Post

„Szczególnie zachowujcie post, by wypełnił się cały plan, który Bóg planuje tutaj w Medziugorju”
(26.09.1985)
.
Wezwanie do regularnego postu w środy i w piątki.
„Pragnę, aby w tych dniach ludzie modlili się przy mnie. I to jak najwięcej! By pościli surowo w środę i piątek” Matka Boża wezwała, by to orędzie zostało przyjęte nieugiętą wolą
(14.08.1984)
.
„Post o chlebie i wodzie”
(08.1981)
, „najlepszy jest post o chlebie i wodzie. Postem i modlitwami można powstrzymać wojny, można zawiesić prawa natury”
(21.07.1982)
, „Módlcie się o dar postu”
(17.04.1986)
.
Konieczność postu i droga wzrastania do podjęcia postu w pełni według wskazań Matki Bożej.
„Miłosierdzie nie może zastąpić postu. Ci, którzy nie mogą pościć, mogą jednak zastępować post modlitwą, miłosierdziem i spowiedzią; wszyscy jednak, z wyjątkiem chorych, są wezwani do postu”
(21.07.1982)
.
„Jeśi nie macie siły, żeby pościć o chlebie i wodzie, możecie rezygnować z różnych rzeczy. Warto byłoby zrezygnować z telewizji, bo po obejrzeniu programów jesteście rozproszeni i nie możecie się modlić. Możecie zrezygnować z alkoholu, z papierosów i z innych przyjemności. Sami wiecie, co powinniście zrobić”
(8.12.1981)
.
„Wzywam was, abyście zaczęli pościć z serca. Drogie dzieci, pośćcie i módlcie się sercem!”
(20.09.1984)
. Post w ukryciu. „Jeśi pragniecie uzyskać od Pana łaskę przez post, niech nikt nie wie o tym, że pościcie!”
(28.01.1987)
.
„Niektórzy zaczynają modlić się i pościć, jak zostało im wskazane, ale szybko się nużą i tracą w ten sposób otrzymane już łaski”
(29.08.1983)
, „zbyt wiele osób, które tutaj zaczęły się modlić, nawracać, pościć i czynić pokutę, szybko zapomina i po powrocie do domu powraca do złych obyczajów”
(24.04.1984)
, „pragnę od was, abyście odnowili post i modlitwę w waszych rodzinach”
(25.07.1991)
, „pragnę was zachęcić, abyście z otwartym sercem nadal żyli postem”
(25.03.2007)
.
Orędzie dla Vicki i Jakova:
„Nie zaniechajcie modlitwy. Proszę was oboje, abyście przez tydzień pościli o chlebie i wodzie”
(20.09.2011)
. „Odprawiajcie nowenny poszcząc i czyniąc wyrzeczenia, by szatan był daleko od was, a łaska wokół was”
(25.07.2005)
.