Orędzia z dwudziestego piątego dnia miesiąca – 2012 rok
25 stycznia 2012
„Drogie dzieci! Również dzisiaj z radością wzywam was: otwórzcie wasze serca i słuchajcie mojego wezwania. Ja was na nowo pragnę przybliżyć do mojego Niepokalanego Serca, gdzie znajdziecie schronienie i pokój. Otwórzcie się na modlitwę, dopóki ona nie stanie się dla was radością. Przez modlitwę Najwyższy obdarzy was obfitością łaski i staniecie się moimi wyciągniętymi rękami w tym niespokojnym świecie, który pragnie pokoju. Dajcie świadectwo wiary, małe dzieci, waszym życiem i módlcie się, by wiara dzień po dniu wzrastała w waszych sercach. Jestem z wami. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lutego 2012
„Drogie dzieci! W tym czasie w szczególny sposób wzywam was: módlcie się sercem. Małe dzieci, wiele mówicie, a mało się modlicie. Czytajcie, medytujcie Pismo Święte i słowa w nim napisane niech będą dla was życiem. Zachęcam was i miłuję, abyście w Bogu znaleźli wasz pokój i radość życia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 marca 2012
„Drogie dzieci! Również dzisiaj z radością pragnę wam dać moje matczyne błogosławieństwo i wezwać was do modlitwy. Niech modlitwa stanie się dla was potrzebą, byście każdego dnia wzrastali bardziej w świętości. Więcej pracujcie nad waszym nawróceniem, bo jesteście daleko, małe dzieci. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 kwietnia 2012
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was do modlitwy i niech wasze serce, małe dzieci, otworzy się na Boga jak kwiat na ciepło słońca. Jestem z wami i wstawiam się za wami wszystkimi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 maja 2012
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was do nawrócenia i świętości. Bóg pragnie dać wam radość i pokój przez modlitwę, ale wy jesteście, małe dzieci, jeszcze daleko, przywiązani do ziemi i do ziemskich spraw. latego wzywam was ponownie: otwórzcie wasze serce i spojrzenie na Boga i Boże sprawy, a radość i pokój zapanuje w waszych sercach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 czerwca 2012
„Drogie dzieci! Z wielką nadzieją w sercu również dzisiaj wzywam was do modlitwy. Jeśli się modlicie, małe dzieci, jesteście ze mną i szukacie woli mojego Syna i żyjecie nią. Bądźcie otwarci i żyjcie modlitwą, i w każdej chwili niech będzie ona dla was przyprawą i radością waszej duszy. Jestem z wami i za wszystkimi wami wstawiam się przed moim synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lipca 2012
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do dobra. Bądźcie tymi, którzy niosą pokój i dobroć w tym świecie. Módlcie się, by Bóg dał wam siłę, aby w waszym sercu i życiu zawsze panowała nadzieja i duma, bo jesteście dziećmi Bożymi i tymi, którzy niosą Jego nadzieję temu światu, który jest bez radości w sercu i bez przyszłości, bo nie ma serca otwartego na Boga, który jest waszym zbawieniem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 sierpnia 2012
„Drogie dzieci! Również dzisiaj z nadzieją w sercu modlę się za was i Najwyższemu dziękuję za każdego z was, którzy żyjecie sercem moimi orędziami. Dziękujcie miłości Bożej, że mogę każdego z was miłować i prowadzić przez moje Niepokalane Serce i ku nawróceniu. Otwórzcie wasze serca i zdecydujcie się na świętość, a nadzieja zrodzi radość w waszych sercach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 września 2012
„Drogie dzieci! Kiedy w przyrodzie widzicie bogactwo barw, które Najwyższy daje wam, otwórzcie serce i z wdzięcznością módlcie się o wszelkie dobro, które macie i powiedzcie: «Tutaj stworzony jestem do wieczności», i pragnijcie rzeczy niebieskich, ponieważ Bóg miłuje was niezmierną miłością. Dlatego dał wam również mnie, bym powiedziała wam: «Jedynie w Bogu jest wasz pokój i nadzieja, drogie dzieci». Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 października 2012
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście się modlili w moich intencjach. Odnówcie post i modlitwę, bo szatan jest przebiegły i przyciąga wiele serc do grzechu i zagłady. Wzywam was, małe dzieci, do świętości i byście żyli w łasce. Adorujcie mojego Syna, by On napełnił was swoim pokojem i miłością, których pragniecie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 listopada 2012
„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was wszystkich, abyście odnowili modlitwę. Otwórzcie się na spowiedź świętą, aby każdy z was całym sercem przyjął moje wezwanie. Jestem z wami i chronię was od otchłani grzechu, a wy musicie się otworzyć na drogę nawrócenia i świętości, by wasze serce płonęło z miłości do Boga. Dajcie mu czas i On się wam daruje i tak w woli Bożej odkryjecie miłość i radość życia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 grudnia 2012

Marija: Pani przyszła z małym Jezusem na ręku i nie dała orędzia, ale mały Jezus przemówił i powiedział:

„Jestem waszym pokojem, żyjcie moimi przykazaniami".

Znakiem Krzyża Pani i mały Jezus wspólnie nas pobłogosławili.