Orędzia z dwudziestego piątego dnia miesiąca – 2005 rok
25 stycznia 2005
„Drogie dzieci! W tym czasie łaski na nowo wzywam was do modlitwy. Módlcie się, małe dzieci, o jedność chrześcijan, by wszyscy byli jedno serce. Jedność rzeczywiście będzie między wami, na ile będziecie się modlili i przebaczali. Nie zapomnijcie: miłość zwycięży, tylko jeśli się modlicie, a wasze serce otworzy się. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lutego 2005
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście byli moimi wyciągniętymi rękami w tym świecie, który umieszcza Boga na ostatnim miejscu. Wy, małe dzieci, umieśćcie Boga na pierwszym miejscu w waszym życiu. Bóg będzie was błogosławił i da wam siłę, byście dawali świadectwo o Bogu miłości i pokoju. Ja jestem z wami i wstawiam się za wami wszystkimi. Małe dzieci, nie zapomnijcie, że miłuję was czułą miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 marca 2005
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do miłości. Małe dzieci, miłujcie się Bożą miłością. W każdej chwili, w radości i w smutku, niech miłość zwycięża, i w ten sposób miłość zapanuje w waszych sercach. Jezus Zmartwychwstały będzie z wami, a wy Jego świadkami. Będę radować się z wami i chronić was swoim matczynym płaszczem. Szczególnie, małe dzieci, będę troszczyć się o wasze codzienne nawrócenie z miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 kwietnia 2005
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was, byście odnowili modlitwę w waszych rodzinach. Przez modlitwę i czytanie Pisma Świętego niech wejdzie do waszych rodzin Duch Święty, który was odnowi. W ten sposób staniecie się nauczycielami wiary w swojej rodzinie. Przez modlitwę i waszą miłość świat wkroczy na lepszą drogę, a miłość zapanuje nad światem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 maja 2005
„Drogie dzieci! Na nowo wzywam was, byście w pokorze żyli moimi orędziami. Szczególnie dajcie świadectwo o nich teraz, kiedy zbliżamy się do rocznicy moich objawień. Małe dzieci, bądźcie znakiem dla tych, którzy są daleko od Boga i Jego miłości. Ja jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 czerwca 2005
„Drogie dzieci! Dzisiaj dziękuję wam za każdą ofiarę, którą złożyliście w moich intencjach. Wzywam was, małe dzieci, byście byli moimi apostołami pokoju i miłości w swoich rodzinach i na świecie. Módlcie się, by Duch Święty oświecał was i prowadził na drodze świętości. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lipca 2005
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was, byście krótkimi i żarliwymi modlitwami wypełnili wasz dzień. Kiedy modlicie się, wasze serce jest otwarte, a Bóg was miłuje szczególną miłością i daje wam szczególne łaski. Dlatego wykorzystajcie ten czas łaski i poświęćcie go Bogu więcej niż kiedykolwiek dotąd. Odprawiajcie nowenny poszcząc i czyniąc wyrzeczenia, by szatan był daleko od was, a łaska wokół was. Ja jestem blisko was i wstawiam się przed Bogiem za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 sierpnia 2005
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was, byście żyli moimi orędziami. Ten czas Bóg podarował wam jako czas łaski. Dlatego, małe dzieci, wykorzystajcie każdą chwilę i módlcie się, módlcie się, módlcie się. Ja wszystkich was błogosławię i wstawiam się przed Najwyższym za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 września 2005
„Drogie dzieci! Nawet jeśli jesteście daleko od mojego Serca, w miłości wzywam was: nawróćcie się. Nie zapomnijcie: ja jestem waszą matką i odczuwam ból z powodu każdego, który jest daleko od mojego Serca, ale nie zostawiam was samych. Wierzę, że możecie porzucić drogę grzechu i zdecydować się na świętość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 października 2005
„Małe dzieci, wierzcie, módlcie się i miłujcie, a Bóg będzie blisko was. Da wam wszystkie łaski, o które Go prosicie. Ja jestem darem dla was, ponieważ Bóg mi pozwala dzień po dniu być z wami i miłować każdego z was niezmierzoną miłością. Dlatego, małe dzieci, w modlitwie i pokorze otwórzcie wasze serca i bądźcie świadkami mojej obecności. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 listopada 2005
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was: módlcie się, módlcie się, módlcie się, dopóki modlitwa nie stanie się dla was życiem. Małe dzieci, w tym czasie w szczególny sposób modlę się przed Bogiem, by dał wam dar wiary. Tylko w wierze odkryjecie radość daru życia, które dał wam Bóg. Wasze serce będzie radosne, myśląc o wieczności. Ja jestem z wami i miłuję was czułą miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 grudnia 2005
„Drogie dzieci! Również dzisiaj niosę na ręku małego Jezusa, Króla Pokoju, by was błogosławił swoim pokojem. Małe dzieci, w szczególny sposób dzisiaj wzywam was, byście byli tymi, którzy niosą mój pokój w tym niespokojnym świecie. Bóg będzie was błogosławił. Małe dzieci, nie zapomnijcie, jestem waszą matką. Wszystkich was błogosławię szczególnym błogosławieństwem z małym Jezusem na moim ręku. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.