Orędzia z dwudziestego piątego dnia miesiąca – 2011 rok
25 stycznia 2011
„Drogie dzieci! Również dzisiaj jestem z wami, patrzę na was i błogosławię, i nie tracę nadziei, że ten świat zmieni się na lepsze i że pokój będzie panował w sercach ludzi. Radość zapanuje nad światem, ponieważ otworzyliście się na moje wezwanie i Bożą miłość. Duch Święty przemienia wielu tych, którzy powiedzieli «tak». Dlatego pragnę wam powiedzieć: dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lutego 2011
„Drogie dzieci! Przyroda się budzi, a na drzewach są widoczne pierwsze pąki, które wydadzą przepiękny kwiat i owoc. Pragnę, byście i wy, małe dzieci, pracowali nad waszym nawróceniem, i byście byli tymi, którzy dają świadectwo własnym życiem, tak by wasz przykład by był dla innych znakiem i zachętą do nawrócenia. Ja jestem z wami i przed moim Synem Jezusem wstawiam się za waszym nawróceniem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 marca 2011
„Drogie dzieci! W szczególny sposób pragnę was dzisiaj wezwać do nawrócenia. Niech od dzisiaj rozpocznie się nowe życie w waszym sercu. Małe dzieci, pragnę zobaczyć wasze «tak» i niech wasze życie będzie radosnym życiem wolą Bożą w każdym momencie waszego życia. Ja was w szczególny sposób dzisiaj błogosławię moim matczynym błogosławieństwem pokoju, miłości i jedności w moim Sercu i w Sercu mojego Syna Jezusa. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 kwietnia 2011
„Drogie dzieci! Tak jak przyroda daje najpiękniejsze kolory roku, tak i ja was wzywam, byście swoim życiem dawali świadectwo i pomagali innym, by się przybliżyli do mojego Niepokalanego Serca, tak by płomień miłości do Najwyższego zakiełkował w ich sercach. Ja jestem z wami i nieustannie modlę się za was, by wasze życie było odbiciem raju tutaj na ziemi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 maja 2011
„Drogie dzieci! Moja modlitwa jest dzisiaj za was wszystkich, którzy prosicie o łaskę nawrócenia. Pukacie do drzwi mojego serca, lecz bez nadziei i modlitwy, w grzechu, i bez sakramentu pojednania z Bogiem. Porzućcie grzech i zdecydujcie się, małe dzieci, na świętość. Tylko tak mogę wam pomóc i wysłuchać waszych modlitw i szukać wstawiennictwa przed Najwyższym. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 czerwca 2011
„Drogie dzieci! Dziękujcie ze mną Najwyższemu za moją obecność z wami. Radosne jest moje Serce, patrząc na miłość i radość w życiu moimi orędziami. Wielu z was odpowiedziało, ale czekam i szukam wszystkich uśpionych serc, by obudziły się ze snu niewiary. Przybliżcie się jeszcze bardziej, małe dzieci, do mojego Niepokalanego Serca, bym mogła wszystkich was prowadzić do wieczności. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lipca 2011
„Drogie dzieci! Niech ten czas będzie dla was czasem modlitwy i ciszy. Dajcie odpoczynek waszemu ciału i duchowi, niech będą w miłości Bożej. Pozwólcie mi, małe dzieci, bym was prowadziła, otwórzcie wasze serca Duchowi Świętemu, by wszelkie dobro, które jest w was, zakwitło i wydało owoc stokrotny. Rozpoczynajcie i kończcie dzień modlitwą serca. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 sierpnia 2011
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście się modlili i pościli w moich intencjach, ponieważ szatan chce zniszczyć mój plan. Zaczęłam tutaj od tej parafii i wezwałam cały świat. Wielu odpowiedziało, ale jest wielka liczba tych, którzy nie chcą słyszeć ani przyjąć mojego wezwania. Dlatego wy, którzy powiedzieliście «tak», bądźcie mocni i zdecydowani. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 września 2011
„Drogie dzieci! Wzywam was, by ten czas był dla was wszystkich czasem dawania świadectwa. Wy, którzy żyjecie w miłości Bożej i doświadczyliście Jego darów, dajcie świadectwo o nich swoimi słowami i życiem, by były radością i zachętą dla innych w wierze. Ja jestem z wami i nieustannie wstawiam się przed Bogiem za wami wszystkimi, by wasza wiara była zawsze żywa i radosna, i w miłości Bożej. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 października 2011
„Drogie dzieci! Patrzę na was i w waszych sercach nie widzę radości. Dzisiaj ja pragnę dać wam radość Zmartwychwstałego, by On was prowadził i objął Swoją miłością i czułością. Kocham was i nieustannie modlę się o wasze nawrócenie przed moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 listopada 2011
„Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę dać wam nadzieję i radość. Wszystko, co jest wokół was, małe dzieci, prowadzi was do rzeczy ziemskich, a ja was pragnę poprowadzić do czasu łaski, tak byście przez ten czas byli jak najbliżej mojego Syna, by On mógł was prowadzić do swojej miłości i do życia wiecznego, którego pragnie każde serce. Wy, małe dzieci, módlcie się i niech ten czas będzie dla was czasem łaski dla waszej duszy. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 grudnia 2011
„Drogie dzieci! Również dzisiaj przynoszę wam w ramionach mojego Syna Jezusa, by On dał wam Swój pokój. Módlcie się, małe dzieci, i dajcie świadectwo, tak by w każdym sercu zapanował nie ludzki, ale Boży pokój, którego nikt nie może zniszczyć. Jest to taki pokój w sercu, który Bóg daje tym, których miłuje. Wy jesteście wszyscy przez chrzest w szczególny sposób powołani i umiłowani, dlatego dajcie świadectwo i módlcie się, byście byli moimi wyciągniętymi rękami w tym świecie, który pragnie Boga i pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.