Życie orędziami Matki Bożej

Matka Boża prosi nas najpierw, byśmy przyjęli Ją, jednak nie dla Niej samej, ale dla miłości Boga oraz dla naszego zbawienia.

„Przyjmijcie mnie jako Matkę i zwiastunkę Bożej miłości i pragnienia, byście byli zbawieni”
(2.06.2010).

Maryja prosi nas, byśmy byli otwarci na jej orędzia, byśmy otworzyli na nie swoje serca. Wielokrotnie, wręcz nieustannie powtarza, byśmy przyjęli Jej orędzia i żyli nimi.

„Czytajcie każdego dnia orędzia, które wam dałam”.

„Wzywam was: przyjmijcie moje orędzia i żyjcie moimi orędziami. Niech moje orędzia staną się życiem! Wbudujcie je w wasze życia. Niech będą pokarmem w podróży waszego życia”
(24.06.2011).

Niemalże błaga nas, byśmy odpowiedzieli na Jej orędzia, wprowadzili je w praktykę życia i byli im posłuszni. Królowa Pokoju prosi nas, byśmy trzymali się ich, podążali za nimi, realizowali je i wypełniali. Byśmy żyli według nich. Wejście na drogę życia orędziami wymaga wytrwałości:

„Kiedy mówiłam wam: nawróćcie się, módlcie się, pośćcie, pojednajcie się, wy te orędzia przyjęliście powierzchownie. Zaczęliście nimi żyć, ale potem odłożyliście je, ponieważ było to dla was trudne. Nie, drogie dzieci, kiedy coś jest dobre, trzeba w dobrym wytrwać, a nie myśleć: «Bóg mnie nie widzi, nie słucha, nie pomaga» (…). Dlatego módlcie się, żyjcie moimi orędziami, a wtedy ujrzycie cuda miłości Bożej w swoim codziennym życiu”
(25.03.1992)
.

Matka Boża wzywa nas, byśmy weszli na drogę zbawienia.

„Kocham was i dlatego wszystkich was wzywam na drogę zbawienia z Bogiem”.

Podążając orędziami Maryi kroczymy drogą prowadzącą do pełnego zjednoczenia z Jezusem.

„Wskazuję wam drogę, która wzniesie waszą duszę do całkowitego zjednoczenia z moim Synem”
(2.01.2011)
.

Orędzia Matki Bożej z Medziugorja są szczególną łaską od Boga.

„Pragnę wam dawać orędzia, tak jak nigdy, gdziekolwiek to było w historii od początku świata”
(4.04.1985)
.

„Proszę was, nie zapomnijcie, że orędziami, które wam daję, powinniście żyć w waszym codziennym życiu, byście mogli powiedzieć: «Oto przyjąłem orędzia i próbuję żyć nimi»”
(25.08.1990)
.

Droga życia orędziami jest drogą konkretnych decyzji i działań.

„Potrzebuję waszych czynów, a nie waszych słów”
(17.02.1989)
.

Jest to jednak najpierw droga wiary, modlitwy i nawrócenia.

„Wiara jest podstawą, z której wszystko wypływa”
(31.12.1981)
.

„Módlcie się i Bóg da wam [poznać], co powinniście konkretnie czynić i gdzie się powinniście zmieniać”
(25.02.1993)
.

Jest to droga, którą kroczy się pomału, nie można od razu przejść przez wszystkie jej etapy.

„(…) powoli, powoli, krok po kroku, do waszych rodzin wejdą modlitwa i decyzja o świętości”
(25.08.2001)
.

Jest ona jednak pewna, niezawodnie prowadzi do Chrystusa, i dlatego nie jest łatwa.

„Droga, którą was prowadzę do Boga, jest trudna, ale pewna”
(2.10.2007)
.

Królowa Pokoju kieruje do nas swoje przesłanie, nieustannie mówi „Wzywam was”, „Proszę was”, „Zachęcam was”, „Prowadzę was”…

Jesteśmy wszyscy jej małymi dziećmi – Ona jest naszą Matką.

„Przychodzę do was jako Matka. Przychodzę z otwartym Sercem, pełnym miłości do was – moich dzieci”
(2.05.2006)
.

To do nas należy decyzja podążania tą drogą wskazaną przez Maryję.

„Jestem z wami, jednak nie mogę odebrać wam waszej wolności”
(7.08.1986)
.