Orędzia z dwudziestego piątego dnia miesiąca – 2008 rok
25 stycznia 2008
„Drogie dzieci! Z wielkopostnym czasem przybliżacie się do czasu łaski. Wasze serce jest jak zaorana ziemia i gotowe jest przyjąć owoc, który wyrośnie w dobro. Wy jesteście, małe dzieci, wolni by wybrać dobro lub zło. Dlatego wzywam was: módlcie się i pośćcie. Posadźcie radość, a owoc radości w waszych sercach będzie rósł dla waszego dobra i inni go zobaczą i przyjmą przez wasze życie. Wyrzeknijcie się grzechu i wybierzcie życie wieczne. Ja jestem z wami i wstawiam się za wami przed moim Synem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lutego 2008
„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was na nowo do modlitwy i wyrzeczeń. Niech wasz dzień będzie przeplatany małymi, żarliwymi modlitwami za wszystkich tych, którzy nie poznali miłości Bożej. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 marca 2008
„Drogie dzieci! Wzywam was, byście pracowali nad osobistym nawróceniem. Jesteście jeszcze daleko od spotkania z Bogiem w waszym sercu. Dlatego spędzajcie jak najwięcej czasu w modlitwie i adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie, by On was przemieniał i złożył w waszym sercu żywą wiarę i pragnienie życia wiecznego. Wszystko jest przemijające, małe dzieci, jedynie Bóg nie przemija. Jestem z wami i zachęcam was z miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 kwietnia 2008
„Drogie dzieci! Również dzisiaj was wszystkich wzywam, byście wzrastali w miłości Bożej jak kwiat, który czuje ciepłe promienie wiosny. Tak i wy, małe dzieci, wzrastajcie w miłości Bożej i nieście ją wszystkim tym, którzy są daleko od Boga. Szukajcie woli Bożej i czyńcie dobro tym, których Bóg postawił na waszej drodze i bądźcie światłem i radością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 maja 2008
„Drogie dzieci! W tym czasie łaski, kiedy Bóg pozwolił mi, bym była z wami, na nowo wzywam was, małe dzieci, do nawrócenia. Pracujcie dla zbawienia świata w szczególny sposób, dopóki jestem z wami. Bóg jest miłosierny i daje szczególne łaski, dlatego proście o nie przez modlitwę. Jestem z wami i nie pozostawiam was samych. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 czerwca 2008
„Drogie dzieci! Również dzisiaj, z wielką radością w moim Sercu, wzywam was, byście naśladowali mnie i słuchali moich orędzi. Bądźcie tymi, którzy z radością niosą pokój i miłość w tym niespokojnym świecie. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię z moim Synem Jezusem, Królem Pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lipca 2008
„Drogie dzieci! W tym czasie, kiedy myślicie o odpoczynku dla ciała, wzywam was do nawrócenia. Módlcie się i pracujcie tak, by wasze serce pragnęło Boga Stworzyciela, który jest prawdziwym odpoczynkiem waszej duszy i waszego ciała. Niech On odsłoni przed wami swoje oblicze i niech On obdarzy was swoim pokojem. Jestem z wami i wstawiam się przed Bogiem za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 sierpnia 2008
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was do osobistego nawrócenia. Wy bądźcie tymi, którzy się będą nawracać i którzy własnym życiem będą dawać świadectwo:, miłować, przebaczać i wnosić radość Zmartwychwstałego w ten świat, w którym mój Syn umarł i w którym ludzie nie odczuwają potrzeby, by Go szukać i odkrywać w swoim życiu. Adorujcie Go i niech wasza nadzieja będzie nadzieją dla tych serc, które nie mają Jezusa. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 września 2008
„Drogie dzieci! Niech wasze życie na nowo będzie decyzją dla pokoju. Bądźcie tymi, którzy z radością niosą pokój i nie zapomnijcie, że żyjecie w czasie łaski, w którym wam Bóg przez moją obecność daje wam wielkie łaski. Nie zamykajcie się, małe dzieci, ale wykorzystajcie ten czas i proście o dar pokoju i miłości dla waszego życia, byście stali się świadkami dla innych. Błogosławię was moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 października 2008
„Drogie dzieci! W szczególny sposób wszystkich was wzywam, byście modlili się w moich intencjach, tak byście przez swoje modlitwy powstrzymali szatański plan wobec tej ziemi, która z każdym dniem jest coraz dalej od Boga, a w miejscu Boga stawia siebie i niszczy wszystko, co jest piękne i dobre w duszy każdego z was. Dlatego, małe dzieci, uzbrójcie się w modlitwę i post, byście byli świadomi, jak bardzo Bóg was miłuje, i wypełniajcie wolę Bożą. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 listopada 2008
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was, byście w tym czasie łaski modlili się, by mały Jezus narodził się w waszym sercu. On, który jest samym Pokojem, niech przez was daruje pokój całemu światu. Dlatego, małe dzieci, módlcie się nieustannie za ten wzburzony świat bez nadziei, byście wy stali się świadkami pokoju dla wszystkich. Niech nadzieja popłynie przez wasze serca jako rzeka łaski. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 grudnia 2008
„Drogie dzieci! Biegacie, pracujecie, gromadzicie, ale bez błogosławieństwa. Wy się nie modlicie! Dzisiaj wzywam was, byście zatrzymali się przed żłóbkiem i medytowali o Jezusie, którego również dzisiaj wam daję, by was błogosławił i pomógł, byście zrozumieli, że bez Niego nie macie przyszłości. Dlatego, małe dzieci, oddajcie swoje życie w ręce Jezusa, by On was prowadził i chronił od wszelkiego zła. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.