Msza święta

„Proszę was, byście okazali mi miłość, przychodząc na Mszę, a Pan obficie was wynagrodzi”
(21.10.1985)
, „często chodźcie na Mszę świętą i przystępujcie do Komunii”
(23.06.1982)
, „przeżywając codziennie Mszę świętą, odczujecie pragnienie świętości i będziecie wzrastać w świętości”
(25.01.1998)
.
„Msza, ten najwzniośejszy i najmocniejszy akt waszej modlitwy, niech stanie się centrum waszego życia duchowego”
(2.08.2008)
. „Msza święta, dzieci, niech będzie dla was nie zwyczajem, lecz życiem”
(25.01.1998)
, „wzywam was do aktywniejszej modlitwy i uczestnictwa we Mszy. Pragnę, aby wasza Msza była doświadczeniem Boga”
(16.05.1985)
.
„Mszy świętej nie można zastąpić niczym innym”
(21.01.1991)
.
„Podczas Mszy świętej uważnie słuchajcie. Bądźcie dobrze wychowani. Nie rozmawiajcie podczas Mszy świętej”
(19.02.1992)
, „bądźcie uważni na Mszy świętej”
(2.03.1992)
.
„Kiedy idziecie na Mszę świętą, wasza droga od domu powinna być czasem przygotowania do Mszy. Musicie też przyjmować Komunię z otwartym i czystym sercem... Czystość serca i otwarcie! Nie wychodźcie z kościoła bez odpowiedniego dziękczynienia”
(10.1984)
. „Nie przeżywacie Mszy Świętej tak jak powinniście. Gdybyście wiedzieli, jaką łaskę i jakie dary otrzymujecie, każdego dnia przygotowywalibyście się do Mszy świętej co najmniej przez godzinę”
(1985)
.