„Przesłanie Matki Bożej z Medziugorja”

Broszurka zawiera wybór najważniejszych orędzi Matki Bożej z Medziugorja, uporządkowany tematycznie. W sposób klarowny przedstawia zawarte w orędziach zagadnienia z dziedziny życia duchowego i wiary.
Broszurka zawiera ponadto krótkie teksty dotyczące między innymi osoby Maryi, objawień w Medziugorju, życia orędziami Matki Bożej oraz tajemnic medziugorskich.Książeczka rozprowadzana jest w ramach serii "Orędzia Matki Bożej z Medziugorja", można ją też zamówić oddzielnie.

Informacje dostępne są tutaj.