Orędzia z dwudziestego piątego dnia miesiąca – 2003 rok
25 stycznia 2003
„Drogie dzieci! Tym orędziem na nowo wzywam was, byście modlili się o pokój. Szczególnie teraz, kiedy pokój jest w kryzysie, wy bądźcie tymi, którzy się modlą i dają świadectwo o pokoju. Bądźcie, małe dzieci, pokojem w tym niespokojnym świecie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lutego 2003
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was, byście modlili się i pościli o pokój. Jak już mówiłam i teraz wam powtarzam, małe dzieci: tylko modlitwą i postem można powstrzymać nawet wojny. Pokój jest drogocennym darem od Boga. Proście, módlcie się, a otrzymacie go. Mówcie o pokoju i nieście pokój w waszych sercach. Pielęgnujcie go jak kwiat, który potrzebuje wody, delikatności i światła. Bądźcie tymi, którzy niosą pokój innym. Jestem z wami i wstawiam się za wami wszystkimi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 marca 2003
„Drogie dzieci! Dzisiaj również wzywam was, byście modlili się o pokój. Módlcie się sercem, małe dzieci, i nie traćcie nadziei, bo Bóg miłuje swoje stworzenie. On was pragnie zbawić, każdego z osobna, przez moje przyjście tutaj. Wzywam was na drogę świętości. Módlcie się, a w modlitwie jesteście otwarci na Bożą wolę, i tak we wszystkim, co czynicie, urzeczywistniacie plan Boży w was i przez was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 kwietnia 2003
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was, byście otworzyli się na modlitwę. W minionym czasie Wielkiego Postu zrozumieliście, jak bardzo jesteście mali i jak bardzo wasza wiara jest mała. Małe dzieci, zdecydujcie się również dzisiaj na Boga, by On w was i przez was zmieniał serca ludzi, ale i wasze serca. Bądźcie tymi, którzy z radością niosą Zmartwychwstałego Jezusa w tym niespokojnym świecie, który pragnie Boga i wszystkiego tego, co jest od Boga. Jestem z wami, małe dzieci, i miłuję was szczególną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 maja 2003
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was do modlitwy. Odnówcie waszą osobistą modlitwę, a w szczególny sposób módlcie się do Ducha Świętego, by pomógł wam modlić się sercem. Wstawiam się za wami wszystkimi, małe dzieci, i wszystkich was wzywam do nawrócenia. Jeśli wy się nawrócicie, to wszyscy wokół was będą odnowieni, a modlitwa będzie dla nich radością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 czerwca 2003
„Drogie dzieci! Również dzisiaj, z wielką radością wzywam was: żyjcie moimi orędziami. Jestem z wami i dziękuję wam, że wprowadziliście w życie to, co wam mówię. Wzywam was, byście jeszcze bardziej odnowili moje orędzia, z nowym entuzjazmem i radością. Niech modlitwa będzie waszą codziennością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lipca 2003
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was do modlitwy. Małe dzieci, módlcie się, dopóki modlitwa nie stanie się dla was radością. Tylko w ten sposób każdy z was odkryje pokój w sercu, a wasza dusza będzie zadowolona. Będziecie odczuwać potrzebę dawania świadectwa wobec innych o miłości, którą odczuwacie w swoim sercu i życiu. Ja jestem z wami i wstawiam się przed Bogiem za wami wszystkimi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 sierpnia 2003
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was, byście dziękowali Bogu w waszym sercu za wszystkie łaski, które wam daje również przez znaki i kolory, które są w przyrodzie. Bóg pragnie przybliżyć was do siebie i zachęca was, byście oddali Mu chwałę i dziękczynienie. Dlatego na nowo wzywam was, małe dzieci: módlcie się, módlcie się, módlcie się i nie zapomnijcie: ja jestem z wami. Wstawiam się przed Bogiem za każdym z was, dopóki wasza radość nie będzie w Nim pełna. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 września 2003
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was, byście przybliżyli się do mojego Serca. Tylko w ten sposób zrozumiecie dar mojej obecności tutaj pośród was. Pragnę was, małe dzieci, prowadzić do Serca mojego Syna Jezusa. Ale wy się opieracie i nie chcecie otworzyć waszych serc na modlitwę. Na nowo wzywam was, małe dzieci, nie bądźcie głusi, ale zrozumcie moje wezwanie, które jest dla was zbawieniem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 października 2003
„Drogie dzieci! Na nowo wzywam was, byście poświęcili się mojemu Sercu i Sercu mojego Syna Jezusa. Pragnę was, małe dzieci, wszystkich poprowadzić na drogę nawrócenia i świętości. Tylko w ten sposób, przez was, możemy poprowadzić jak najwięcej dusz na drogę zbawienia. Nie zwlekajcie, małe dzieci, ale z całego serca powiedzcie: «Pragnę pomóc Jezusowi i Maryi, by jak najwięcej braci i sióstr poznało drogę świętości». W ten sposób odczujecie zadowolenie z bycia przyjaciółmi Jezusa. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 listopada 2003
„Drogie dzieci! Wzywam was, by ten czas był dla was jeszcze większą zachętą do modlitwy. W tym czasie, małe dzieci, módlcie się, by Jezus narodził się we wszystkich sercach, szczególnie w tych, które Go nie znają. Bądźcie miłością, radością i pokojem w tym niespokojnym świecie. Ja jestem z wami i wstawiam się przed Bogiem za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 grudnia 2003
„Drogie dzieci! Również dzisiaj błogosławię was wszystkich z moim Synem Jezusem na ręku i niosę wam Tego, który jest Królem Pokoju, by udzielił wam swojego pokoju. Jestem z wami i wszystkich was miłuję, małe dzieci. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.