Orędzia z dwudziestego piątego dnia miesiąca – 2014 rok
25 stycznia 2014
„Drogie dzieci! Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby blask waszej modlitwy miał wpływ na tych, których spotykacie. Umieśćcie Pismo Święte na widocznym miejscu w waszych rodzinach i czytajcie je, by słowa pokoju popłynęły w waszych sercach. Modlę się z wami i za was, małe dzieci, byście dzień w dzień stawali się jeszcze bardziej otwarci na wolę Bożą. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lutego 2014
„Drogie dzieci! Widzicie, słyszycie i czujecie, że w sercach wielu ludzi nie ma Boga. Nie chcą Go, ponieważ są daleko od modlitwy i nie mają pokoju. Wy, małe dzieci, módlcie się, żyjcie Bożymi przykazaniami. Wy bądźcie modlitwą, wy, którzy od samego początku powiedzieliście „tak” na moje wezwanie. Dawajcie świadectwo o Bogu oraz o mojej obecności i nie zapominajcie, małe dzieci, jestem z wami i kocham was. Dzień w dzień wszystkich was ukazuję mojemu Synowi Jezusowi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 marca 2014
„Drogie dzieci! Otwórzcie wasze serca na łaskę, którą daje wam Bóg przeze mnie, jak kwiat, który otwiera się na ciepłe promienie słońca. Bądźcie modlitwą i miłością dla tych wszystkich, którzy są daleko od Boga i Jego miłości. Jestem z wami i wstawiam się za wami wszystkimi przed moim Synem Jezusem i miłuję was niezmierną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 kwietnia 2014
„Drogie dzieci! Ponownie was wzywam: zacznijcie walkę z grzechem tak jak w pierwszych dniach, pójdźcie do spowiedzi i zdecydujcie się na świętość. Miłość Boża popłynie przez was w świat, pokój zapanuje w waszych sercach i błogosławieństwo Boże was wypełni. Jestem z wami i przed moim Synem Jezusem wstawiam się za wami wszystkimi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 maja 2014
„Drogie dzieci! Módlcie się i bądźcie świadomi, że bez Boga jesteście prochem. Dlatego zwróćcie wasze myśli i serce ku Bogu i modlitwie. Zaufajcie Jego miłości. W duchu Bożym jesteście, małe dzieci, wszyscy wezwani, by być świadkami. Jesteście drogocenni i wzywam was, małe dzieci, do świętości, do życia wiecznego. Dlatego bądźcie świadomi, że to życie jest przemijające. Miłuję was i wzywam do nowego życia w nawróceniu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 czerwca 2014
„Drogie dzieci! Najwyższy daje Mi łaskę, bym jeszcze mogła być z wami i bym prowadziła was w modlitwie ku drodze pokoju. Wasze serce i dusza pragną pokoju i miłości, Boga i Jego radości. Dlatego, małe dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się, a w modlitwie odkryjecie mądrość życia. Wszystkich was błogosławię i wstawiam się za każdym z was przed moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lipca 2014
„Drogie dzieci! Nie jesteście świadomi, jakimi łaskami żyjecie w tym czasie, w którym Najwyższy daje wam znaki, byście się otworzyli i nawrócili. Wróćcie do Boga i modlitwy, i niech w waszych sercach, rodzinach i wspólnotach zapanuje modlitwa, by Duch Święty prowadził was i pobudzał, byście z każdym dniem byli bardziej otwarci na wolę Bożą i Jego plan wobec każdego z was. Jestem z wami i ze świętymi i aniołami wstawiam się za wami. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 sierpnia 2014
„Drogie dzieci! Módlcie się w moich intencjach, bo szatan chce zniszczyć mój plan, który mam tutaj, i ukraść wam pokój. Dlatego, małe dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się, by Bóg mógł działać poprzez każdego z was. Niech wasze serca będą otwarte na wolę Bożą. Miłuję was i błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 września 2014
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was, byście i wy byli jak gwiazdy, które swoim blaskiem dają światłość i piękno innym, by się radowali. Małe dzieci, bądźcie i wy blaskiem, pięknem, radością i pokojem, a szczególnie modlitwą za tych wszystkich, którzy są daleko od mojej miłości i miłości mojego Syna Jezusa. Małe dzieci, dawajcie świadectwo swojej wiary i modlitwy w radości, w radości wiary, która jest w waszych sercach, i módlcie się o pokój, który jest drogocennym darem od Boga. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 października 2014
„Drogie dzieci! Módlcie się w tym czasie łaski i szukajcie wstawiennictwa wszystkich świętych, którzy są już w światłości. Niech oni będą dla was przykładem i motywacją dzień w dzień na drodze waszego nawrócenia. Małe dzieci, bądźcie świadomi, że wasze życie jest krótkie i przemijające. Dlatego pragnijcie wieczności i przygotujcie wasze serca w modlitwie. Jestem z wami i wstawiam się przed moim Synem za każdym z was, szczególnie za tymi, którzy poświęcili się Mnie i mojemu Synowi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 listopada 2014
„Drogie dzieci! W szczególny sposób wzywam was dzisiaj do modlitwy. Módlcie się, małe dzieci, abyście zrozumieli, kim jesteście i dokąd powinniście iść. Bądźcie tymi, którzy niosą dobrą nowinę, i ludźmi nadziei. Bądźcie miłością dla tych wszystkich, którzy są bez miłości. Małe dzieci, będziecie wszystkim i wszystkiego dokonacie, tylko jeśli się modlicie i będziecie otwarci na wolę Bożą – na Boga, który pragnie prowadzić was ku życiu wiecznemu. Jestem z wami i dzień w dzień wstawiam się za wami przed moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 grudnia 2014
„Drogie dzieci! Również dzisiaj przynoszę wam w ramionach swojego Syna Jezusa i wypraszam u Niego pokój dla was i pokój pomiędzy wami. Módlcie się i adorujcie mojego Syna, by do waszych serc wszedł Jego pokój i radość. Modlę się za was, byście jeszcze bardziej byli otwarci na modlitwę. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.