Orędzia z dwudziestego piątego dnia miesiąca – 2007 rok
25 stycznia 2007
„Drogie dzieci! Umieśćcie Pismo Święte na widocznym miejscu w waszej rodzinie i czytajcie je. W ten sposób poznacie modlitwę sercem i wasze myśli będą w Bogu. Nie zapomnijcie, że jesteście przemijający niczym kwiat na polu, który jest widoczny z daleka, ale w chwili znika. Małe dzieci, pozostawcie znak dobroci i miłości gdziekolwiek przechodzicie, a Bóg będzie was błogosławił obfitością swojego błogosławieństwa. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lutego 2007
„Drogie dzieci! Otwórzcie wasze serca na Boże miłosierdzie w tym wielkopostnym czasie. Ojciec Niebieski pragnie wyzwolić z niewoli grzechu każdego z was. Dlatego, małe dzieci, wykorzystajcie ten czas i przez spotkanie z Bogiem w spowiedzi porzućcie grzech i zdecydujcie się na świętość. Uczyńcie to z miłości do Jezusa, który odkupił was wszystkich Swoją krwią, byście wy byli szczęśliwi i w pokoju. Nie zapomnijcie, małe dzieci: wasza wolność jest waszą słabością, dlatego podążajcie za moimi orędziami z powagą. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 marca 2007
„Drogie dzieci! Pragnę podziękować wam z serca za wasze wielkopostne wyrzeczenia. Pragnę zachęcić was, byście z otwartym sercem nadal żyli postem. Przez post i wyrzeczenia, małe dzieci, będziecie mocniejsi w wierze. W Bogu znajdziecie prawdziwy pokój, przez codzienną modlitwę. Ja jestem z wami i nie jestem zmęczona. Pragnę was wszystkich poprowadzić ze mną do raju, dlatego codziennie decydujcie się na świętość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 kwietnia 2007
„Drogie dzieci! Również dzisiaj na nowo wzywam was do nawrócenia. Otwórzcie wasze serca. To jest czas łaski, dopóki jestem z wami, wykorzystajcie go. Powiedzcie: «To jest czas dla mojej duszy». Ja jestem z wami i miłuję was niezmierzoną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 maja 2007
„Drogie dzieci! Proście ze mną Ducha Świętego, by prowadził was w poszukiwaniu woli Bożej na drodze waszej świętości. A wy, którzy jesteście daleko od modlitwy, nawróćcie się i szukajcie w ciszy swojego serca zbawienia swojej duszy, i karmcie ją modlitwą. Ja was wszystkich z osobna błogosławię swoim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 czerwca 2007
„Drogie dzieci! Również dzisiaj, z wielką radością w swoim sercu, wzywam was do nawrócenia. Małe dzieci, nie zapomnijcie, że wszyscy jesteście ważni w tym wielkim planie, który Bóg przeprowadza przez Medziugorje. Bóg pragnie nawrócić cały świat i wezwać go do zbawienia i na drogę ku Niemu, który jest początkiem i końcem wszelkiego bytu. W szczególny sposób, małe dzieci, wszystkich was wzywam z głębi swojego Serca: otwórzcie się na tę wielką łaskę, którą Bóg daje wam przez moją obecność tutaj. Pragnę każdemu z was podziękować za ofiary i modlitwy. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lipca 2007
„Drogie dzieci! Dzisiaj, w dniu patrona waszej parafii, wzywam was, byście naśladowali życie świętych. Niech oni będą dla was przykładem i zachętą do świętego życia. Niech modlitwa będzie dla was jak powietrze, którym oddychacie, a nie obciążenie. Małe dzieci, Bóg odkryje wam swoją miłość, a wy doświadczycie radości, że jesteście moimi umiłowanymi. Bóg będzie was błogosławił i da wam obfitość łaski. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 sierpnia 2007
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was do nawrócenia. Niech wasze życie, małe dzieci, będzie odbiciem dobroci Bożej, a nie nienawiści i niewiary. Módlcie się, małe dzieci, by modlitwa stała się dla was życiem. W ten sposób w waszym życiu odkryjecie pokój i radość, którą Bóg daje tym, którzy mają serce otwarte na Jego miłość. A wy, którzy jesteście daleko od Bożego miłosierdzia, nawracajcie się, by Bóg nie stał się głuchy na wasze modlitwy i by nie było dla was późno. Dlatego w tym czasie łaski nawracajcie się i umieśćcie Boga na pierwszym miejscu w waszym życiu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 września 2007
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was, by wasze serca zapałały jeszcze gorętszą miłością do Ukrzyżowanego i nie zapomnijcie, że z miłości do was oddał Swoje życie, byście wy byli zbawieni. Małe dzieci, medytujcie i módlcie się, by wasze serce otworzyło się na Bożą miłość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 października 2007
„Drogie dzieci! Bóg posłał mnie między was z miłości, bym was poprowadziła na drogę zbawienia. Wielu otworzyło wasze serca i przyjęło moje orędzia, a wielu zagubiło się na tej drodze i nigdy nie poznali całym sercem Boga miłości. Dlatego wzywam was: wy bądźcie miłością i światłem, gdzie jest ciemność i grzech. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 listopada 2007, Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
„Drogie dzieci! Dzisiaj, gdy wychwalacie Chrystusa, Króla wszelkiego stworzenia, pragnę, by On był królem waszego życia. Tylko przez obdarzanie, małe dzieci, możecie zrozumieć dar Jezusowej ofiary na krzyżu za każdego z was. Małe dzieci, ofiarujcie czas Bogu, by On was przemieniał i napełniał swoją łaską, tak byście wy byli łaską dla innych. Jestem dla was, małe dzieci, łaskawym darem miłości, której Bóg udziela temu niespokojnemu światu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 grudnia 2007
„Drogie dzieci! Z wielką radością niosę wam Króla Pokoju, by On was pobłogosławił swoim błogosławieństwem. Wy adorujcie Jego i dajcie czas Stworzycielowi, którego pragnie wasze serce. Nie zapomnijcie, że jesteście przechodniami na tej ziemi i że rzeczy mogą wam sprawić małe radości, a dzięki mojemu Synowi dane jest wam życie wieczne. Dlatego jestem z wami, bym was poprowadziła do tego, czego pragnie wasze serce. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.