Pokuta

„Trzeba jak najwięcej się modlić i czynić pokutę, bo zbyt mało ludzi się do tej pory nawróciło”
(1984-1985)
, „Niech ludzie pokutują za grzeszników!”
(7.08.1982)
, „pokutujcie! Umocnijcie swoją wiarę modlitwą i sakramentami”
(8.08.1981)
, „Nadal módlcie się, czyńcie pokutę i nawracajcie się”
(21.04.1982)
, „skłaniajcie ludzi do usilnej modlitwy, pokuty i nawrócenia”
(1983)
.
Wytrwałość w pokucie i praktyce życia duchowego.
„Zbyt wiele osób, które tutaj zaczęło się modlić, nawracać, pościć i czynić pokutę, szybko zapomina i po powrocie do domu powraca do złych obyczajów”
(24.04.1984)
.