Pismo święte

„Umieśćcie, dzieci, Pismo Święte na widocznym miejscu w swojej rodzinie, czytajcie je i żyjcie nim”
(25.08.1996)
, „wzywam was, abyście w swoich domach każdego dnia czytali Biblię i niech będzie na widocznym miejscu, aby was zawsze pobudzała, abyście ją czytali i modlili się”
(18.10.1984)
.
„Przez modlitwę i czytanie Pisma Świętego niech wejdzie do waszych rodzin Duch Święty, który was odnowi”
(25.04.2002)
.
Pismo Święte a znaki czasu.
„Czytajcie Pismo Święte, żyjcie nim i módlcie się, abyście mogli zrozumieć znaki tego czasu”
(25.08.1993)
.