Orędzia z dwudziestego piątego dnia miesiąca – 2004 rok
25 stycznia 2004
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was, byście się modlili. Módlcie się, małe dzieci, w szczególny sposób za wszystkich tych, którzy nie poznali Bożej miłości. Módlcie się, by ich serca otworzyły się i przybliżyły do mojego Serca i Serca mojego Syna Jezusa, byśmy mogli przemienić ich w ludzi pokoju i miłości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lutego 2004
„Drogie dzieci! Również dzisiaj, jak nigdy dotąd, wzywam was, byście otworzyli wasze serca na moje orędzia. Małe dzieci, bądźcie tymi, którzy przyciągają dusze do Boga, a nie którzy je oddalają. Ja jestem z wami i wszystkich was miłuję szczególną miłością. To jest czas pokuty i nawrócenia. Z dna swojego serca wzywam was:bądźcie moimi całym sercem, a wtedy zobaczycie, że wasz Bóg jest wielki, bo da wam obfitość błogosławieństwa i pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 marca 2004
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was, byście otworzyli się na modlitwę. Szczególnie w tym czasie łaski otwórzcie wasze serca, małe dzieci, i wyraźcie swoją miłość do Ukrzyżowanego. Tylko w ten sposób odkryjecie pokój, a modlitwa popłynie z waszego serca w świat. Bądźcie przykładem, małe dzieci, i zachętą do dobra. Jestem blisko was i wszystkich was miłuję. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 kwietnia 2004
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was, byście jeszcze bardziej żyli moimi orędziami w pokorze i miłości, tak by Duch Święty napełnił was swoją łaską i mocą. Jedynie w taki sposób będziecie świadkami pokoju i przebaczenia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 maja 2004
„Drogie dzieci! Również dzisiaj zachęcam was, byście poświęcili się mojemu Sercu i Sercu mojego Syna Jezusa. Jedynie w ten sposób będziecie każdego dnia bardziej moimi i będziecie zachęcać się coraz bardziej wzajemnie do świętości. W ten sposób radość będzie panować w waszych sercach, i będziecie tymi, którzy niosą pokój i miłość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 czerwca 2004
„Drogie dzieci! Również dzisiaj radość jest w moim sercu. Pragnę podziękować wam, że czynicie mój plan zrealizowanym. Każdy z was jest ważny, dlatego, małe dzieci, módlcie się i radujcie się ze mną z powodu każdego serca, które nawróciło się i stało się narzędziem pokoju na świecie. Grupy modlitewne są mocne, a przez nie mogę zobaczyć, małe dzieci, że Duch Święty działa na świecie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lipca 2004
„Drogie dzieci! Na nowo wzywam was: bądźcie otwarci na moje orędzia. Pragnę was, małe dzieci, wszystkich przybliżyć do mojego Syna Jezusa, dlatego wy módlcie się i pośćcie. Szczególnie wzywam was, byście modlili się w moich intencjach, tak bym mogła ofiarować was mojemu Synowi Jezusowi, a On przemieni i otworzy wasze serca na miłość. Kiedy będziecie mieli miłość w sercu, będzie panować w was pokój. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 sierpnia 2004
„Drogie dzieci! Wzywam was wszystkich do nawrócenia serca. Zdecydujcie się, jak w pierwszych dniach mojego przyjścia tutaj, na całkowitą zmianę waszego życia. Wtedy będziecie, małe dzieci, mieć siłę uklęknąć i przed Bogiem otworzyć swoje serca. Bóg usłyszy wasze modlitwy i wysłucha je. Ja przed Bogiem wstawiam się za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 września 2004
„Drogie dzieci! Wzywam was również dzisiaj, byście byli miłością tam, gdzie jest nienawiść, i pokarmem, gdzie jest głód. Otwórzcie, małe dzieci, wasze serca i niech wasze ręce będą wyciągnięte i hojne, tak by każde stworzenie przez was dziękowało Bogu Stworzycielowi. Módlcie się, małe dzieci, i otwórzcie serce na Bożą miłość, ale nie możecie, jeśli się nie modlicie. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 października 2004
„Drogie dzieci! To jest czas łaski dla rodziny, i dlatego wzywam was: odnówcie modlitwę. W sercu waszej rodziny niech będzie Jezus. Uczcie się w modlitwie miłowania wszystkiego tego, co jest święte. Naśladujcie życie świętych, by oni byli dla was zachętą i nauczycielami na drodze świętości. Niech każda rodzina stanie się świadkiem miłości w tym świecie bez modlitwy i pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 listopada 2004
„Drogie dzieci! W tym czasie wzywam was wszystkich, byście się modlili w moich intencjach. Szczególnie, małe dzieci, módlcie się za tych, którzy jeszcze nie poznali miłości Bożej i nie szukają Boga Zbawiciela. Bądźcie wy, małe dzieci moje, moimi wyciągniętymi rękami i własnym przykładem przybliżcie ich do mojego Serca i do Serca mojego Syna. Bóg wynagrodzi wam łaskami i wszelkim błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 grudnia 2004
„Drogie dzieci! Z wielką radością również dzisiaj niosę na reku mojego Syna Jezusa, który was błogosławi i wzywa do pokoju. Módlcie się, małe dzieci, i bądźcie odważnymi świadkami Dobrej Nowiny w każdej sytuacji. Tylko w ten sposób Bóg będzie was błogosławił i da wam wszystko, o co prosicie Go w wierze. Ja jestem z wami tak długo, dopóki mi Najwyższy pozwoli. Wstawiam się za każdym z was z wielką miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.