Orędzia z dwudziestego piątego dnia miesiąca – 1987 rok
25 stycznia 2006
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was, byście byli tymi, którzy niosą Ewangelię w swoich rodzinach. Nie zapomnijcie, małe dzieci, o czytaniu Pisma Świętego. Umieśćcie je na widocznym miejscu i dajcie świadectwo swoim życiem, że wierzycie i żyjecie Słowem Bożym. Jestem blisko was swoją miłością i wstawiam się przed swoim Synem za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lutego 2006
„Drogie dzieci! W tym wielkopostnym czasie łaski wzywam was, byście otworzyli swoje serca na dary, które Bóg pragnie wam dać. Nie bądźcie zamknięci, ale przez modlitwę i wyrzeczenia powiedzcie Bogu «tak», a On da wam w obfitości. Jak na wiosnę ziemia otwiera się na ziarno i wydaje owoc stokrotny, tak Ojciec wasz Niebieski da wam w obfitości. Jestem z wami i miłuję was, małe dzieci, czułą miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 marca 2006
„Odwagi dzieci! Postanowiłam prowadzić was drogą świętości. Wyrzeknijcie się grzechu i pójdźcie drogą zbawienia, drogą, którą wybrał mój Syn. Przez każde wasze męki i cierpienia Bóg znajdzie dla was drogę radości. Dlatego wy, małe dzieci, módlcie się. Jesteśmy blisko was swoją miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 kwietnia 2006
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was, byście mieli więcej zaufania do mnie i mojego Syna. On zwyciężył przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, i wzywa was, byście przeze mnie byli częścią Jego radości. Wy nie widzicie Boga, małe dzieci, ale jeśli się modlicie, odczujecie Jego bliskość. Jestem z wami i przed Bogiem wstawiam się za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 maja 2006
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was, byście moje orędzia, które wam daję, wprowadzili w praktykę i żyli nimi. Zdecydujcie się na świętość, małe dzieci, i myślcie o raju. Tylko w ten sposób będziecie mieć pokój w waszym sercu, którego nikt nie będzie mógł zniszczyć. Pokój jest darem, który Bóg daje wam w modlitwie. Małe dzieci, proście i starajcie się ze wszystkich sił, by pokój zwyciężył w waszych sercach i na świecie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 czerwca 2006
„Drogie dzieci! Z wielką radością w swoim Sercu dziękuję wam za wszystkie modlitwy, które w tych dniach ofiarowaliście w moich intencjach. Wiedzcie, małe dzieci: nie pożałujecie ani wy, ani wasze dzieci. Bóg wynagrodzi wam wielkimi łaskami i zasłużycie na życie wieczne. Jestem blisko was i dziękuję wszystkim tym, którzy w ciągu tych lat przyjęli moje orędzia, wprowadzili je w życie i zdecydowali się na świętość i pokój. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lipca 2006
„Drogie dzieci! W tym czasie nie myślcie tylko o wypoczynku dla waszego ciała, ale, małe dzieci, szukajcie czasu i dla duszy. Niech w ciszy Duch Święty mówi do was i pozwólcie Mu, by was nawracał i przemieniał. Jestem z wami i przed Bogiem wstawiam się za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 sierpnia 2006
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was: módlcie się, módlcie się, módlcie się. Tylko w modlitwie będziecie blisko mnie i mojego Syna, i zobaczycie, jak krótkie jest to życie. W waszym sercu zrodzi się pragnienie nieba. Radość zapanuje w waszym sercu, a modlitwa popłynie jak rzeka. W waszych słowach będzie jedynie dziękczynienie Bogu, że was stworzył, a pragnienie świętości stanie się dla was rzeczywistością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 września 2006
„Drogie dzieci! Również dzisiaj jestem z wami i wzywam was wszystkich do całkowitego nawrócenia. Zdecydujcie się na Boga, małe dzieci, a w Bogu odnajdziecie pokój, którego pragnie wasze serce. Naśladujcie życie świętych i niech oni będą dla was przykładem, a ja będę was zachęcać, dopóki Najwyższy pozwoli mi być z wami. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 października 2006
„Drogie dzieci! Dzisiaj Pan pozwolił mi, bym ponownie wam powiedziała, że żyjecie w czasie łaski. Nie jesteście świadomi, małe dzieci, że Bóg daje wam wielką szansę, byście się nawracali i żyli w pokoju i miłości. Jesteście tak zaślepieni i przywiązani do spraw ziemskich, i myślicie o życiu ziemskim. Bóg posłał mnie, bym was prowadziła do życia wiecznego. Ja, małe dzieci, nie jestem zmęczona, choć widzę wasze serca ociężałe i zmęczone wszystkim tym, co jest łaską i darem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 listopada 2006
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was: módlcie się, módlcie się, módlcie się. Małe dzieci, kiedy modlicie się, jesteście blisko Boga, a On daje wam pragnienie wieczności. To jest czas, kiedy możecie więcej mówić o Bogu i więcej czynić dla Boga. Dlatego nie opierajcie się, ale pozwólcie, małe dzieci, by On was prowadził, przemieniał i wszedł w wasze życie. Nie zapomnijcie, że jesteście podróżnymi na drodze ku wieczności. Dlatego, małe dzieci, pozwólcie, by Bóg was prowadził jak pasterz swoje stado. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 grudnia 2006
„Drogie dzieci! Również dzisiaj na ręku przynoszę wam Nowonarodzonego Jezusa. On, który jest Królem nieba i ziemi, On jest waszym pokojem. Nikt wam, małe dzieci, nie może dać pokoju tak jak On, który jest Królem Pokoju. Dlatego adorujcie Go w swoich sercach, wybierzcie Jego, a będziecie mieć radość w Nim. On będzie was błogosławił swoim błogosławieństwem pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.