Orędzia z dwudziestego piątego dnia miesiąca – 2010 rok
25 stycznia 2010
„Drogie dzieci! Niech ten czas będzie dla was czasem osobistej modlitwy, tak by w waszych sercach rosło ziarno wiary i niech wyrośnie na radosne dawanie świadectwa wobec innych. Jestem z wami i wszystkich was pragnę zachęcić: wzrastajcie i radujcie się w Panu, który was stworzył. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lutego 2010
„Drogie dzieci! W tym czasie łaski, kiedy również przyroda przygotowuje się, by pokazać najpiękniejsze kolory w roku, ja wzywam was, małe dzieci, byście otworzyli wasze serca Bogu Stworzycielowi, by On was przemieniał i kształtował na Swój obraz, by wszelkie dobro, które zasnęło w waszym sercu, przebudziło się do nowego życia i pragnienia wieczności. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 marca 2010
„Drogie dzieci! Również dzisiaj pragnę wezwać was wszystkich, byście byli mocni w modlitwie i w chwilach, kiedy was atakują pokusy. Żyjcie w radości i pokorze waszym chrześcijańskim powołaniem, i dajcie świadectwo wobec wszystkich. Jestem z wami i wszystkich was przynoszę przed mojego Syna Jezusa, a On wam będzie siłą i wsparciem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 kwietnia 2010
„Drogie dzieci! W tym czasie, kiedy w szczególny sposób modlicie się i prosicie o moje wstawiennictwo, wzywam was, małe dzieci, módlcie się, bym przez wasze modlitwy mogła wam pomóc, by jak najwięcej serc otworzyło się na moje orędzia. Módlcie się w moich intencjach. Jestem z wami i wstawiam się przed moim Synem za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 maja 2010
„Drogie dzieci! Bóg dał wam łaskę, byście żyli i chronili wszelkie dobro, które jest w was i wokół was, i byście zachęcali innych, by byli lepsi i bardziej święci, ale i szatan nie śpi i przez modernizm odciąga was i prowadzi na swoją drogę. Dlatego, małe dzieci, w miłości do mojego Niepokalanego Serca miłujcie Boga ponad wszystko i żyjcie Jego przykazaniami. W ten sposób wasze życie będzie miało sens i pokój będzie panował na ziemi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 czerwca 2010
„Drogie dzieci! Z radością wzywam was wszystkich, byście żyli moimi orędziami z radością, tylko w ten sposób będziecie mogli, małe dzieci, być bliżsi mojemu Synowi. Pragnę was wszystkich prowadzić tylko do Niego, bo w Nim znajdziecie prawdziwy pokój i radość waszego serca. Wszystkich was błogosławię i miłuję niezmierzoną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lipca 2010
„Drogie dzieci! Na nowo wzywam was, naśladujcie mnie z radością. Wszystkich was pragnę prowadzić do mojego Syna, a waszego Zbawiciela. Nie jesteście świadomi, że bez Niego nie macie radości i pokoju, ani przyszłości, ani życia wiecznego. Dlatego, małe dzieci, wykorzystajcie ten czas radosnej modlitwy i oddania. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 sierpnia 2010
„Drogie dzieci! Również dzisiaj z wielką radością pragnę was ponownie wezwać: módlcie się, módlcie się, módlcie się. Niech ten czas będzie dla was czasem osobistej modlitwy. W ciągu dnia znajdźcie miejsce, gdzie w skupieniu będziecie modlić się z radością. Miłuję was i wszystkich błogosławię. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 września 2010
„Drogie dzieci! Dzisiaj jestem z wami i wszystkich was błogosławię swoim matczynym błogosławieństwem pokoju i zachęcam was, byście jeszcze bardziej żyli swoim życiem wiary, bo jesteście jeszcze słabi i nie jesteście pokorni. Zachęcam was, małe dzieci, byście mniej mówili, a więcej pracowali nad swoim osobistym nawróceniem, tak by wasze świadectwo było owocne. I niech wasze życie będzie nieustanną modlitwą. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 października 2010
„Drogie dzieci! Ten czas niech będzie dla was czasem modlitwy. Moje wezwanie pragnie być dla was, małe dzieci, wezwaniem, byście zdecydowali się podążać drogą nawrócenia, dlatego módlcie się i proście o wstawiennictwo wszystkich świętych. Niech będą dla was przykładem, zachętą i radością ku życiu wiecznemu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 listopada 2010
„Drogie dzieci! Patrzę na was i widzę w waszym sercu śmierć bez nadziei, niepokój i głód. Nie ma modlitwy ani zaufania do Boga, dlatego Najwyższy pozwala mi, bym przyniosła wam nadzieję i radość. Otwórzcie się. Otwórzcie wasze serca na Boże miłosierdzie, a On da wam wszystko, czego potrzebujecie, i napełni wasze serca pokojem, bo On jest pokojem i waszą nadzieją. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 grudnia 2010
„Drogie dzieci! Dzisiaj ja i mój Syn Jezus pragniemy wam dać obfitość radości i pokoju, by każdy z was był tym, który z radością niesie i daje świadectwo pokoju i radości w miejscach, gdzie mieszkacie. Małe dzieci, bądźcie błogosławieństwem i bądźcie pokojem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.