Różaniec

„Weźcie różaniec i módlcie się”
(2.02.1990)
, „Różaniec nie jest ozdobą domu, a często ludzie go traktują tylko jako ozdobę. Powiedz wszystkim, aby się na nim modlili”
(18.03.1985)
.
„Pragnę, by w tych dniach ludzie odmawiali każdego dnia chociażby różaniec: tajemnice radosne, bolesne i chwalebne”. Matka Boża wezwała, by to orędzie zostało przyjęte nieugiętą wolą
(14.08.1984)
.
„Proszę rodziny, aby modliły się na różańcu wspólnie w rodzinie”
(27.09.1984)
; „Weźcie różaniec i zbierzcie wokół siebie dzieci i całą rodzinę. Taka jest droga wiodąca do zbawienia”
(2.02.1990)
. „Wzywam wszystkich kapłanów, zakonników i zakonnice, aby modlili się na różańcu i innych uczyli modlitwy. Różaniec, dzieci, jest mi szczególnie drogi. Przez różaniec otwórzcie mi swoje serce, a będę mogła wam pomóc”
(25.08.1997)
.
„Bóg posłał mnie między was, abym wam pomogła. Jeśi chcecie – przyjmijcie różaniec. Już sam różaniec może dokonać cudów na świecie i w waszym życiu”
(25.01.1981)
.