Wstęp do orędzi z dwudziestego piątego dnia miesiąca
„Drogie dzieci, pragnę, by każdy z was żył nowym życiem”
(25 marca 1987)
, „oddajcie swoje życie w ręce Jezusa, by On was prowadził i chronił od wszelkiego zła”
(25 grudnia 2008)
.

„Pragnę, byście zrozumieli, że Bóg wybrał każdego z was, by go użyć w wielkim planie zbawienia ludzkości. Wy nie możecie pojąć, jak wielka jest wasza rola w projekcie Bożym”
(25 stycznia 1987)
.

„Jestem z wami i prowadzę was ku wieczności”
(25 sierpnia 2009)
.

Każdego dwudziestego piątego dnia miesiąca od stycznia 1987 roku Matka Boża przekazuje Mariji orędzia, jako kontynuację dawania orędzi czwartkowych.

Przesłanie z Medziugorja znane jest dzień po dniu coraz szerzej w świecie, orędzia z dwudziestego piątego dnia miesiąca, zwane orędziami dla świata, tłumaczone są na liczne języki, trafiają do wielu wiernych oraz do grup modlitewnych. Orędzi te stanowią dalszy ciąg wezwania Matki Bożej do wejścia na drogę, która prowadzi do zjednoczenia z jej Synem. Maryja wzywa nas, byśmy słuchali jej, byśmy żyli jej orędziami i przekazywali je dalej światu, ponieważ pragnie przez nie prowadzić wszystkich do Jezusa. „Zaczęłam tutaj od tej parafii i wezwałam cały świat. Wielu odpowiedziało, ale jest wielka liczba tych, którzy nie chcą słyszeć ani przyjąć mojego wezwania. Dlatego wy, którzy powiedzieliście «tak», bądźcie mocni i zdecydowani” (25 sierpnia 2011).

W orędziach z dwudziestego piątego dnia miesiąca Matka Boża daje też wiele cennych zachęt, rad i pouczeń duchowych. Zapewnia nas o swoim wstawiennictwie, przypomina, że przychodzi jako Matka. Umacnia nas. Pragnie nas prowadzić do głębokiej modlitwy, do radości i pokoju z Jezusem, do odrzucenia grzechu i życia nowym życiem, do bliskości Boga. Pragnie zrealizować swoje plany wobec każdego z nas i wobec całego świata, wzywa do modlitwy w jej intencjach. „Dajcie świadectwo swoim życiem. Poświęćcie swoje życie za zbawienie świata” (25 lutego 1988).

Wraz z orędziami czwartkowymi orędzia z dwudziestego piątego dnia miesiąca zawierają istotę przesłania Królowej Pokoju. Najpełniej wyrażają podstawowe wezwanie, które Matka Boża kieruje do współczesnego świata – wezwanie do wiary w Boga, do nawrócenia i modlitwy. Orędzia te stanowią pokarm duchowy dla wielu ludzi na całym świecie, wspomagają praktykę religijną, pomagają na ścieżkach życia wiary.

Orędzia z dwudziestego piątego dnia miesiąca przekazywane są do dnia dzisiejszego.