Orędzia z dwudziestego piątego dnia miesiąca – 2015 rok
25 stycznia 2015
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was: żyjcie waszym powołaniem w modlitwie. Teraz, jak nigdy wcześniej, szatan chce udusić człowieka i jego duszę swoim zaraźliwym wiatrem nienawiści i niepokoju. W wielu sercach nie ma radości, ponieważ nie ma Boga ani modlitwy. Nienawiść i wojna wzrastają dzień w dzień. Wzywam was, małe dzieci, zacznijcie na nowo z entuzjazmem drogę świętości i miłości, ponieważ z tego powodu przyszłam między was. Bądźmy razem miłością i przebaczeniem dla tych wszystkich, którzy znają i chcą miłować tylko ludzką miłością, a nie tą niezmierzoną Bożą miłością, do której Bóg was wzywa. Małe dzieci, niech nadzieja na lepsze jutro zawsze będzie w waszym sercu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lutego 2015
„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was wszystkich: więcej się módlcie, a mniej mówcie. W modlitwie szukajcie woli Bożej i żyjcie nią według przykazań, do których Bóg was wzywa. Jestem z wami i modlę się z wami. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 marca 2015
„Drogie dzieci! Również dzisiaj Najwyższy pozwala Mi być z wami i prowadzić was na drodze nawrócenia. Wiele serc zamknęło się na łaskę i ogłuchło na moje wezwanie. Wy, małe dzieci, módlcie się i walczcie przeciwko pokusom i wszystkim złym planom, które wam diabeł oferuje poprzez modernizm. Bądźcie silni w modlitwie i z krzyżem w rękach módlcie się, aby was zło nie użyło i nie zwyciężyło w was. Jestem z wami i modlę się za was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 kwietnia 2015
„Drogie dzieci! Jestem z wami również dzisiaj, by prowadzić was do zbawienia. Wasza dusza jest niespokojna, bo duch jest słaby i zmęczony wszystkimi ziemskimi sprawami. Wy, małe dzieci, módlcie się do Ducha Świętego, aby On was przemienił i napełnił swoją siłą wiary i nadziei, byście byli silni w tej walce przeciwko złu. Jestem z wami i wstawiam się za wami przed moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 maja 2015
„Drogie dzieci! Również dzisiaj jestem z wami i z radością wszystkich was wzywam: módlcie się i wierzcie w siłę modlitwy. Otwórzcie wasze serca, małe dzieci, aby Bóg wypełnił was swoją miłością, a będziecie radością dla innych. Wasze świadectwo będzie mocne i wszystko, co czynicie, będzie splecione Bożą delikatnością. Jestem z wami i modlę się za was i o wasze nawrócenie, dopóki nie umieścicie Boga na pierwszym miejscu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 czerwca 2015
„Drogie dzieci! Również dzisiaj Najwyższy daje Mi łaskę, bym mogła was miłować i wzywać do nawrócenia. Małe dzieci, niech Bóg będzie waszym jutro, nie wojna i niepokój, nie smutek, ale radość i pokój musi zapanować w sercu każdego człowieka, a bez Boga nigdy nie znajdziecie pokoju. Małe dzieci, dlatego wróćcie do Boga i modlitwy, aby wasze serce śpiewało z radością. Jestem z wami i miłuję was niezmierną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lipca 2015
„Drogie dzieci! Jestem z radością z wami także dzisiaj i wszystkich was wzywam, małe dzieci: módlcie się, módlcie się, módlcie się, byście pojęli miłość, którą mam do was. Moja miłość jest silniejsza od zła, małe dzieci, dlatego przybliżcie się do Boga, abyście odczuli moją radość w Bogu. Bez Boga, małe dzieci, nie macie przyszłości, nie macie nadziei ani zbawienia; dlatego porzućcie zło i wybierzcie dobro. Ja jestem z wami i wstawiam się z wami przed Bogiem we wszystkich waszych potrzebach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 sierpnia 2015
„Drogie dzieci! Również dzisiaj was wzywam, abyście byli modlitwą. Niech modlitwa będzie dla was skrzydłami do spotkania z Bogiem. Świat jest w chwili pokusy, bo zapomniał o Bogu i opuścił Go. Dlatego, wy, małe dzieci, bądźcie tymi, którzy szukają i kochają Boga ponad wszystko. Jestem z wami i prowadzę was do swojego Syna, ale wy musicie powiedzieć swoje «tak» w wolności dzieci Bożych. Wstawiam się za wami i kocham was, małe dzieci, bezgraniczną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 września 2015
„Drogie dzieci! Również dziś proszę Ducha Świętego, aby napełnił wasze serca silną wiarą. Modlitwa i wiara napełnią wasze serce miłością i radością i będziecie znakiem dla tych, którzy są daleko od Boga. Małe dzieci, zachęcajcie się nawzajem do modlitwy sercem, aby modlitwa wypełniła wasze życie, a wy każdego dnia, małe dzieci, będziecie przede wszystkim świadkami służenia Bogu w adoracji i bliźniemu w potrzebie. Jestem z wami i wstawiam się za wami wszystkimi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 października 2015
„Drogie dzieci! Moja modlitwa również dzisiaj jest za was wszystkich, szczególnie za tych wszystkich, których serca stały się twarde na moje wezwanie. Żyjecie w dniach łaski i nie jesteście świadomi darów, które Bóg wam daje poprzez moją obecność. Małe dzieci, również dzisiaj zdecydujcie się na świętość i weźcie przykład ze świętych naszych czasów, a zobaczycie, że świętość jest rzeczywistością dla was wszystkich. Radujcie się w miłości, Małe dzieci, że w oczach Bożych jesteście niepowtarzalni i niezastąpieni, bo jesteście Bożą radością na tym świecie. Dawajcie świadectwo o pokoju, modlitwie i miłości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 listopada 2015
„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was wszystkich: módlcie się w moich intencjach. Pokój jest zagrożony, dlatego, małe dzieci, módlcie się i bądźcie tymi, którzy niosą pokój i nadzieję w tym niespokojnym świecie, gdzie szatan atakuje i kusi na wszelkie sposoby. Małe dzieci, bądźcie silni w modlitwie i odważni w wierze. Jestem z wami i wstawiam się przed moim Synem Jezusem za wami wszystkimi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 grudnia 2015
„Drogie dzieci! Również dzisiaj niosę wam swojego Syna Jezusa i z tego objęcia daję wam Jego pokój i pragnienie Nieba. Modlę się z wami o pokój i wzywam was, byście byli pokojem. Wszystkich was błogosławię swoim matczynym błogosławieństwem pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.