Orędzia z dwudziestego piątego dnia miesiąca – 2016 rok
25 stycznia 2016
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was: żyjcie waszym powołaniem w modlitwie. Teraz, jak nigdy wcześniej, szatan chce udusić człowieka i jego duszę swoim zaraźliwym wiatrem nienawiści i niepokoju. W wielu sercach nie ma radości, ponieważ nie ma Boga ani modlitwy. Nienawiść i wojna wzrastają dzień w dzień. Wzywam was, małe dzieci, zacznijcie na nowo z entuzjazmem drogę świętości i miłości, ponieważ z tego powodu przyszłam między was. Bądźmy razem miłością i przebaczeniem dla tych wszystkich, którzy znają i chcą miłować tylko ludzką miłością, a nie tą niezmierzoną Bożą miłością, do której Bóg was wzywa. Małe dzieci, niech nadzieja na lepsze jutro zawsze będzie w waszym sercu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 lutego 2016
„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was wszystkich do nawrócenia. Małe dzieci, mało kochacie, jeszcze mniej się modlicie. Jesteście zagubieni i nie wiecie, co jest waszym celem. Weźcie krzyż, patrzcie na Jezusa i idźcie za Nim. On się wam daje po śmierć na krzyżu, bo was kocha. Małe dzieci, wzywam was, wróćcie do modlitwy sercem, abyście w modlitwie znaleźli nadzieję i sens waszego życia. Jestem z wami i modlę się za was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 marca 2016
„Drogie dzieci! Dzisiaj przynoszę wam swoją miłość. Bóg mi pozwolił, abym was miłowała i z miłości wzywała do nawrócenia. Wy, małe dzieci, jesteście ubodzy w miłości i jeszcze nie pojęliście, że mój syn Jezus oddał z miłości swoje życie, aby was zbawić i dać wam życie wieczne. Dlatego, módlcie się, małe dzieci, módlcie się, abyście w modlitwie pojęli Bożą miłość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 kwietnia 2016
„Drogie dzieci! Moje Niepokalane Serce krwawi, patrząc na was – na tych w grzechu i z grzesznymi zwyczajami. Wzywam was, powróćcie do Boga i modlitwy, aby było wam dobrze na ziemi. Bóg przeze Mnie wzywa was, aby wasze serca były nadzieją i radością dla tych wszystkich, którzy są daleko. Niech moje wezwanie będzie dla was balsamem dla duszy i serca, byście wysławiali Boga Stworzyciela, który was kocha i wzywa do wieczności. Małe dzieci, życie jest krótkie, wykorzystajcie ten czas, by czynić dobro. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 maja 2016
„Drogie dzieci! Moja obecność jest darem od Boga dla was wszystkich i bodźcem do nawrócenia. Szatan jest silny i chce w wasze serca i myśli wprowadzić nieporządek i niepokój. Dlatego wy, małe dzieci, módlcie się, aby Duch Święty prowadził was po prawdziwej drodze radości i pokoju. Jestem z wami i wstawiam się za wami przed moim Synem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
25 czerwca 2016
„Drogie dzieci! Dziękujcie ze Mną Bogu za dar, że jestem z wami. Módlcie się, małe dzieci, i żyjcie Bożymi przykazaniami, aby się wam dobrze powodziło na ziemi. Dzisiaj, w ten dzień łaski, pragnę wam dać swoje matczyne błogosławieństwo pokoju i mojej miłości. Wstawiam się za wami przed moim Synem i wzywam was, byście wytrwali w modlitwie, bym mogła zrealizować z wami moje plany. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.