Modlitwa

„Otwórzcie się i zacznijcie się modlić”
(20.03.1986)
, „jest wielu nawet takich, którzy się nie modlą, i moje Serce jest smutne”
(4.10.1984)
, „potraktujcie z powagą modlitwę”
(25.11.1998)
, „zacznijcie się przemieniać przez modlitwę”
(24.04.1986)
, „niech więc wasz dzień zaczyna się od porannej modlitwy, a kończy się wieczorną modlitwą dziękczynienia”
(25.08.1995)
, „w ciągu dnia znajdźcie czas, abyście mogli w spokoju i pokorze pomodlić się i spotkać z Bogiem Stwórcą”
(25.10.1988)
.
„Wzywam was do szczerej modlitwy sercem, tak by wasza modlitwa była spotkaniem z Bogiem”
(25.12.1987)
, „wzywam was do modlitwy sercem, a nie z nawyku”
(2.05.1985)
, „wzywam was, abyście otworzyli się na modlitwie na Ducha Świętego”
(25.06.1996)
.
„Módlcie się, aby Duch Święty natchnął was duchem modlitwy, byście się więcej modlili. Ja, wasza matka, mówię wam, że się mało modlicie”
(9.06.1984)
, „niech wam, drogie dzieci, modlitwa będzie codziennym pokarmem”
(30.05.1985)
, „aby wasz dzień był tylko modlitwą”
(4.09.1986)
.
„Pragnę wezwać was do wytrwałej modlitwy”
(26.07.1984)
, „bądźcie cierpliwi i wytrwali w modlitwach!”
(14.01.1985)
, „Kiedy mówię: módlcie się, módlcie się, módlcie się, mam na myśi nie tylko to, byście zwiększyli liczbę godzin poświęconych na modlitwę, ale także byście wzmocnili pragnienie modlitwy i trwania w kontakcie z Bogiem, i byście nieustannie wchodzili w stan ducha przepojony modlitwą”
(26.06.1984)
.
„Modlitwa jest tym, czego pragnie ludzkie serce”
(25.10.1994)
, „módlcie się, dopóki modlitwa nie stanie się dla was radością”
(25.11.1999)
. „Niech modlitwa zapanuje na całym świecie!”
(25.08.1989)
, „otwórzcie się na modlitwę i proście Boga o nawrócenie waszych serc”
(25.04.2002)
.