecydowali na Boga i codzienne nawrócenie. Nie możecie się nawracać, małe dzieci, jeśli nie porzucicie grzechów i nie zdecydujecie się na miłość do Boga i bliźniego. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lutego 2002
„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was, byście stali się przyjaciółmi Jezusa. Módlcie się o pokój w waszych sercach i pracujcie nad osobistym nawróceniem. Małe dzieci, tylko tak będziecie mogli stać się świadkami pokoju i Jezusowej miłości w świecie. Otwórzcie się na modlitwę, by modlitwa stała się dla was potrzebą. Nawracajcie się, małe dzieci, i pracujcie, by jak najwięcej dusz poznało Jezusa i Jego miłość. Jestem blisko was i wszystkich was błogosławię. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 marca 2002
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście zjednoczyli się z Jezusem w modlitwie. Otwórzcie Mu swoje serce i darujcie Mu wszystko, co w nim jest: radości, smutki i choroby. Niech to będzie dla was czas łaski. Módlcie się, małe dzieci, i niech każda chwila będzie Jezusa. Jestem z wami i wstawiam się za wami. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 kwietnia 2002
„Drogie dzieci! Radujcie się ze mną w tym wiosennym czasie, kiedy cała przyroda budzi się, a wasze serca pragną przemiany. Otwórzcie się, małe dzieci, i módlcie się. Nie zapomnijcie, jestem z wami i pragnę was wszystkich poprowadzić do mojego Syna, by On was obdarzył szczerą miłością do Boga i do wszystkiego, co od Niego pochodzi. Otwórzcie się na modlitwę i proście Boga o nawrócenie waszych serc, a wszystko pozostałe On widzi i zadba o to. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 maja 2002
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście umieścili modlitwę na pierwszym miejscu w waszym życiu. Módlcie się i niech modlitwa, małe dzieci, będzie dla was radością. Jestem z wami i wstawiam się za wami wszystkimi, a wy, małe dzieci, bądźcie tymi, którzy z radością niosą moje orędzia. Niech wasze życie ze mną będzie radością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 czerwca 2002
„Drogie dzieci! Dzisiaj modlę się za was i z wami, by Duch Święty pomagał wam i zwiększył waszą wiarę, byście jeszcze bardziej przyjęli orędzia, które daję wam tutaj, w tym świętym miejscu. Małe dzieci, zrozumcie, że jest to czas łaski dla każdego z was, a ze mną, małe dzieci, jesteście bezpieczni. Pragnę was wszystkich poprowadzić na drogę świętości. Żyjcie moimi orędziami i wprowadzajcie w życie każde słowo, które wam daję. Niech będą dla was drogocenne, ponieważ pochodzą z nieba. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lipca 2002
„Drogie dzieci! Dzisiaj raduję się z waszym patronem i wzywam was, byście byli otwarci na wolę Bożą, tak by w was i przez was wzrastała wiara w ludziach, których spotykacie w waszym życiu codziennym. Małe dzieci, módlcie się, dopóki modlitwa modlitwa nie stanie się dla was radością. Proście waszych świętych patronów, by pomogli wam wzrastać w miłości do Boga. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 sierpnia 2002
„Drogie dzieci! Również dzisiaj jestem z wami w modlitwie, by Bóg dał wam jeszcze mocniejszą wiarę. Małe dzieci, wasza wiara jest mała i nawet nie jesteście świadomi jak bardzo, a mimo to nie jesteście gotowi prosić Boga o dar wiary. Dlatego jestem z wami, bym wam pomogła zrozumieć, małe dzieci, moje orędzia i byście umieścili je w życiu. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, a tylko w wierze i przez modlitwę wasza dusza odnajdzie pokój, a świat radość bycia z Bogiem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 września 2002
„Drogie dzieci! Również w tym niespokojnym czasie wzywam was do modlitwy. Małe dzieci, módlcie się o pokój, by na świecie każdy człowiek poczuł miłość do pokoju. Tylko, kiedy dusza odnajdzie pokój w Bogu, poczuje się szczęśliwa i miłość popłynie w świat. A w szczególny sposób, małe dzieci, jesteście wezwani, by żyć i dawać świadectwo o pokoju, pokoju w waszych sercach i rodzinach, a przez was pokój popłynie i w świat. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 października 2002
„Drogie dzieci! Wzywam was również dzisiaj do modlitwy. Małe dzieci, uwierzcie, że dzięki prostej modlitwie można czynić cuda. Przez waszą modlitwę otwieracie swoje serce Bogu, a On czyni cuda w waszym życiu. Patrząc na owoce, wasze serce wypełnia się radością i wdzięcznością wobec Boga za wszystko, co czyni w waszym życiu, a przez was i w innych. Módlcie się i wierzcie, małe dzieci, Bóg daje wam łaski, ale wy ich nie widzicie. Módlcie się, a zobaczycie je. Niech wasz dzień będzie wypełniony modlitwą i dziękczynieniem za wszystko, co Bóg wam daje. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 listopada 2002
„Drogie dzieci! Wzywam was również dzisiaj do nawrócenia. Otwórzcie wasze serce, małe dzieci, przez świętą spowiedź Bogu i przygotujcie waszą duszę, by w waszym sercu na nowo mógł narodzić się mały Jezus. Pozwólcie Mu, by was przemienił i poprowadził na drogę pokoju i radości. Małe dzieci, zdecydujcie się na modlitwę. Szczególnie teraz w tym czasie łaski niech wasze serce pragnie modlitwy. Jestem blisko was i wstawiam się przed Bogiem za wami wszystkimi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 grudnia 2002
„Drogie dzieci! To jest czas wielkich łask, ale i czas wielkich pokus dla wszystkich tych, którzy pragną podążać drogą pokoju. Dlatego na nowo wzywam was, małe dzieci: módlcie się, módlcie się, módlcie się nie słowami, lecz sercem. Żyjcie moimi orędziami i nawracajcie się. Bądźcie świadomi tego daru, że Bóg pozwolił mi być z wami, szczególnie dzisiaj, gdy trzymam w swoich rekach małego Jezusa – Króla Pokoju. Pragnę dać wam pokój, a wy nieście go w swoich sercach i darujcie go innym, dopóki Boży pokój nie zapanuje nad światem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.