Orędzia z dwudziestego piątego dnia miesiąca – 2009 rok
25 stycznia 2009
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was do modlitwy. Niech modlitwa będzie dla was jak ziarno, które umieścicie w moim Sercu, które ja oddam za was mojemu Synowi Jezusowi za zbawienie waszych dusz. Pragnę, małe dzieci, by każdy z was rozmiłował się w życiu wiecznym, które jest waszą przyszłością, i by wszystkie ziemskie rzeczy były dal was pomocą, tak byście przybliżyli się do Boga Stworzyciela. Jestem z wami tak długo, ponieważ jesteście na złej drodze. Jedynie z moją pomocą, małe dzieci, otworzycie oczy. Wielu jest tych, którzy żyjąc moimi orędziami pojmują, że są na drodze świętości ku wieczności. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lutego 2009
„Drogie dzieci! W tym czasie wyrzeczeń, modlitwy i pokuty na nowo wzywam was: idźcie, wyspowiadajcie się ze swoich grzechów, by łaska otworzyła wasze serca i pozwólcie, by ona was przemieniała. Nawracajcie się, małe dzieci, otwórzcie się na Boga i na Jego plan wobec każdego z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 marca 2009
„Drogie dzieci! W tym czasie wiosennym, kiedy wszystko budzi się z zimowego snu, przebudźcie i wy wasze dusze modlitwą, by były gotowe przyjąć światło Jezusa Zmartwychwstałego. Niech On, małe dzieci, przybliży was do Swojego Serca, byście stali się otwartymi na życie wieczne. Modlę się za was i wstawiam się przed Najwyższym za waszym prawdziwym nawróceniem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 kwietnia 2009
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was wszystkich, byście modlili się o pokój i byście dawali o nim świadectwo w swoich rodzinach, tak by pokój stał się największym skarbem na tej niespokojnej ziemi. Ja jestem waszą Królową Pokoju i waszą Matką. Pragnę prowadzić was drogą pokoju, który pochodzi jedynie od Boga. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 maja 2009
„Drogie dzieci! W tym czasie wszystkich was wzywam, byście modlili się o przyjście Ducha Świętego na każde ochrzczone stworzenie, tak by Duch Święty wszystkich was odnowił i poprowadził na drogę dawanie świadectwa o waszej wierze, was i wszystkich tych, którzy są daleko od Boga i Jego miłości. Jestem z wami i wstawiam się za wami przed Najwyższym. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 czerwca 2009
„Drogie dzieci! Radujcie się ze mną, nawracajcie się w radości i dziękujcie Bogu za dar mojej obecności pośród was. Módlcie się, by w waszych sercach Bóg był w centrum waszego życia i swoim życiem dajcie świadectwo, małe dzieci, by każde stworzenie odczuło Bożą miłość. Bądźcie moimi wyciągniętymi rękami wobec każdego stworzenia, by przybliżyło się do Boga miłości. Błogosławię was moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lipca 2009
„Drogie dzieci! Niech ten czas będzie dla was czasem modlitwy. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 sierpnia 2009
„Drogie dzieci! Dzisiaj na nowo wzywam was do nawrócenia. Małe dzieci, nie jesteście wystarczająco święci i nie promieniujecie świętością wobec innych, dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się i pracujcie nad osobistym nawróceniem, byście byli znakiem miłości Bożej dla innych. Ja jestem z wami i prowadzę was ku wieczności, której powinno pragnąć każde serce. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 września 2009
„Drogie dzieci! Z radością, wytrwale pracujcie nad waszym nawróceniem. Ofiarujcie wszystkie wasze radości i smutki mojemu Niepokalanemu Sercu, bym mogła prowadzić was wszystkich do mojego Najdroższego Syna, byście w Jego Sercu odnaleźli radość. Jestem z wami, by was pouczać i prowadzić ku wieczności. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 października 2009
„Drogie dzieci! Również dzisiaj przynoszę wam swoje błogosławieństwo i wszystkich was błogosławię i wzywam, byście wzrastali na tej drodze, którą Bóg przeze mnie rozpoczął dla waszego zbawienia. Módlcie się, pośćcie i radośnie dajcie świadectwo waszej wiary, małe dzieci, i niech wasze serce zawsze wypełnione będzie modlitwą. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 listopada 2009
„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was wszystkich, byście odnowili modlitwę w waszych rodzinach. Przygotujcie się z radością na przyjście Jezusa. Małe dzieci, niech wasze serca będą czyste i miłe, by miłość i ciepło poprzez was popłynęły do każdego serca, które jest daleko od Jego miłości. Małe dzieci, bądźcie moimi wyciągniętymi rękami, rękami miłości dla wszystkich, którzy się zagubili,, którzy nie mają więcej wiary i nadziei. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 grudnia 2009
„Drogie dzieci! W tym radosnym dniu wszystkich was przynoszę przed mojego Syna, Króla Pokoju, by On dał wam Swój pokój i błogosławieństwo. Małe dzieci, tym pokojem i błogosławieństwem dzielcie się w miłości z innymi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.