Pokój

„Pokój, pokój, pokój! Tylko pokój. Pokój musi zapanować między człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi”
(26.06.1981)
.
„Jezus jest pokojem”
(25.12.2005)
, „Jezus jest Królem Pokoju i tylko On może udzielić wam pokoju, którego szukacie”
(25.12.1995)
.
„Jestem Królową Pokoju i Pojednania”
(6.08.1981)
, „Przybyłam tu jako Królowa Pokoju i chciałam was ubogacić moim matczynym pokojem, wszystkich pragnę poprowadzić ku pokojowi, który daje tylko Bóg i ubogaca nim każde serce”
(25.07.1990)
„Bez modlitwy nie ma pokoju”
(6.09.1984)
, „modlitwa stanowi fundament waszego pokoju”
(25.06.1997)
, „módlcie się, byście przez modlitwę byli chronieni przez Boże błogosławieństwo pokoju”
(25.01.1991)
.
„Wzywam was, byście stali się tymi, którzy niosą i świadczą o moim pokoju w tym niespokojnym świecie. Niech pokój zapanuje na całym świecie, który nie ma pokoju, a za nim tęskni”
(25.07.1990)
, „módlcie się, ponieważ szatan chce zniszczyć moje plany pokoju. Pojednajcie się i pomóżcie waszym życiem, aby pokój zapanował na całej ziemi”
(25.12.1990)
.