Orędzia z dwudziestego piątego dnia miesiąca – 2013 rok
25 stycznia 2013
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was do modlitwy. Niech modlitwa będzie dla was mocna jak żywy kamień*, dopóki swoim życiem nie zaczniecie dawać świadectwa. Dajcie świadectwo piękna waszej wiary. Jestem z wami i wstawiam się przed moim Synem za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
*Matka Boża używa wyrażenia „żywy kamień”, posługuje się językiem biblijnym. Jest to wyraźne odniesienie do Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła (1P 2,4-5).
25 lutego 2013
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was do modlitwy. Grzech pociąga was ku rzeczom ziemskim, a ja przyszłam, by prowadzić was do świętości i rzeczy Bożych, a wy walczycie i wasze energie zużywacie w walce z dobrem i złem, które są w was. Dlatego, małe dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się, dopóki modlitwa nie stanie się dla was radością, a wasze życie stanie się prostym marszem ku Bogu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 marca 2013
„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was, byście wzięli w ręce krzyż mojego umiłowanego Syna Jezusa i byście rozważali Jego mękę i śmierć. Niech wasze cierpienia będą zjednoczone z Jego cierpieniem, a miłość zwycięży, bo On, który jest miłością, sam siebie wydał z miłości, aby zbawić każdego z was. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, dopóki miłość i pokój nie zapanują w waszych sercach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 kwietnia 2013
„Drogie dzieci! Módlcie się, módlcie się, tylko się módlcie, aż wasze serce otworzy się w wierze jak kwiat, który otwiera się na ciepłe promienie słońca. To jest czas łaski, który Bóg daje wam przez moją obecność, a wy jesteście daleko od mojego serca, dlatego wzywam was do osobistego nawrócenia i modlitwy rodzinnej. Niech Pismo Święte zawsze będzie dla was zachętą. Wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 maja 2013
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście byli mocni i zdecydowani w wierze i modlitwie, dopóki wasze modlitwy nie będą tak mocne, że otworzą Serce mojego umiłowanego Syna Jezusa. Módlcie się, małe dzieci, módlcie się nieustannie, dopóki wasze serce nie otworzy się na miłość Bożą. Jestem z wami i wstawiam się za wami wszystkimi i modlę się o wasze nawrócenie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 czerwca 2013
„Drogie dzieci! Z radością w sercu wszystkich was miłuję i wzywam was: przybliżcie się do mojego Niepokalanego Serca, bym mogła was jeszcze bardziej przybliżyć do mojego Syna Jezusa i by On dał wam swój pokój i miłość, które są pokarmem dla każdego z was. Otwórzcie się, małe dzieci, na modlitwę, otwórzcie się na moją miłość. Jestem waszą Matką i nie mogę pozostawić was samych, błąkających się i w grzechu. Jesteście wezwani, małe dzieci, byście byli moimi dziećmi, moimi umiłowanymi dziećmi, abym wszystkich was mogła przedstawić mojemu Synowi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lipca 2013
„Drogie dzieci! Z radością w sercu wzywam was wszystkich, byście żyli waszą wiarą i byście dawali jej świadectwo sercem i przykładem w każdej formie. Zdecydujcie się, małe dzieci, by być daleko od grzechu i pokusy, i niech w waszych sercach będzie radość i miłość do świętości. Małe dzieci, miłuję was i towarzyszę wam swoim wstawiennictwem przed Najwyższym. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 sierpnia 2013
„Drogie dzieci! Również dzisiaj Najwyższy daje mi łaskę, bym była z wami i bym prowadziła was ku nawróceniu. Każdego dnia sieję i wzywam was do nawrócenia, byście byli modlitwą, pokojem, miłością, zbożem, które umierając rodzi stokrotnie. Nie pragnę, byście wy, drogie dzieci, odczuwali żal za wszystko to, co mogliście, a nie chcieliście. Dlatego, małe dzieci, na nowo z entuzjazmem powiedzcie: «Pragnę być znakiem dla innych». Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 września 2013
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was do modlitwy. Niech wasza relacja z modlitwą będzie codzienna. Modlitwa czyni cuda w was i poprzez was, dlatego, małe dzieci, niech modlitwa będzie dla was radością. Wtedy wasza relacja z życiem będzie głębsza i bardziej otwarta i zrozumiecie, że życie jest darem dla każdego z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 października 2013
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, abyście otworzyli się na modlitwę. Modlitwa czyni cuda w was i poprzez was. Dlatego, małe dzieci, w prostocie serca proście Najwyższego, aby dał wam siłę, abyście byli dziećmi Bożymi, a nie by szatan potrząsał wami jak wiatr gałęziami. Zdecydujecie się, małe dzieci, ponownie na Boga i szukajcie tylko Jego woli, a wtedy w Nim znajdziecie radość i pokój. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 listopada 2013
„Drogie dzieci! Dzisiaj wszystkich was wzywam do modlitwy. Otwórzcie drzwi serca, małe dzieci, głęboko na modlitwę, modlitwę sercem, a wtedy Najwyższy będzie mógł oddziaływać na waszą wolność i rozpocznie się nawrócenie. Wiara stanie się mocna, tak, że będziecie mogli całym sercem powiedzieć: «Bóg mój, wszystko moje!». Zrozumiecie, małe dzieci, że tutaj na Ziemi wszystko jest przemijające. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 grudnia 2013
„Drogie dzieci! Przynoszę wam Króla Pokoju, by On dał wam swój pokój. Wy, małe dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Owoc modlitwy będzie widoczny na twarzach ludzi, którzy zdecydowali się na Boga i Jego Królestwo. Ja z moim Synem Jezusem błogosławię was wszystkich błogosławieństwem pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.