Bóg

„Jest tylko jeden Bóg i jedna wiara”
(29.06.1981)
, „Musicie wiedzieć, że jest tylko jeden Bóg”
(1984).
„Nie jesteście świadomi tego, jaką miłością Bóg was kocha”
(28.03.1999)
, „Bóg jest Miłością!”
(2.03.2006)
.
„Zdecydujcie się poważnie na Boga”
(25.05.1989)
, „umieśćcie Boga na pierwszym miejscu w waszym życiu. Bóg będzie was błogosławił
(25.02.2005)
.
„Bez Niego nie ma przyszłości ani radości, a przede wszystkim nie ma zbawienia wiecznego”
(25.04.1997)
.