Nawrócenie

„Bóg pragnie nawrócić cały świat i wezwać go do zbawienia i na drogę ku Niemu, który jest początkiem i końcem wszelkiego bytu”
(25.06.2007)
, „Mój Syn bardzo cierpi, ponieważ świat się nie nawraca. Niech świat się nawróci i niech nastanie pokój”
(26.09.1986)
. „Wzywam was do nawrócenia. To jest najważniejsze orędzie, które wam tutaj dałam”
(25.02.1996)
, „Nawróćcie się, nawróćcie się! Nawróćcie się!”
(5.04.1984)
.
„Wzywam was, byście gruntownie odmienili wasze życie i zdecydowali się na nawrócenie. Nie słowami, lecz życiem”
(15.10.1992)
, „nie możecie mówić, że jesteście nawróceni, ponieważ wasze życie musi stać się codziennym nawracaniem się”
(25.02.1993)
, „otwórzcie swoje serca i od nowa więcej pracujcie nad osobistym nawróceniem”
(25.04.2002)
.
„Wiele mówicie, dzieci, o swoim nawróceniu, a mało czynicie”
(25.09.1998)
, „wzywam was, drogie dzieci, do pełnego nawrócenia się do Boga”
(25.01.1988, 25.06.1990)
.