Ostatnie orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 lipca 2018

„Drogie dzieci!

Jestem Matką was wszystkich, dlatego nie lękajcie się, bo słyszę wasze modlitwy, wiem, że Mnie poszukujecie, i dlatego modlę się za was do mojego Syna – mojego Syna, który jest zjednoczony z Ojcem Niebieskim i Duchem Pocieszycielem, mojego Syna, który prowadzi dusze do Królestwa, skąd przyszedł, Królestwa pokoju i światłości.

Dzieci moje, została wam dana wolność wyboru, ale jako Matka proszę was, abyście wybrali wolność do dobra. Wy z czystymi i prostymi duszami pojmujecie – nawet jeśli czasami nie rozumiecie słów – i czujecie w sobie, co jest prawdą.

Dzieci moje, nie porzucajcie prawdy i prawdziwego życia, podążając za tym fałszywym. Dzięki prawdziwemu życiu Królestwo Niebieskie wkracza do waszych serc, a to jest Królestwo pokoju, miłości i ładu. Wtedy, dzieci moje, nie będzie też samolubstwa, które oddala was od mojego Syna. Będzie miłość i zrozumienie bliźnich.

I zapamiętajcie – ponownie wam to powtarzam – modlić się znaczy także kochać innych, bliźnich i dawać im siebie. Kochajcie i dawajcie w imię mojego Syna, wtedy On będzie działał w was, dla was. Dzieci moje, nieustannie myślcie o moim Synu, kochajcie Go bezgranicznie, a będziecie mieć prawdziwe życie, i to będzie na wieczność.

Dziękuję wam, apostołowie mojej miłości”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 lipca 2018 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 lipca 2018 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Ostatnie orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 czerwca 2018

„Drogie dzieci!

To jest dzień, który dał Mi Pan, abym Mu dziękowała za każdego z was, za tych, którzy się nawrócili i przyjęli moje orędzia i podążyli drogą nawrócenia i świętości.

Radujcie się, małe dzieci, bo Bóg jest miłosierny i wszystkich was kocha swoją niezmierną miłością i prowadzi was na drogę zbawienia poprzez moje przyjście tutaj.

Kocham was wszystkich i daję wam mojego Syna, aby On dał wam pokój.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 czerwca 2018 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 czerwca 2018 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z corocznego objawienia Ivanki
25 czerwca 2018

Widząca Ivanka Ivanković-Elez miała coroczne objawienie 25 czerwca 2018 r.

Podczas ostatniego z codziennych objawień 7 maja 1985 roku Matka Boża powierzyła Ivance ostatnią, dziesiątą tajemnicę i powiedziała jej, że do końca życia będzie miała objawienia raz do roku na rocznicę objawień. Tak też było i w tym roku.

Objawienie, które trwało 3 minuty (od 18.39 do 18.42), Ivanka miała w swoim domu rodzinnym. Podczas objawienia obecna była jedynie najbliższa rodzina Ivanki. Po objawieniu widząca powiedziała:

Matka Boża przekazała następujące orędzie:

„Małe dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się”.

Matka Boża była radosna i wszystkich nas pobłogosławiła swoim matczynym błogosławieństwem.

Ostatnie orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 czerwca 2018

„Drogie dzieci!

Wzywam was, byście z prostotą serca przyjęli moje słowa, które jako Matka wypowiadam do was, tak byście poszli drogą pełnego światła, czystości, wyjątkowej miłości mojego Syna, człowieka i Boga. Radość, światłość nie do opisania ludzkimi słowami przeniknie do waszej duszy, ogarnie was pokój i miłość mojego Syna. Tego pragnę dla wszystkich moich dzieci.

Dlatego wy, apostołowie mojej miłości, wy, którzy potraficie kochać i przebaczać, wy, którzy nie osądzacie, wy, których ja zachęcam, bądźcie przykładem dla wszystkich tych, którzy nie idą drogą światła i miłości albo z niej zeszli. Swoim życiem pokażcie im prawdę.

Okazujcie im miłość, bo miłość pokonuje wszystkie trudności, a wszystkie moje dzieci są spragnione miłości. Wasze zjednoczenie w miłości jest darem dla mojego Syna i dla Mnie. Jednak, dzieci moje, pamiętajcie, że kochać znaczy też życzyć dobrze swojemu bliźniemu i pragnąć nawrócenia duszy bliźniego.

Gdy patrzę na was zgromadzonych wokół Mnie, moje Serce jest smutne, bo widzę tak mało braterskiej miłości, miłosiernej miłości. Dzieci moje, Eucharystia – mój Syn żywy pośród was – Jego Słowa pomogą wam rozumieć, bo Jego Słowo jest życiem. Jego Słowo sprawia, że dusza oddycha, Jego Słowo sprawia, że odkrywa się miłość.

Drogie dzieci, ponownie proszę was jako Matka, która pragnie dobra dla swoich dzieci, kochajcie swoich pasterzy, módlcie się za nich.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 czerwca 2018 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 czerwca 2018 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Ostatnie orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 maja 2018

„Drogie dzieci!

W tym niespokojnym czasie wzywam was, abyście mieli więcej zaufania do Boga, który jest Ojcem waszym w Niebie i który Mnie posłał, abym prowadziła was do Niego.

Otwórzcie swoje serca na dary, które On wam pragnie dać, i w ciszy serca adorujcie mojego Syna Jezusa, który oddał Swoje życie, abyście wy żyli w wieczności, gdzie was pragnie prowadzić.

Niech waszą nadzieją będzie radość spotkania z Najwyższym w życiu codziennym.

Dlatego was wzywam: nie zaniedbujcie modlitwy, bo modlitwa czyni cuda.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 maja 2018 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 maja 2018 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 maja 2018

„Drogie dzieci!

Mój Syn, który jest Światłem Miłości, wszystko, co czynił i czyni, czynił z miłości. Tak i wy, dzieci moje, kiedy żyjecie w miłości i kochacie swoich bliźnich, żyjecie wolą mojego Syna.

Apostołowie mojej miłości, stańcie się małymi; swoje czyste serca otwórzcie na mojego Syna, aby mógł poprzez was działać. Przy pomocy wiary napełnijcie się miłością.

Ale, dzieci moje, nie zapominajcie, że sercem wiary jest Eucharystia. To jest Mój Syn, który karmi was swoim Ciałem i umacnia swoją Krwią. To jest cud miłości – mój Syn, który zawsze na nowo przychodzi żywy, by ożywiał dusze.

Dzieci moje, żyjąc w miłości, wypełniacie wolę mojego Syna, a On żyje w was. Dzieci moje, jest moim matczynym pragnieniem, abyście Go zawsze więcej miłowali, bo On was wzywa poprzez swoją miłość. Ofiaruje wam miłość, byście szerzyli ją wszystkim dookoła was. Poprzez Jego miłość, jako Matka, jestem z wami, aby mówić do was słowa miłości i nadziei, aby mówić do was wieczne słowa zwycięstwa nad czasem i śmiercią, abym was wezwała, byście byli moimi apostołami miłości.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 maja 2018 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 maja 2018 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 kwietnia 2018

„Drogie dzieci!

Dzisiaj was wzywam, abyście żyli waszym nowym życiem z Jezusem.

Niech Zmartwychwstały da wam siłę, byście w pokusach życia zawsze byli mocni, a w modlitwie oddani i wytrwali; bo Jezus zbawił was przez swoje rany i przez zmartwychwstanie dał wam nowe życie.

Módlcie się, małe dzieci, i nie traćcie nadziei.

W waszych sercach niech będzie radość i pokój i dawajcie świadectwo radości, że jesteście moimi.

Jestem z wami i wszystkich was kocham moją matczyną miłością.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 kwietnia 2018 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 kwietnia 2018 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 kwietnia 2018

„Drogie dzieci!

Wielkie rzeczy uczynił Mi Ojciec Niebieski, tak jak czyni je wszystkim tym, którzy Go czule kochają oraz wiernie i z oddaniem Mu służą.

Dzięki wielkiej miłości Ojca Niebieskiego jestem przy was jako wasza Matka, a wy przy Mnie jako moje dzieci, jako apostołowie mojej miłości, których nieustannie gromadzę wokół siebie.

Dzieci moje, jesteście tymi, którzy modląc się, potrzebują się całkowicie oddać mojemu Synowi, abyście nie żyli już więcej wy, ale mój Syn w was – tak by wszyscy, którzy nie znają mojego Syna, widzieli Go w was i zapragnęli Go poznać.

Módlcie się, aby widzieli w was zdecydowaną pokorę i dobroć, gotowość do służenia innym; by widzieli w was, jak przeżywacie sercem powołanie w świecie we wspólnocie z moim Synem; by widzieli w was łagodność, czułość i miłość do mojego Syna, jak również do wszystkich braci i sióstr.

Apostołowie mojej miłości, musicie się wiele modlić i oczyścić swoje serca, abyście najpierw wy kroczyli drogą mojego Syna, byście byli sprawiedliwymi złączonymi ze sprawiedliwością mojego Syna.

Dzieci moje, jako moi apostołowie musicie być zjednoczeni we wspólnocie, która pochodzi od mojego Syna, by moje dzieci, które nie znają mojego Syna, rozpoznały wspólnotę miłości i zapragnęły kroczyć drogą życia, drogą jedności z moim Synem.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 kwietnia 2018 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 kwietnia 2018 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 marca 2018

„Drogie dzieci!

Wzywam was, byście byli ze mną w łasce w tym czasie łaski, kiedy ciemność walczy przeciwko światłu.

Módlcie się, małe dzieci, spowiadajcie się i zacznijcie nowe życie w łasce.

Zdecydujcie się na Boga, a On będzie was prowadził ku światłości i krzyż będzie dla was znakiem zwycięstwa oraz nadziei.

Bądźcie dumni, że jesteście ochrzczeni i wdzięczni w swoim sercu, że jesteście częścią Bożego planu.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 marca 2018 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 marca 2018 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Coroczne objawienie Matki Bożej Mirjanie i orędzie
18 marca 2018

„Drogie dzieci!

Moje ziemskie życie było proste. Kochałam i cieszyłam się małymi rzeczami. Kochałam życie – dar od Boga, choć bóle i cierpienia przeszywały moje serce. Dzieci moje, miałam siłę wiary i bezgraniczną ufność w Bożą miłość. Wszyscy, którzy mają siłę wiary, są mocniejsi. Wiara sprawia, że żyjesz dobrem i wówczas światłość Bożej miłości zawsze przychodzi w czasie upragnionym. To jest siła, która podtrzymuje w bólu i cierpieniu.

Dzieci moje, módlcie się o siłę wiary i zaufajcie Ojcu Niebieskiemu, i nie lękajcie się. Wiedzcie, że żadne stworzenie, które przynależy do Boga, nie zginie, ale będzie żyć na wieki. Każdy ból ma swój koniec i wówczas zaczyna się życie w wolności – tam, gdzie przychodzą wszystkie moje dzieci, gdzie wszystko zostaje zwrócone.

Dzieci moje, wasza walka jest trudna. Będzie jeszcze trudniejsza, ale podążajcie za moim przykładem. Módlcie się o siłę wiary, zdajcie się na miłość Ojca Niebieskiego. Jestem z wami, ukazuję się wam, dodaję wam odwagi. Z niezmierzoną matczyną miłością czule dotykam waszych dusz.

Dziękuję wam”.

Widząca Mirjana Dragićević-Soldo miała codzienne objawienia od 24 czerwca 1981 roku do 25 grudnia 1982 roku. Na ostatnim codziennym objawieniu Matka Boża, powierzywszy jej dziesiątą tajemnice, powiedziała, że będzie się jej ukazywać jeden raz w roku, to jest 18 marca. Tak było i w tym roku. Matka Boża przekazała powyższe Orędzie.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 18 marca 2018 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 18 marca 2018 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 marca 2018

„Drogie dzieci!

Wielkie rzeczy uczynił Mi Ojciec Niebieski, tak jak czyni je wszystkim tym, którzy Go czule kochają oraz wiernie i z oddaniem Mu służą.

Dzieci moje, Ojciec Niebieski was kocha, a przez Jego miłość Ja jestem tutaj z wami. Mówi do was. Dlaczego nie chcecie widzieć znaków? Z Nim wszystko jest łatwiejsze.

Także ból przeżywany z Nim jest łatwiejszy, bo istnieje wiara. Wiara pomaga w bólu, a ból bez wiary prowadzi do rozpaczy. Ból przeżywany i przyniesiony Bogu podnosi. Czy mój Syn nie odkupił świata przez swoją bolesną ofiarę? Ja jako Jego matka byłam z Nim w bólu i cierpieniu, tak jak jestem z wami wszystkimi. Dzieci moje, jestem z wami w życiu, w bólu, w cierpieniu, w radości i miłości.

Dlatego miejcie nadzieję. Nadzieja sprawia, że pojmujemy, iż tu jest życie. Dzieci moje, mówię do was, mój głos przemawia do waszej duszy, moje serce przemawia do waszego serca.

Apostołowie mojej miłości, jak bardzo moje matczyne serce was kocha. Jak wielu rzeczy pragnę was nauczyć. Jakże moje matczyne serce pragnie, abyście byli cali, a tak może być tylko wtedy, gdy będą w was zjednoczone dusza, ciało i miłość.

Proszę was jako swoje dzieci, wiele się módlcie za Kościół i jego pracowników – waszych pasterzy, aby Kościół był taki, jakim pragnie go mój Syn, przejrzysty jak woda źródlana i pełen miłości.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 marca 2018 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 marca 2018 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Ostatnie orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 lutego 2018

„Drogie dzieci!

W tym czasie łaski wzywam was wszystkich, byście się otworzyli i żyli przykazaniami, które Bóg wam dał, aby one was prowadziły poprzez sakramenty na drodze nawrócenia.

Świat i pokusy światowe poddają was próbie, ale wy, małe dzieci, patrzcie na stworzenia Boże, które On wam dał, w pięknie i pokorze; i miłujcie Boga, małe dzieci, ponad wszystko, a On będzie was prowadził drogą zbawienia.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 lutego 2018 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 lutego 2018 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Ostatnie orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 lutego 2018

„Drogie dzieci!

Wy, których mój Syn kocha, wy, których Ja kocham moją niezmierną matczyną miłością, nie pozwólcie, aby egoizm, samolubstwo panowało nad światem.

Nie pozwólcie, aby miłość i dobroć były ukryte. Wy, którzy jesteście kochani, którzy poznaliście miłość mojego Syna, pamiętajcie, że być kochanym oznacza kochać.

Moje dzieci, miejcie wiarę. Kiedy macie wiarę, jesteście szczęśliwi i szerzycie pokój, wasza dusza drży z radości. W tej duszy jest mój Syn. Kiedy oddajecie się za wiarę, kiedy oddajecie się za miłość, kiedy czynicie dobro bliźniemu, mój Syn uśmiecha się w waszej duszy.

Apostołowie mojej miłości, zwracam się do was jako Matka, gromadzę was koło siebie i pragnę prowadzić was drogą miłości i wiary, drogą, która prowadzi ku światłu świata.

Z powodu miłości, z powodu wiary jestem tutaj, bo pragnę poprzez matczyne błogosławieństwo dać wam nadzieję i siłę na waszej drodze, bo droga, która prowadzi do mojego Syna, nie jest łatwa – jest pełna wyrzeczeń, dawania, ofiar, przebaczenia i jest wiele, wiele miłości. Ale ta droga prowadzi do pokoju i szczęścia.

Dzieci moje, nie wierzcie kłamliwym głosom, które mówią wam o kłamliwych sprawach, kłamliwym blasku. Wróćcie, dzieci moje, do Pisma. Z niezmierzoną miłością patrzę na was, a poprzez miłość Bożą, ukazuję się wam. Dzieci moje, pójdźcie za mną, niech wasza dusza drży z radości.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 lutego 2018 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 lutego 2018 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Ostatnie orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 stycznia 2018

„Drogie dzieci!

Ten czas niech będzie dla was czasem modlitwy, aby Duch Święty poprzez modlitwę zstąpił na was i dał wam nawrócenie.

Otwórzcie wasze serca i czytajcie Pismo Święte, abyście i wy poprzez świadectwa byli bliżej Boga.

Małe dzieci, ponad wszystko szukajcie Boga i Bożych spraw, a pozostawcie ziemi to, co ziemskie, bo szatan przyciąga was do prochu i grzechu.

Jesteście powołani do świętości i stworzeni dla nieba. Dlatego szukajcie Nieba i spraw niebiańskich.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 stycznia 2018 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 stycznia 2018 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Ostatnie orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 stycznia 2018

„Drogie dzieci!

Kiedy na ziemi zaczyna zanikać miłość, kiedy nie można odnaleźć drogi zbawienia, Ja, Matka, przychodzę, aby wam pomóc poznać prawdziwą wiarę, żywą i głęboką; aby wam pomóc, byście prawdziwie kochali.

Jako Matka tęsknię za waszą odwzajemnioną miłością, dobrocią i czystością.

Moim pragnieniem jest, byście byli sprawiedliwi i byście się kochali.

Moje dzieci, miejcie radość w duszy, bądźcie czyści, bądźcie dziećmi.

Mój Syn mówił, że kocha być wśród czystych serc, bo czyste serca są zawsze młode i wesołe.

Mój Syn mówił wam, byście przebaczali i się miłowali. Wiem, że nie zawsze jest to łatwe. Cierpienie sprawia, że wzrastacie na duchu. Abyście wzrastali duchowo coraz bardziej, musicie szczerze, prawdziwie przebaczać i kochać.

Wiele moich dzieci na ziemi nie zna mojego Syna, nie kocha Go, ale wy, którzy kochacie mojego Syna, którzy Go nosicie w sercu, módlcie się, módlcie się, a modląc się, odczuwajcie mojego Syna przy sobie. Niech wasza dusza oddycha Jego duchem.

Jestem pośród was i mówię o małych i wielkich rzeczach. Nie zmęczę się, mówiąc wam o moim Synu – prawdziwej Miłości.

Dlatego, dzieci moje, otwórzcie Mi swoje serca. Pozwólcie, bym was prowadziła po matczynemu.

Bądźcie apostołami miłości mojego Syna i Mnie.

Jako Matka proszę was, nie zapominajcie o tych, których mój Syn powołał, aby was prowadzili. Nieście ich w sercu i módlcie się za nich.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 stycznia 2018 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 stycznia 2018 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Coroczne objawienie Jakovowi
25 grudnia 2017
Widzący Jakov miał codzienne objawienia Matki Bożej od początku objawień do 12 września 1998 roku. Od tego dnia Matka Boża ukazuje się mu raz do roku, na Boże Narodzenie, i przekazuje orędzie. Tak było i w tym roku. Po objawieniu Jakov przekazał orędzie.

„Drogie dzieci!

Dzisiaj, w ten dzień łaski, wzywam was, abyście szukali u Pana daru wiary.

Dzieci moje, zdecydujcie się na Boga i zacznijcie żyć tym, do czego was Bóg wzywa, i wierzyć w to.

Wierzyć, dzieci moje, znaczy oddać swoje życie w Boże ręce – w ręce Pana, który was stworzył i który was bezgranicznie kocha.

Nie bądźcie wierzącymi jedynie w słowach, ale żyjcie waszą wiarą i dawajcie świadectwo o niej – poprzez uczynki i poprzez swój własny przykład.

Rozmawiajcie z Bogiem jak ze swoim Ojcem. Otwórzcie i oddajcie Mu swoje serca, a zobaczycie, jak wasze serca się zmieniają i jak wasze życie będzie podziwiać dzieła Boże w waszym życiu.

Dzieci moje, nie ma życia bez Boga i dlatego, jako Matka, wstawiam się i modlę się do mojego Syna, aby odnowił wasze serca i napełnił wasze życie swoją niezmierzoną miłością.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie Jakova z 25 grudnia 2017 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie Jakova z 25 grudnia 2017 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Ostatnie orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 grudnia 2017

„Drogie dzieci!

Dzisiaj niosę wam mojego Syna Jezusa, aby dał wam swój pokój i błogosławieństwo.

Wzywam was wszystkich, małe dzieci, abyście żyli łaską i darami, które przyjęliście, i dawali o nich świadectwo.

Nie lękajcie się!

Módlcie się, aby Duch Święty dał wam siłę, byście byli radosnymi świadkami i ludźmi pokoju i nadziei.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 grudnia 2017 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 grudnia 2017 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Ostatnie orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 grudnia 2017

„Drogie dzieci!

Zwracam się do was jako wasza Matka – Matka sprawiedliwych, Matka tych, którzy kochają i cierpią, Matka świętych.

Dzieci moje, wy też możecie być święci, to od was zależy. Świętymi są ci, którzy bezgranicznie miłują Ojca Niebieskiego – ci, którzy miłują Go ponad wszystko.

Dlatego, dzieci moje, starajcie się zawsze być lepszymi. Jeśli staracie się być dobrymi, możecie być świętymi, choćbyście nawet tak o sobie nie myśleli.

Jeśli myślicie, że jesteście dobrzy, nie jesteście pokorni, a pycha oddala was od świętości.

W tym niespokojnym świecie, pełnym zagrożeń, wasze ręce, apostołowie mojej miłości, powinny być wyciągnięte do modlitwy i miłosierdzia.

A Mnie, dzieci moje, podarujcie różaniec – róże, które tak bardzo kocham. Moje róże to są wasze modlitwy wypowiadane sercem, a nie tylko recytowane ustami. Moje róże to są wasze dzieła modlitwy, wiary i miłości.

Kiedy Mój Syn był mały, mówił Mi, że będę mieć liczne dzieci i będą Mi przynosić wiele róż. Nie pojmowałam Go. Teraz wiem, że to wy jesteście tymi dziećmi, które przynoszą Mi róże, kiedy miłujecie mojego Syna ponad wszystko, kiedy modlicie się sercem, kiedy pomagacie najuboższym.

To są moje róże. To jest wiara, która sprawia, że w życiu wszystko czyni się poprzez miłość, nie znając pychy, zawsze w gotowości do przebaczenia, nigdy nie osądzając, zawsze starając się zrozumieć swojego brata.

Dlatego, apostołowie mojej miłości, módlcie się za tych, którzy nie potrafią kochać, za tych, którzy was nie kochają, za tych, którzy wyrządzili wam zło, za tych, którzy nie poznali miłości mojego Syna.

Dzieci moje, tego od was wymagam, bo zapamiętajcie, modlić się to znaczy kochać i przebaczać.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 grudnia 2017 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 grudnia 2017 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 listopada 2017

„Drogie dzieci!

W tym czasie łaski wzywam was do modlitwy.

Módlcie się i szukajcie pokoju, małe dzieci.

Ten, który przyszedł tu na ziemię, by wam dać swój pokój, bez względu na to, kim i czym jesteście – On, mój Syn, wasz brat – przeze Mnie wzywa was do nawrócenia, bo bez Boga nie macie przyszłości ani życia wiecznego.

Dlatego wierzcie i módlcie się, i żyjcie w łasce i oczekiwaniu na swoje osobiste spotkanie z Nim.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 listopada 2017 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 listopada 2017 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 listopada 2017

„Drogie dzieci!

Patrząc na was, zgromadzonych wokół Mnie, waszej Matki, widzę wiele czystych dusz, wiele moich dzieci, które szukają miłości i pociechy, ale im nikt ich nie daje.

Widzę również tych, którzy czynią zło, bo nie mają dobrych przykładów – którzy nie poznali mojego Syna.

To dobro, które jest milczące i szerzy się poprzez czyste dusze, jest siłą, która podtrzymuje ten świat.

Jest wiele grzechów, ale jest też miłość. Mój Syn posyła wam Mnie, Matkę, tę samą dla wszystkich, abym nauczyła was miłować, byście zrozumieli, że jesteście braćmi.

Pragnę wam pomóc.

Apostołowie mojej miłości, wystarczy żywe pragnienie wiary i miłości, a mój Syn je przyjmie. Jednak musicie być godni, mieć dobrą wolę i otwarte serce. Mój Syn przychodzi do otwartych serc.

Ja, jako Matka, pragnę, abyście jak najlepiej poznali mojego Syna, Boga zrodzonego z Boga, byście poznali wielkość Jego miłości, której tak bardzo potrzebujecie. On wziął na siebie wasze grzechy, uzyskał dla was odkupienie, a w zamian oczekuje, byście się wzajemnie miłowali. Mój Syn jest Miłością.

On, nie czyniąc różnicy, kocha wszystkich ludzi, ze wszystkich krajów i narodów.

Gdybyście, dzieci moje, żyli miłością mojego Syna, Jego Królestwo byłoby już na ziemi.

Dlatego, apostołowie mojej miłości, módlcie się – módlcie się, aby mój Syn i Jego miłość były jak najbliżej was, abyście stali się przykładem miłości i pomogli wszystkim tym, którzy nie poznali mojego Syna.

Nigdy nie zapominajcie, że mój Syn – [a Bóg jest] jeden i w Trójcy – kocha was.

Miłujcie swoich pasterzy i módlcie się za nich.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 listopada 2017 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 listopada 2017 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 października 2017

„Drogie dzieci!

Wzywam was, byście w tym czasie łaski byli modlitwą.

Wszyscy macie swoje problemy, troski, cierpienia i niepokoje.

Niech święci będą dla was wzorem i zachętą do świętości, Bóg będzie blisko was i będziecie odnowieni, poszukując osobistego nawrócenia.

Wiara będzie dla was nadzieją, a w waszych sercach zapanuje radość.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 października 2017 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 października 2017 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 października 2017

„Drogie dzieci!

Mówię do was jak matka – słowami prostymi, ale pełnymi wielkiej miłości i troski o moje dzieci, które zostały Mi powierzone przez mojego Syna. A mój Syn, który jest z wiecznej teraźniejszości, On przemawia do was słowami życia i zasiewa miłość w otwartych sercach.

Dlatego proszę was, apostołowie mojej miłości, miejcie otwarte serca, zawsze gotowe do miłosierdzia i przebaczenia.

W moim Synu zawsze przebaczycie bliźnim, bo wtedy będzie w was pokój.

Dzieci moje, troszczcie się o swoją duszę, bo ona jest tą jedyną rzeczą, która do was naprawdę należy.

Zapominacie o znaczeniu rodziny. Rodzina nie powinna być miejscem cierpienia i bólu, lecz miejscem zrozumienia i czułości. Rodziny, które próbują żyć według mojego Syna, żyją we wzajemnej miłości.

Mój Syn, kiedy jeszcze był mały, mówił Mi, że wszyscy ludzie są dla Niego braćmi.

Dlatego zapamiętajcie, apostołowie mojej miłości, że wszyscy ludzie, których spotykacie, są dla was rodziną – braćmi w moim Synu.

Dzieci moje, nie traćcie czasu na rozmyślanie o przyszłości, zamartwiając się. Niech waszą jedyną troską będzie to, jak dobrze przeżyć każdą chwilę według mojego Syna. A to będzie dla was pokojem!

Dzieci moje, nigdy nie zapominajcie o modlitwie za swoich pasterzy. Módlcie się, aby oni mogli przyjąć wszystkich ludzi jako swoje dzieci, aby w moim Synu byli dla nich ojcami duchowymi.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 października 2017 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 października 2017 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 września 2017

„Drogie dzieci!

Wzywam was, byście byli szczodrzy w wyrzeczeniu, poście i modlitwie za tych wszystkich, którzy są kuszeni, a są waszymi braćmi i siostrami.

W szczególny sposób proszę was, abyście modlili się za kapłanów i wszystkie osoby konsekrowane – aby jeszcze żarliwiej kochali Jezusa, aby Duch Święty napełnił ich serca radością, aby dawali świadectwo o Niebie i niebiańskich tajemnicach.

Wiele dusz jest w grzechu, bo nie ma tych, którzy się ofiarują i modlą za ich nawrócenie.

Jestem z wami i modlę się za was, aby wasze serca były napełnione radością.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 września 2017 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 września 2017 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 września 2017

„Drogie dzieci!

Kto mógłby lepiej ode Mnie mówić wam o miłości i bólu mojego Syna? Żyłam z Nim, cierpiałam z Nim. Żyjąc życiem ziemskim, odczuwałam ból, bo byłam matką.

Mój Syn umiłował myśli i dzieła Ojca Niebieskiego, prawdziwego Boga. I, tak jak Mi mówił, przyszedł, by was odkupić.

Swój ból skrywałam w miłości, a wy, dzieci moje, wy macie liczne pytania. Nie pojmujecie bólu. Nie pojmujecie, że musicie przyjąć ból i nieść go w miłości Bożej. Każda ludzka istota doświadczy tego w mniejszej lub większej mierze. Ale z pokojem w duszy i w stanie miłości istnieje nadzieja – to jest mój Syn, Bóg, zrodzony z Boga.

Jego słowa są nasieniem życia wiecznego. Zasiane w dobrych duszach przyniesie liczne owoce.

Mój Syn znosił ból, bo wziął na siebie wasze grzechy. Dlatego wy, dzieci moje, apostołowie mojej miłości, wy, którzy cierpicie, wiedzcie, że wasze bóle staną się światłem i chwałą.

Dzieci moje, dokąd znosicie ból, dokąd cierpicie, Niebo wnika w was, a wy wszystkim dokoła was dajecie nieco Nieba i wiele nadziei.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 września 2017 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 września 2017 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 sierpnia 2017

„Drogie dzieci!

Dzisiaj wzywam was, abyście byli ludźmi modlitwy.

Módlcie się, dopóki modlitwa nie będzie dla was radością i spotkaniem z Najwyższym.

On przemieni wasze serca i staniecie się ludźmi miłości i pokoju.

Nie zapominajcie, małe dzieci, że szatan jest silny i chce was odwieść od modlitwy.

Wy, nie zapominajcie, że modlitwa jest tajemnym kluczem spotkania z Bogiem.

Dlatego jestem z wami, by was prowadzić.

Nie odstępujcie od modlitwy.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 sierpnia 2017 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 sierpnia 2017 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 sierpnia 2017

„Drogie dzieci!

Zgodnie z wolą Ojca Niebieskiego jako Matka tego, który was miłuje, jestem tutaj z wami, by wam pomóc Go poznać i podążać za Nim.

Mój Syn zostawił wam ślady swoich stóp, by było wam łatwiej podążać za Nim. Nie lękajcie się. Nie bądźcie niepewni, Ja jestem z wami.

Nie dajcie się zniechęcić, bo potrzeba jest wiele modlitwy i ofiary za tych, którzy się nie modlą, nie kochają, nie znają mojego Syna. Pomóżcie, widząc w nich swoich braci.

Apostołowie mojej miłości, usłyszcie mój głos w sobie, odczujcie moją matczyną miłość.

Dlatego módlcie się – módlcie się, podejmując działanie; módlcie się, obdarzając; módlcie się z miłością; módlcie się pracą i myślami w Imię mojego Syna.

Im więcej miłości będziecie dawali, tym więcej jej otrzymacie. Miłość pochodząca z Miłości oświeca świat. Odkupienie jest miłością, a miłość nie ma końca.

Kiedy mój Syn ponownie przyjdzie na ziemię, będzie szukał miłości w waszych sercach.

Dzieci moje, On dokonał dla was wielu dzieł miłości. Uczę was, byście je widzieli, pojęli i dziękowali Mu, kochając Go i zawsze na nowo wybaczając bliźnim – bo kochać mojego Syna znaczy wybaczać.

Nie kocha się mojego Syna, gdy nie można wybaczyć bliźniemu, gdy nie ma próby zrozumienia bliźniego, gdy się

osądza. Dzieci moje, po co wam modlitwa, jeśli nie kochacie i nie wybaczacie?

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 sierpnia 2017 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 sierpnia 2017 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 lipca 2017

„Drogie dzieci!

Bądźcie modlitwą i odbiciem Bożej miłości dla tych wszystkich, którzy są daleko od Boga i Bożych przykazań.

Małe dzieci, bądźcie wierni i stanowczy w nawróceniu i pracujcie nad sobą, by świętość życia była dla was prawdą i zachęcajcie się do dobra poprzez modlitwę, by wasze życie na ziemi było bardziej zadowalające.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 lipca 2017 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 lipca 2017 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 lipca 2017

„Drogie dzieci!

Dziękuję wam, że odpowiadacie na moje wezwania i że gromadzicie się tutaj wokół mnie, swojej niebiańskiej Matki.

Wiem, że myślicie o mnie z miłością i nadzieją. I ja odczuwam miłość do was wszystkich, tak jak odczuwa ją także mój najdroższy Syn, który dzięki Swojej miłosiernej Miłości zawsze na nowo posyła Mnie do was – On, który był człowiekiem, który był i jest Bogiem – jeden i w Trójcy, On, który z waszego powodu cierpiał na ciele i duszy, On, który stał się chlebem, by żywić wasze dusze i w ten sposób je zbawić.

Dzieci moje, uczę was, jak być godnymi Jego miłości, byście swoje myśli kierowali ku Niemu, byście żyli Moim Synem.

Apostołowie mojej miłości, okrywam was swoim płaszczem, bo pragnę was chronić jak matka.

Proszę was, módlcie się za cały świat. Moje Serce cierpi. Grzechy się mnożą, są zbyt liczne.

Ale przy pomocy was, którzy jesteście pokorni, skromni, napełnieni miłością, ukryci i święci, moje Serce zwycięży.

Kochajcie mojego Syna ponad wszystko i cały świat przez Niego.

Nigdy nie zapominajcie, że każdy wasz brat niesie w sobie coś drogocennego – duszę. Dlatego, dzieci moje, miłujcie wszystkich tych, którzy nie znają mojego Syna, aby poprzez modlitwę i miłość, która pochodzi z modlitwy, stali się lepsi, aby dobroć mogła w nich zwyciężyć, aby dusze się zbawiły i miały życie wieczne.

Apostołowie moi, dzieci moje, mój Syn powiedział wam, abyście się wzajemnie miłowali.

Niech to będzie zapisane w waszych sercach i przez modlitwę starajcie się żyć tą miłością.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 lipca 2017 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 lipca 2017 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 czerwca 2017

„Drogie dzieci!

Dzisiaj pragnę wam podziękować za waszą wytrwałość i wezwać was, abyście się otworzyli na głęboką modlitwę.

Modlitwa, małe dzieci, jest sercem wiary i nadzieją na życie wieczne.

Dlatego módlcie się sercem, aż wasze serce zaśpiewa z wdzięcznością Bogu Stwórcy, który dał wam życie.

Jestem z wami, małe dzieci, i przynoszę wam moje matczyne błogosławieństwo pokoju.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 czerwca 2017 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 czerwca 2017 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Coroczne objawienie
Coroczne objawienie Ivance, 25 czerwca 2017

Widząca Ivanka Ivanković-Elez miała regularne, coroczne objawienie 25 czerwca 2017 roku.

Podczas ostatniego codziennego objawienia 7 maja 1985 roku Matka Boża powierzywszy Ivance ostatnią, dziesiątą tajemnicę, powiedziała jej, że w całym swoim życiu będzie miała objawienie jeden raz w roku – na rocznicę objawień. Tak było i w tym roku. Objawienie, które trwało 4 minuty, Ivanka miała w swoim domu rodzinnym. Podczas objawienia była obecna jedynie rodzina Ivanki. Po objawieniu widząca Ivanka powiedziała:

Matka Boża dała takie orędzie:
„Małe dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się”.
Matka Boża była radosna i wszystkich nas pobłogosławiła swoim matczynym błogosławieństwem.
Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 czerwca 2017

„Drogie dzieci!

Tak jak i w innych miejscach, w których przychodziłam, tak i tutaj wzywam was do modlitwy.

Módlcie się za tych, którzy nie znają mojego Syna, za tych, którzy nie poznali miłości Bożej, przeciwko grzechowi, za wyświęconych – za tych, których mój Syn wezwał, aby mieli miłość i ducha siły dla was, dla Kościoła.

Módlcie się do mojego Syna, a miłość, jaką doświadczyliście z Jego bliskości, da wam siłę, by uczynić was gotowymi na dzieła miłości, których będziecie dokonywać w Jego imię.

Dzieci moje, bądźcie gotowi. Ten czas jest punktem zwrotnym.

Dlatego na nowo wzywam was do wiary i nadziei. Pokazuję wam drogę, którą należy iść, a to są słowa Ewangelii.

Apostołowie mojej miłości, światu tak bardzo potrzebne są wasze ręce wyciągnięte ku Niebu, ku mojemu Synowi, ku Ojcu Niebieskiemu.

Potrzeba jest wiele pokory i czystości serca.

Miejcie zaufanie do mojego Syna i wiedzcie, że zawsze możecie być lepsi.

Moje matczyne serce pragnie, byście wy, apostołowie mojej miłości, byli małymi światłami świata. Abyście rozświetlali tam, gdzie ciemność pragnie zapanować, byście swoją modlitwą i miłością pokazali właściwą drogę – byście zbawiali dusze.

Ja jestem z wami.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 czerwca 2017 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 czerwca 2017 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 maja 2017

„Drogie dzieci!

Najwyższy Mi pozwolił, abym na nowo wzywała was do nawrócenia.

Małe dzieci, otwórzcie swoje serca na łaskę, do której wszyscy jesteście wezwani.

Bądźcie świadkami pokoju i miłości w tym niespokojnym świecie.

Wasze życie tutaj na ziemi jest przemijające.

Módlcie się, żebyście poprzez modlitwę tęsknili za niebem i niebiańskimi rzeczami, a wasze serca będą wszystko postrzegać inaczej.

Nie jesteście sami, Ja jestem z wami i wstawiam się za wami przed moim Synem Jezusem.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 maja 2017 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 maja 2017 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 maja 2017

„Drogie dzieci!

Wzywam was, abyście się modlili, nie poszukując już, ale składając ofiarę – ofiarując się

Wzywam was do pokazania prawdy i miłosiernej miłości.

Modlę się do swojego Syna za was, o waszą wiarę, która coraz bardziej pomniejsza się w waszych sercach.

Proszę Go, by wam pomógł Boskim duchem, tak jak i Ja pragnę wam pomóc duchem matczynym.

Dzieci moje, musicie być lepsi.

Tylko czyści, pokorni i napełnieni miłością podtrzymują świat – zbawiają siebie i świat.

Dzieci moje, mój Syn jest sercem świata.

Należy Go kochać i modlić się do Niego, a nie wciąż na nowo zdradzać.

Dlatego wy, apostołowie mojej miłości, pomnóżcie wiarę w sercach ludzi przez swój przykład, swoją modlitwą i miłosierną miłością.

Jestem przy was, pomogę wam.

Módlcie się, aby wasi pasterze mieli coraz więcej światła, by mogli oświetlić wszystkich tych, którzy żyją w ciemności.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 maja 2017 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 maja 2017 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 kwietnia 2017

„Drogie dzieci!

Kochajcie, módlcie się i dawajcie świadectwo o mojej obecności wobec wszystkich, którzy są daleko.

Przez swoje świadectwo i przykład możecie przybliżyć serca, które są daleko od Boga i Jego łaski.

Jestem z wami i wstawiam się za każdym z was, abyście z miłością i odwagą dawali świadectwo i zachęcali tych, którzy są daleko od mojego Niepokalanego Serca.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 kwietnia 2017 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 kwietnia 2017 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 kwietnia 2017

„Drogie dzieci!

Apostołowie mojej miłości, do was należy szerzenie miłości mojego Syna wszystkim tym, którzy jej nie poznali – do was, małe światełka świata, których uczę swoją macierzyńską miłością, jak świecić jasno pełnym blaskiem.

Modlitwa wam pomoże, bo modlitwa zbawia was, modlitwa zbawia świat.

Dlatego, dzieci moje, módlcie się słowami, uczuciami, miłością miłosierną i ofiarą.

Mój Syn wskazał wam drogę – On, który się wcielił i uczynił ze Mnie pierwszy kielich; On poprzez Swoją najwyższą ofiarę pokazał wam, jak trzeba miłować.

Dlatego, dzieci moje, nie bójcie się mówić prawdy. Nie lękajcie się przemieniać siebie i świat – szerząc miłość; sprawiając, że mój Syn jest znany i kochany; miłując innych w Nim.

Ja jako Matka zawsze jestem z wami.

Proszę mojego Syna, aby wam pomógł, by w waszym życiu panowała miłość – miłość, która żyje; miłość, która przyciąga; miłość, która daje życie. Takiej właśnie miłości was uczę – miłości czystej.

Wy, apostołowi moi, powinniście ją rozpoznać, żyć nią i ją szerzyć.

Módlcie się z uczuciami za swoich pasterzy, aby mogli świadczyć o moim Synu z miłością.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 kwietnia 2017 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 kwietnia 2017 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 marca 2017

„Drogie dzieci!

W tym czasie łaski wzywam was wszystkich, abyście otworzyli swoje serca na Boże miłosierdzie, abyście poprzez modlitwę, pokutę i decyzję na świętość rozpoczęli nowe życie.

Ten wiosenny czas zachęca was w waszych myślach i sercach do nowego życia, do odnowy.

Dlatego, małe dzieci, jestem z wami, aby wam pomóc, byście zdecydowanie powiedzieli «tak» Bogu i Bożym przykazaniom.

Nie jesteście sami, jestem z wami poprzez łaskę, którą Najwyższy daje Mi dla was i waszych pokoleń.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 marca 2017 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 marca 2017 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie przekazane widzącej Mirjanie Dragicević-Soldo podczas corocznego objawienia
18 marca 2017

„Drogie dzieci!

Jest moim matczynym pragnieniem, aby wasze serca były wypełnione pokojem, a wasze dusze były czyste, tak byście w obecności mego Syna mogli widzieć Jego oblicze.

Bo, dzieci moje, wiem jako Matka, że jesteście spragnieni pocieszenia, nadziei i ochrony.

Wy, dzieci moje, świadomie i nieświadomie poszukujecie mojego Syna.

I ja, przechodząc przez ziemski czas, radowałam się, cierpiałam i znosiłam cierpliwie bóle, dopóki mój Syn w swojej chwale ich nie odsunął. I dlatego mówię mojemu Synowi: zawsze im pomagaj!

Wy, dzieci moje, rozjaśnijcie prawdziwą miłością ciemność egoizmu, która coraz bardziej otacza moje dzieci. Bądźcie wielkoduszni. Niech wasze ręce i serce zawsze będą otwarte.

Nie lękajcie się. Oddajcie się mojemu Synowi z zaufaniem i nadzieją.

Patrząc na Niego, żyjcie życiem z miłością.

Kochać oznacza dawać się, znosić, a nigdy nie osądzać. Kochać znaczy żyć słowami mojego Syna.

Dzieci moje, jako Matka mówię wam: tylko prawdziwa miłość prowadzi do szczęścia wiecznego.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 18 marca 2017 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 18 marca 2017 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 marca 2017

„Drogie dzieci!

Z matczyną miłością przychodzę wam pomóc, byście mieli więcej miłości, to znaczy więcej wiary.

Przychodzę, aby wam pomóc żyć z miłością słowami mojego Syna, tak by świat był inny.

Dlatego, apostołowie mojej miłości, gromadzę was wokół siebie.

Patrzcie na Mnie sercem, mówcie do Mnie jak do matki o swoich bólach, cierpieniach, o swoich radościach.

Proście, abym modliła się za was do mojego Syna.

Mój Syn jest miłosierny i sprawiedliwy.

Moje matczyne Serce pragnęłoby, byście i wy tacy byli.

Moje matczyne Serce pragnęłoby, abyście wy, apostołowie mojej miłości, wszystkim wokół siebie swoim życiem mówili o moim Synu i o Mnie; tak by świat był inny, aby powróciła prostota i czystość, aby powróciła wiara i nadzieja.

Dlatego, dzieci moje, módlcie się, módlcie się, módlcie się sercem, módlcie się z miłością, módlcie się poprzez dobre uczynki.

Módlcie się, aby wszyscy poznali mojego Syna, aby świat się zmienił, aby świat się zbawił.

Przeżywajcie z miłością słowa mojego Syna.

Nie osądzajcie, lecz miłujcie się wzajemnie, aby moje Serce mogło zwyciężyć.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 marca 2017 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 marca 2017 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 lutego 2017

„Drogie dzieci!

Dzisiaj was wzywam, byście głęboko przeżywali swoją wiarę i prosili Najwyższego o jej wzmocnienie, tak by wiatry i burze nie mogły jej rozbić.

Niech korzeniami waszej wiary będą modlitwa i nadzieja na życie wieczne.

I już teraz, małe dzieci, pracujcie nad sobą w tym czasie łaski, w którym Bóg daje wam łaskę, byście poprzez wyrzeczenie i wezwanie do nawrócenia byli ludźmi wyraźnej i wytrwałej wiary i nadziei.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 lutego 2017 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 lutego 2017 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 lutego 2017

„Drogie dzieci!

Wy, którzy czynicie starania, by ofiarować mojemu Synowi każdy dzień swojego życia; wy, którzy staracie się żyć z Nim; wy, którzy się modlicie i poświęcacie – wy jesteście nadzieją w tym niespokojnym świecie.

Wy jesteście promieniami światłości mojego Syna, żywą Ewangelią, i jesteście Moimi drogimi apostołami miłości.

Mój Syn jest z wami. On jest z tymi, którzy myślą o Nim, którzy się modlą.

Ale tak samo On cierpliwie czeka na tych, którzy Go nie znają.

Dlatego wy, apostołowie mojej miłości, módlcie się sercem i uczynkami ukazujcie miłość mojego Syna.

To jest dla was jedyna nadzieja, a to jest także jedyna droga do życia wiecznego.

Ja, jako Matka, jestem tutaj z wami.

Wasze modlitwy skierowane do Mnie są dla Mnie najpiękniejszymi różami miłości.

Nie mogę nie być tam, gdzie odczuwam zapach róż.

Jest nadzieja.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 lutego 2017 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 lutego 2017 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 stycznia 2017

„Drogie dzieci!

Dzisiaj wzywam was, abyście się modlili o pokój – pokój w ludzkich sercach, pokój w rodzinach i pokój na świecie.

Szatan jest silny i chce was wszystkich zwrócić przeciwko Bogu i przywrócić was do tego wszystkiego, co jest ludzkie, a w sercach zniszczyć wszystkie uczucia względem Boga i Bożych spraw.

Wy, małe dzieci, módlcie się i walczcie przeciwko materializmowi, modernizmowi i egoizmowi, które oferuje wam świat.

Małe dzieci, zdecydujcie się na świętość, a Ja, ze swoim Synem Jezusem, wstawiam się za wami.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 stycznia 2017 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 stycznia 2017 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 stycznia 2017

„Drogie dzieci!

Mój Syn był źródłem miłości i światła, kiedy na ziemi mówił do ludzi ze wszystkich ludów.

Apostołowie moi, postępujcie za Jego światłem. To nie jest łatwe.

Musicie być maluczkimi. Musicie umniejszyć się wobec innych, z pomocą wiary napełniać się Jego miłością.

Żaden człowiek na ziemi nie może bez wiary przeżyć cudownego doświadczenia.

Jestem z wami. Daję się wam poznać przez moje przychodzenie, poprzez słowa; pragnę dać wam świadectwo o mojej miłości i matczynej trosce.

Dzieci moje, nie traćcie czasu na zadawanie pytań, na które nigdy nie dostaniecie odpowiedzi.

Przy końcu waszej ziemskiej drogi udzieli ich wam Ojciec Niebieski.

Wiedzcie zawsze, że Bóg wie wszystko, Bóg widzi, Bóg kocha.

Mój najmilszy Syn oświetla życie, rozprasza ciemność, a mojej matczynej miłości, która przyprowadza Mnie do was, nie da się wyrazić – ona jest tajemnicza, ale rzeczywista. Ja okazuję wam swoje uczucia: miłość, zrozumienie i matczyną życzliwość.

Oczekuję od was, apostołowie moi, waszych róż modlitwy, które powinny być czynami miłości.

To są dla mojego matczynego serca najmilsze modlitwy.

Zanoszę je swojemu Synowi, który dla was się narodził. On na was patrzy i słucha was.

My zawsze jesteśmy blisko was. To jest miłość, która przyzywa, jednoczy, nawraca, dodaje odwagi i napełnia.

Dlatego, apostołowie moi, zawsze się wzajemnie miłujcie, ale nade wszystko kochajcie mojego Syna.

To jest jedyna droga do zbawienia, do życia wiecznego.

To jest moja najmilsza modlitwa, która napełnia moje Serce najpiękniejszą wonią róż.

Módlcie się, zawsze módlcie się za swoich pasterzy, aby mieli moc bycia światłem mojego Syna.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 stycznia 2017 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 stycznia 2017 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 grudnia 2016, Boże Narodzenie

„Drogie dzieci!

Z wielką radością niosę wam dzisiaj mojego Syna Jezusa, aby On obdarzył was swoim pokojem.

Otwórzcie wasze serca, małe dzieci, i bądźcie radośni, że możecie go przyjąć.

Niebo jest z wami i walczy o pokój w waszych sercach, rodzinach i na świecie, a wy, małe dzieci, dopomóżcie waszymi modlitwami, aby tak było.

Błogosławię was z moim Synem Jezusem i wzywam was, abyście nie tracili nadziei i aby wasze spojrzenie i serce zawsze były skierowane ku niebu i wieczności.

Tak będziecie otwarci na Boga i Jego plany.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 grudnia 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 grudnia 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Coroczne objawienie Matki Bożej Jakovowi
25 grudnia 2016, Boże Narodzenie

Na ostatni codziennym objawieniu Jakova Matka Boża powiedziała mu, że będzie miał objawienia raz w roku, na Boże Narodzenie. Tak było i w tym roku. Matka Boża przyszła z Dzieciątkiem Jezus w ramionach. Objawienie rozpoczęło się o 14.20 i potrwało 10 minut. Jakov po objawieniu przekazał następujące orędzie:

„Drogie dzieci!

Dzisiaj, w tym dniu łaski, w szczególny sposób wzywam was, byście modlili się o pokój.

Dzieci, przyszłam tu jako Królowa Pokoju i tak wiele razy wzywałam was, byście modlili się o pokój.

Ale, dzieci, wasze serca są niespokojne.

Grzech uniemożliwia wam całkowite otwarcie się na łaskę i pokój, którym Bóg was pragnie obdarzyć.

Abyście żyli pokojem, dzieci moje, musicie mieć najpierw pokój w waszych sercach i być całkowicie oddani Bogu i Jego woli.

Nie szukajcie pokoju i radości w rzeczach z tej ziemi, ponieważ wszystko to jest przemijające.

Dążcie do prawdziwego miłosierdzia i pokoju, który pochodzi tylko od Boga, a tylko w ten sposób wasze serca będą wypełnione prawdziwą radością i tylko w ten sposób będziecie mogli stać się świadkami pokoju w tym niespokojnym świecie.

Jestem waszą Matką i wstawiam się przed moim Synem za każdym z was.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie Ivanki z 25 grudnia 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie Ivanki z 25 grudnia 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 grudnia 2016

„Drogie dzieci!

Moje matczyne serce płacze, gdy patrzę na to, co czynią moje dzieci.

Grzechy się mnożą, czystość duszy jest coraz mniej ważna, zapomina się o moim Synu, coraz mniej się Go czci, a moje dzieci są prześladowane.

Dlatego wy, dzieci moje, apostołowie mojej miłości, duszą i sercem przyzywajcie imię mojego Syna.

On będzie miał dla was słowa światła.

On się wam daje poznać, łamie chleb z wami i daje wam słowa miłości, byście je przemieniali w dzieła miłosierdzia i byli dzięki temu świadkami prawdy.

Dlatego, dzieci moje, nie lękajcie się.

Pozwólcie mojemu Synowi być w was.

On się wami posłuży dla pielęgnowania zranionych i nawrócenia zagubionych dusz.

Dlatego, dzieci moje, powróćcie do modlitwy różańcowej.

Módlcie się z odczuciami dobroci, ofiary i miłosierdzia.

Módlcie się nie tylko słowami, ale też poprzez uczynki miłosierdzia.

Módlcie się z miłością do wszystkich ludzi.

Mój Syn ofiarą wywyższył miłość.

Dlatego żyjcie z Nim, abyście mieli siłę i nadzieję, tak byście mieli miłość, która jest życiem i która prowadzi do życia wiecznego.

Z Bożej miłości i Ja jestem z wami, i będę was prowadzić z matczyną miłością.

Dziękuję wam”.

Matka Boża była bardzo smutna.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 grudnia 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 grudnia 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 listopada 2016

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj wzywam was, abyście powrócili do modlitwy. W tym czasie łaski Bóg pozwolił Mi prowadzić was ku świętości i prostemu życiu, abyście w małych rzeczach odkryli Boga Stwórcę, tak byście się w Nim rozmiłowali i by wasze życie było podziękowaniem Najwyższemu za wszystko, co On wam daje.

Małe dzieci, niech wasze życie będzie w miłości darem dla innych i Bóg będzie was błogosławił, a wy dawajcie świadectwo bezinteresownie, z miłości do Boga.

Jestem z wami i wstawiam się przed swoim Synem za wami wszystkimi.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 listopada 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 listopada 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 listopada 2016

„Drogie dzieci!

Przychodzić do was i objawiać się wam jest wielką radością dla mojego matczynego Serca.

To jest dar mojego Syna dla was i dla innych, którzy przychodzą.

Jako Matka wzywam was: kochajcie mojego Syna ponad wszystko.

Abyście kochali Go swoim sercem, potrzebujecie Go poznać.

Poznacie go poprzez modlitwę.

Módlcie się sercem i uczuciami.

Modlić się znaczy myśleć o Jego miłości i ofierze.

Modlić się znaczy kochać, dawać, cierpieć i ofiarować.

Wzywam was, dzieci moje, byście byli apostołami modlitwy i miłości.

Dzieci moje, to jest czas na czuwanie.

W tym czuwaniu wzywam was do modlitwy, miłości i zaufania.

Gdy mój Syn będzie patrzył w wasze serca, moje matczyne Serce pragnie, by On widział w nich bezwarunkowe zaufanie i miłość.

Zjednoczona miłość moich apostołów będzie żyć, zwyciężać i odkrywać zło.

Dzieci moje, Ja byłam kielichem Boga-człowieka, byłam Bożym narzędziem.

Dlatego wzywam was, swoich apostołów, byście byli kielichem prawdziwej, czystej miłości mojego Syna.

Wzywam was, byście byli narzędziem, dzięki któremu ci wszyscy, którzy nie poznali miłości Boga, którzy nigdy nie miłowali – zrozumieją, przyjmą i zbawią się”.

Gdy Matka Boża odchodziła, Mirjana widziała kielich.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 listopada 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 listopada 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 października 2016

„Drogie dzieci!

Wzywam was dzisiaj: módlcie się o pokój!

Porzućcie samolubstwo i żyjcie orędziami, które wam daję.

Bez nich nie możecie zmienić waszego życia.

Żyjąc modlitwą, będziecie mieć pokój.

Żyjąc w pokoju, odczujecie potrzebę dawania świadectwa, bo odkryjecie Boga, który jak odczuwacie, jest daleko.

Dlatego, małe dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się i pozwólcie Bogu wejść do waszych serc.

Powróćcie do postu i spowiedzi, byście zwyciężyli zło w was i wokół was.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 października 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 października 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 października 2016

„Drogie dzieci!

Duch Święty, posłany przez Ojca Niebieskiego, uczynił Mnie Matką, Matką Jezusa, i tym samym także waszą Matką.

Dlatego przychodzę was posłuchać, by otworzyć przed wami moje matczyne ręce, by dać wam swoje Serce i wezwać, abyście pozostali ze Mną, bo z wysokości krzyża Mój Syn powierzył was Mnie.

Niestety, wiele moich dzieci nie poznało miłości mojego Syna, wielu nie chce Go poznać.

O, dzieci moje, jakże źle czynią ci, którzy muszą widzieć lub tłumaczyć sobie, aby uwierzyć.

Dlatego wy, dzieci moje, apostołowie moi, w ciszy swojego serca słyszcie głos mojego Syna, by wasze serce było Jego domem, by nie było ciemne i smutne, ale oświecone światłością mojego Syna.

Poprzez wiarę szukajcie nadziei, bo wiara jest życiem duszy.

Na nowo was wzywam: módlcie się – módlcie się, byście żyli wiarą w pokorze, pokoju ducha i oświeceni światłością.

Dzieci moje, nie starajcie się od razu pojąć wszystkiego, bo i Ja nie wszystko pojmowałam, ale kochałam i wierzyłam w Boskie słowa, które mój Syn wypowiadał – On, którzy był Pierwszym Światłem i Początkiem Odkupienia.

Apostołowie mojej miłości – wy, którzy się modlicie, składacie z siebie ofiarę, kochacie – nie sądźcie, wy idźcie i szerzcie prawdę, słowa mojego Syna, Ewangelię, bo wy jesteście żywą Ewangelią, wy jesteście promieniami światłości mojego Syna.

Mój Syn i Ja będziemy przy was, dodając wam odwagi i doświadczając was.

Dzieci moje, zawsze proście o błogosławieństwo tych, jedynie tych, których ręce pobłogosławił mój Syn – waszych pasterzy.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 października 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 października 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 września 2016

„Drogie dzieci!

Dziś wzywam was do modlitwy.

Niech modlitwa będzie dla was życiem.

Tylko tak wasze serce napełni się pokojem i radością.

Bóg będzie blisko was i odczujecie Go w waszym sercu jak przyjaciela.

Będziecie z Nim rozmawiać jak z kimś, kogo znacie, i, małe dzieci, będziecie mieć potrzebę dawania świadectwa, bo Jezus będzie w waszym sercu, a wy zjednoczeni w Nim.

Jestem z wami i wszystkich was kocham swoją matczyną miłością.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 września 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 września 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 września 2016

„Drogie dzieci!

Zgodnie z wolą mojego Syna i przez moją matczyną miłość przychodzę do was, moich dzieci, a szczególnie do tych, którzy jeszcze nie poznali miłości mojego Syna.

Przychodzę do was, którzy myślicie o Mnie, którzy się do Mnie zwracacie.

Daję wam moją matczyną miłość i niosę błogosławieństwo swojego Syna.

Czy macie czyste i otwarte serca?

Czy widzicie dary, znaki mojej obecności i miłości?

Dzieci moje, w swoim ziemskim życiu pójdźcie za moim przykładem.

Moje życie było bólem, milczeniem i niezmierzoną wiarą i zaufaniem Ojcu Niebieskiemu.

Nic nie jest przypadkowe – ani ból, ani radość, ani cierpienie, ani miłość.

Wszystko to są łaski, które daje wam mój Syn i które prowadzą was do życia wiecznego.

Mój Syn oczekuje od was miłości i modlitwy do Niego.

Kochać i modlić się do Niego oznacza – będę was uczyła jako Matka – modlić się w ciszy swojej duszy, a nie tyko odmawiać ustami.

To jest nawet najmniejszy piękny gest uczyniony w imię mojego Syna; to jest cierpliwość, miłosierdzie, przyjęcie bólów i ofiara uczyniona na rzecz innych.

Dzieci moje, mój Syn patrzy na was.

Módlcie się, abyście i wy widzieli Jego oblicze i by mogło wam zostać objawione.

Dzieci moje, ukazuję wam jedyną i rzeczywistą prawdę.

Módlcie się, abyście ją pojęli i mogli szerzyć miłość i nadzieję, byście mogli być apostołami mojej miłości.

W szczególny sposób moje matczyne Serce miłuje pasterzy. Módlcie się za ich błogosławione ręce.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 września 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 września 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 sierpnia 2016

„Drogie dzieci!

Dziś pragnę dzielić z wami niebiańską radość.

Wy, małe dzieci, otwórzcie drzwi serca, aby w waszym sercu rosła nadzieja, pokój i miłość, którą daje jedynie Bóg.

Małe dzieci, za bardzo jesteście przywiązani do ziemi i ziemskich spraw, dlatego szatan kołysze wami jak wiatr falami morskimi.

Dlatego niech łańcuchem waszego życia będzie modlitwa sercem i adoracja mojego Syna Jezusa.

Oddajcie Mu waszą przyszłość, abyście byli w Nim dla innych radością i przykładem poprzez swoje życie.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 sierpnia 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 sierpnia 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 sierpnia 2016

„Drogie dzieci!

Przyszłam do was, pomiędzy was, abyście oddali Mi swoje zmartwienia – bym przyniosła je swojemu Synowi, bym wstawiała się za wami u Niego dla waszego dobra.

Wiem, że każdy z was ma swoje zmartwienia, swoje doświadczenia, dlatego po matczynemu wzywam was: przyjdźcie do stołu mojego Syna.

On łamie dla was chleb, daje wam siebie, daje wam nadzieję, oczekuje od was większej wiary, nadziei i pogody ducha.

Oczekuje waszej wewnętrznej walki przeciwko egoizmowi, osądom i ludzkim słabościom.

Dlatego Ja, jako Matka, mówię: módlcie się! Bo modlitwa daje wam siłę do wewnętrznej walki.

Mój Syn, gdy był mały, często Mi mówił, że wielu będzie Mnie kochać i nazywać Matką. Ja tutaj, pomiędzy wami, odczuwam miłość. Dziękuję wam.

Przez tę miłość proszę swojego Syna, by nikt z was, moje dzieci, nie wracał do domu taki, jaki przyszedł; byście nieśli jak najwięcej nadziei, miłosierdzia i miłości; byście byli Moimi apostołami miłości, którzy swoim życiem będą świadczyć, że Ojciec Niebieski jest źródłem życia, a nie śmierci.

Drogie dzieci, na nowo, po matczynemu proszę was: módlcie się za wybrańców mojego Syna, za ich błogosławione ręce; za swoich pasterzy, aby mogli głosić mojego Syna z jeszcze większą miłością i w ten sposób przyczyniać się do nawrócenia.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 sierpnia 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 sierpnia 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 lipca 2016

„Drogie dzieci!

Patrzę na was i widzę was zagubionych, i nie macie modlitwy ani radości w sercu.

Powróćcie, małe dzieci, do modlitwy i umieśćcie Boga na pierwszym miejscu, a nie człowieka.

Nie traćcie nadziei, którą wam niosę.

Małe dzieci, niech ten czas każdego dnia będzie dla was bardziej szukaniem Boga w ciszy waszego serca, i módlcie się, módlcie się, módlcie się, dopóki modlitwa nie będzie dla was radością.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 lipca 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 lipca 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 lipca 2016

„Drogie dzieci!

Moja rzeczywista, żywa obecność pośród was powinna uczynić was szczęśliwymi, bo to jest wielka miłość mojego Syna.

On Mnie posyła między was, abym przez moją matczyną miłość zapewniła wam bezpieczeństwo; byście pojęli, że ból i radość, cierpienie i miłość sprawiają, iż wasza dusza żyje intensywnie; że was ponownie wzywam, byście wysławiali Serce Jezusowe, Serce wiary, Eucharystii.

Mój Syn dzień w dzień poprzez wieki żywy wraca pomiędzy was – do was wraca, i nigdy was nie zostawił.

Kiedy jedno z was, moich dzieci, wraca do Niego, moje matczyne Serce ogarnia radość.

Dlatego, dzieci moje, powróćcie do Eucharystii, do mojego Syna.

Droga do mojego Syna jest trudna, pełna wyrzeczeń, ale na końcu zawsze jest światło.

Rozumiem wasze bóle i cierpienia, a matczyną miłością ocieram wasze łzy.

Zaufajcie mojemu Synowi, bo On dla was dokona tego, czego wy byście nie znali ani o to nie prosili.

Wy, dzieci moje, wy powinniście się zatroszczyć tylko o swoją duszę, bo ona jest jedyną rzeczą, która należy do was na ziemi. Ją, brudną lub czystą, przyniesiecie przed Ojca Niebieskiego.

Zapamiętajcie, wiara w miłość mojego Syna zawsze będzie nagrodzona.

Proszę was, byście w szczególny sposób modlili się za tych, których mój Syn powołał, aby żyli według Niego i miłowali swoją trzodę.

Módlcie się za swoich pasterzy, abyście widzieli w nich ogrom miłości mojego Syna.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 lipca 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 lipca 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Coroczne objawienie Matki Bożej Ivance
25 czerwca 2016, Rocznica Objawień

Widząca Ivanka Ivanković-Elez miała regularne coroczne objawienie Matki Bożej 25 czerwca 2016 roku.

Podczas ostatniego codziennego objawienia 7 maja 1985 roku Matka Boża powierzyła Ivance ostatnią, dziesiątą tajemnicę i powiedziała jej, że do końca swojego życia będzie miała objawienia raz w roku, na Rocznicę Objawień.

Tak też było w tym roku. Objawienie miało miejsce w domu rodzinnym Ivanki i trwało 4 minuty. Podczas objawienia obecna była jedynie najbliższa rodzina. Po objawieniu widząca powiedziała:

Matka Boża przekazała następujące orędzie:

„Małe dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się”.

Matka Boża była radosna i wszystkich nas błogosławiła swoim matczynym błogosławieństwem.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie Ivanki z 25 czerwca 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie Ivanki z 25 czerwca 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 czerwca 2016, Rocznica Objawień

„Drogie dzieci!

Dziękujcie ze Mną Bogu za dar, że jestem z wami.

Módlcie się, małe dzieci, i żyjcie Bożymi przykazaniami, aby się wam dobrze powodziło na ziemi.

Dzisiaj, w ten dzień łaski, pragnę wam dać swoje matczyne błogosławieństwo pokoju i mojej miłości.

Wstawiam się za wami przed moim Synem i wzywam was, byście wytrwali w modlitwie, bym mogła zrealizować z wami moje plany.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 czerwca 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 czerwca 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie grupy modlitewnej Ivana
24 czerwca 2016

„Drogie dzieci!

Przychodzę do was i pragnę was prowadzić.

Pragnę z miłości prowadzić was do mojego Syna.

On jest Miłością.

Modlę się za was wszystkich, drogie dzieci, i wstawiam się przed Moim Synem.

Dlatego, wytrwajcie, drogie dzieci moje, szczególnie w modlitwie o pokój.

Dziękuję wam, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 czerwca 2016

„Drogie dzieci!

Jako Matka Kościoła, jako wasza Matka, uśmiecham się, gdy patrzę na was – na to, jak przychodzicie do Mnie, jak gromadzicie się wokół Mnie, jak Mnie szukacie.

Moje przyjścia pomiędzy was są dowodem na to, jak bardzo Niebo was miłuje.

One wskazują wam drogę ku życiu wiecznemu, ku zbawieniu.

Apostołowie moi, wy, którzy staracie się mieć czyste serce, a w nim mojego Syna, jesteście na dobrej drodze.

Wy, którzy poszukujecie mojego Syna, poszukujecie dobrej drogi.

On pozostawił wiele znaków swojej miłości. Zostawił nadzieję.

Łatwo jest Go znaleźć, jeśli jesteście gotowi na ofiarę i pokutę, jeśli macie cierpliwość, miłosierdzie i miłość do swoich bliźnich.

Wiele moich dzieci nie widzi i nie słyszy, bo nie chce tego.

Nie przyjmują moich słów i moich dzieł, a jednak mój Syn przeze Mnie wzywa każdego.

Jego Duch oświeca wszystkie moje dzieci w światłości Ojca Niebieskiego, w jedności nieba z ziemią, we wzajemnej miłości, bo miłość przyzywa miłość i sprawia, że uczynki stają się ważniejsze od słów.

Dlatego, apostołowie moi, módlcie się za swój Kościół, kochajcie go i czyńcie dzieła miłości.

Bez względu na to, jak jest zdradzany, raniony, on tutaj jest, bo pochodzi od Ojca Niebieskiego.

Módlcie się za swoich pasterzy, abyście widzieli w nich ogrom miłości mojego Syna.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 czerwca 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 czerwca 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 maja 2016

„Drogie dzieci!

Moja obecność jest darem od Boga dla was wszystkich i bodźcem do nawrócenia.

Szatan jest silny i chce w wasze serca i myśli wprowadzić nieporządek i niepokój.

Dlatego wy, małe dzieci, módlcie się, aby Duch Święty prowadził was po prawdziwej drodze radości i pokoju.

Jestem z wami i wstawiam się za wami przed moim Synem.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 maja 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 maja 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie grupy modlitewnej Ivana
9 maja 2016

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj wzywam was na nowo: odnówcie moje orędzia i żyjcie moimi orędziami.

A w szczególny sposób was wzywam – módlcie się o pokój.

Módlcie się o pokój – o pokój na świecie.

Wiedzcie, drogie dzieci, że jestem z wami i jestem blisko was.

Módlcie się razem z Matką, bądźcie wytrwali w modlitwie, nie ustawajcie.

Dziękuję wam, drogie dzieci, i dzisiaj, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie grupy modlitewnej Ivana
Orędzie ze spotkania grupy modlitewnej zostało teraz przekazane pierwszy raz po dłuższym czasie.
2 maja 2016

„Drogie dzieci!

Nie pozwólcie, by powierzchowny splendor tego świata was zwiódł: materializm, zazdrość, wyniosłość.

Nie pozwólcie, aby światło świata was zwiodło.

Otwórzcie się na światło Boskiej Miłości, na mojego Syna.

Zdecydujcie się na Niego.

On jest Miłością.

On jest Prawdą.

Przywróćcie modlitwę w waszej rodzinie.

Módlcie się więcej.

Potrzebuję waszych modlitw, abym mogła z wami zrealizować moje plany.

Dziękuję wam, drogie dzieci, także dzisiaj, że zdecydowaliście się na Jezusa”.

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 maja 2016

„Drogie dzieci!

Moje matczyne serce pragnie waszego prawdziwego nawrócenia i silnej wiary, abyście mogli szerzyć miłość i pokój wszystkim, którzy was otaczają.

Ale, dzieci moje, nie zapominajcie, każdy z was jest przed Ojcem Niebieskim unikalnym światem.

Dlatego pozwólcie, aby nieustanna praca Ducha Świętego oddziaływała na was.

Bądźcie moimi duchowo czystymi dziećmi.

W duchowości jest piękno. Wszystko, co jest duchowe, jest żywe i bardzo piękne.

Nie zapomnijcie, że w Eucharystii, która jest sercem wiary, mój Syn zawsze jest z wami.

Przychodzi do was i łamie chleb z wami, bo dzieci moje, z powodu was umarł, zmartwychwstał i na nowo przychodzi.

Te moje słowa są wam znane, bo one są prawdą, a prawda się nie zmienia.

Tylko że wiele moich dzieci ją zapomniało.

Dzieci moje, moje słowa nie są ani stare, ani nowe, one są wieczne.

Dlatego wzywam was, swoje dzieci, byście uważnie przyglądali się znakom czasu, „zbierali rozbite krzyże” i byli apostołami Objawienia.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 maja 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 maja 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 kwietnia 2016

„Drogie dzieci!

Moje Niepokalane Serce krwawi, patrząc na was – na tych w grzechu i z grzesznymi zwyczajami.

Wzywam was, powróćcie do Boga i modlitwy, aby było wam dobrze na ziemi.

Bóg przeze Mnie wzywa was, aby wasze serca były nadzieją i radością dla tych wszystkich, którzy są daleko.

Niech moje wezwanie będzie dla was balsamem dla duszy i serca, byście wysławiali Boga Stworzyciela, który was kocha i wzywa do wieczności.

Małe dzieci, życie jest krótkie, wykorzystajcie ten czas, by czynić dobro.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 kwietnia 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 kwietnia 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 kwietnia 2016

„Drogie dzieci!

Nie miejcie serc twardych, zamkniętych i napełnionych lękiem.

Pozwólcie mojej matczynej miłości, aby je oświecała i napełniała miłością i nadzieją; abym jako Matka łagodziła wasze bóle, bo je znam, Ja ich doświadczyłam.

Ból podnosi i jest największą modlitwą.

Mój Syn w szczególny sposób kocha tych, którzy doznają bólów.

Posłał Mnie, abym je złagodziła i przyniosła nadzieję.

Ufajcie Mu.

Wiem, że jest wam ciężko, gdy wokół siebie widzicie coraz większą ciemność.

Dzieci moje, trzeba ją rozproszyć modlitwą i miłością.

Ten, kto się modli i kocha, nie lęka się, on ma nadzieję i miłosierną miłość, widzi światłość i widzi mojego Syna.

Jako swoich apostołów wzywam was, byście starali się być przykładem miłości miłosiernej i nadziei.

Wciąż na nowo módlcie się o jeszcze większą miłość, bo miłosierna miłość przynosi światło, które rozprasza wszelką ciemność – przynosi mojego Syna.

Nie lękajcie się, nie jesteście sami, Ja jestem z wami.

Proszę was, byście modlili się za swoich pasterzy, by w każdej chwili mieli miłość, by z miłością działali dla mojego Syna – przez Niego i wspominając Go.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 kwietnia 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 kwietnia 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 marca 2016

„Drogie dzieci!

Dzisiaj przynoszę wam swoją miłość.

Bóg mi pozwolił, abym was miłowała i z miłości wzywała do nawrócenia.

Wy, małe dzieci, jesteście ubodzy w miłości i jeszcze nie pojęliście, że mój syn Jezus oddał z miłości swoje życie, aby was zbawić i dać wam życie wieczne.

Dlatego, módlcie się, małe dzieci, módlcie się, abyście w modlitwie pojęli Bożą miłość.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 marca 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 marca 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z corocznego objawienia Mirjany
18 marca 2016

„Drogie dzieci!

Z matczynym sercem napełnionym miłością do was, moich dzieci, pragnę nauczyć was całkowitego zaufania Bogu Ojcu.

Pragnę, byście się nauczyli poprzez wewnętrzne patrzenie i wewnętrzne słuchanie wypełniać wolę Bożą.

Pragnę, byście się nauczyli bezgranicznie ufać Jego łasce i Jego miłości tak, jak ja zawsze ufałam.

Dlatego, dzieci moje, oczyśćcie swoje serca.

Wyzwólcie się od wszystkiego, co wiąże was jedynie z tym, co ziemskie, i pozwólcie, by to, co Boże, przez waszą modlitwę i ofiarę kształtowało wasze życie – aby w waszych sercach było Królestwo Boże, abyście zaczęli żyć, zaczynając od Boga Ojca, abyście zawsze starali się kroczyć z moim Synem.

Ale dla tego wszystkiego, dzieci moje, musicie być ubodzy duchem i napełnieni miłością i miłosierdziem.

Musicie mieć czyste i proste serca i zawsze być gotowi do służenia.

Dzieci moje, posłuchajcie Mnie, mówię dla waszego zbawienia.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 18 marca 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 18 marca 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 marca 2016

„Drogie dzieci!

Moje przyjście do was jest darem Ojca Niebieskiego dla was.

Dzięki Jego miłości przychodzę, aby wam pomóc znaleźć drogę do prawdy, znaleźć drogę do mojego Syna.

Przychodzę, aby potwierdzić wam prawdę.

Pragnę przypomnieć wam słowa mojego Syna. On wypowiedział słowa zbawienia dla całego świata, słowa miłości dla wszystkich – miłości, którą dowiódł swoją ofiarą.

Ale i dzisiaj wiele moich dzieci Go nie zna, nie chcą Go poznać, są obojętni. Z powodu ich obojętności moje Serce boleśnie cierpi.

Mój Syn zawsze był w Ojcu.

Rodząc się na ziemi, przyniósł to, co jest boskie, a ode Mnie wziął to, co ludzkie.

Z Nim przyszło pomiędzy nas Słowo.

Z Nim nadeszła Światłość Świata, która wkracza w serca, oświeca je i napełnia miłością i pocieszeniem.

Dzieci moje, mojego Syna mogą widzieć ci wszyscy, którzy Go kochają, bo Jego oblicze dostrzega się w duszach, które są napełnione miłością do Niego.

Dlatego, dzieci moje, apostołowie moi, posłuchajcie Mnie.

Porzućcie marność i egoizm.

Nie żyjcie jedynie dla tego, co ziemskie, materialne.

Kochajcie mojego Syna i sprawcie, by inni widzieli Jego oblicze w waszej miłości do Niego.

Pomogę wam, abyście Go jeszcze bardziej poznali.

Będę wam o Nim mówiła.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 marca 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 marca 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 lutego 2016

„Drogie dzieci!

W tym czasie łaski wzywam was wszystkich do nawrócenia.

Małe dzieci, mało kochacie, jeszcze mniej się modlicie.

Jesteście zagubieni i nie wiecie, co jest waszym celem.

Weźcie krzyż, patrzcie na Jezusa i idźcie za Nim.

On się wam daje po śmierć na krzyżu, bo was kocha.

Małe dzieci, wzywam was, wróćcie do modlitwy sercem, abyście w modlitwie znaleźli nadzieję i sens waszego życia.

Jestem z wami i modlę się za was.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 lutego 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 lutego 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 lutego 2016

„Drogie dzieci!

Wzywałam was i ponownie was wzywam, abyście poznali mojego Syna, abyście poznali Prawdę.

Ja jestem z wami i modlę się, by się wam to powiodło.

Dzieci moje, musicie się więcej modlić, abyście mieli coraz więcej miłości i cierpliwości, tak byście wiedzieli, jak złożyć ofiarę i byście byli ubogimi w duchu.

Mój Syn w Duchu Świętym jest zawsze z wami.

Jego Kościół rodzi się w każdym sercu, które Go rozpoznaje.

Módlcie się, abyście mogli rozpoznać mojego Syna, módlcie się, aby wasza dusza była z Nim jedno.

To jest modlitwa, to jest miłość, która przyciąga innych i czyni was moimi apostołami.

Patrzę na was z miłością, matczyną miłością.

Znam was, znam wasze bóle i smutki, bo ja też cierpiałam w cichości.

Moja wiara dawała Mi miłość i nadzieję.

Powtarzam, Zmartwychwstanie mojego Syna i moje Wniebowzięcie są dla was nadzieją i miłością.

Dlatego, dzieci moje, módlcie się, abyście poznali prawdę, byście mieli silną wiarę, która będzie prowadzić wasze serca i która wasze bóle i cierpienia będzie potrafiła przemienić w miłość i nadzieję.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 lutego 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 lutego 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 stycznia 2016

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj wzywam was wszystkich do modlitwy.

Bez modlitwy nie możecie żyć, bo modlitwa jest łańcuchem, który was przybliża do Boga.

Dlatego, małe dzieci, w pokorze serca wróćcie do Boga i Jego przykazań, abyście całym sercem mogli powiedzieć: jako w Niebie, niech tak będzie i na ziemi.

Jesteście, małe dzieci, wolni, abyście w wolności zdecydowali się na Boga lub lub przeciwko Niemu.

Widzicie, gdzie szatan chce was pociągnąć do grzechu i niewoli.

Dlatego, małe dzieci, wróćcie do mojego Serca, abym Ja mogła was poprowadzić do mojego Syna Jezusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 stycznia 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 stycznia 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 stycznia 2016

„Drogie dzieci!

Jako Matka jestem szczęśliwa, że jestem pomiędzy wami, bo pragnę mówić wam na nowo o słowach swojego Syna i Jego miłości.

Mam nadzieję, że przyjmiecie Mnie sercem, bo słowa mojego Syna i Jego miłość są jedynym światłem i nadzieją w ciemności teraźniejszości.

To jest jedyna prawda, a wy, którzy będziecie ją przyjmowali i żyli nią, będziecie mieć czyste i pokorne serca.

Mój Syn kocha czyste i pokorne.

Czyste i pokorne serca ożywiają słowa mojego Syna – żyją nimi, szerzą je i sprawiają, że wszyscy je słyszą.

Słowa mojego Syna przywracają życie tym, którzy słuchają.

Słowa mojego Syna przywracają miłość i nadzieję.

Dlatego, apostołowie moi mili, dzieci moje, żyjcie słowami mojego Syna.

Miłujcie się, tak jak On was umiłował.

Miłujcie się w Jego Imię, pamiętając o Nim.

Kościół rozwija się i wzrasta dzięki tym, którzy słuchają słów mojego Syna; dzięki tym, którzy miłują; dzięki tym, którzy znoszą ból i cierpią w ciszy i nadziei ostatecznego odkupienia.

Dlatego, dzieci moje miłe, niech słowa mojego Syna i Jego miłość będą pierwszymi i ostatnimi myślami waszego dnia.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 stycznia 2016 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 stycznia 2016 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Coroczne objawienie i orędzie dane Jakovowi
25 grudnia 2015

„Wszystkie te lata, poprzez które Bóg pozwolił mi być z wami, są znakiem niezmiernej Bożej miłości, którą Bóg ma do każdego z was, i znakiem, jak bardzo Bóg was kocha.

Małe dzieci, jak wielkie łaski dał wam Najwyższy i jak wielkie łaski pragnie wam ofiarować.

Ale, małe dzieci, wasze serca są zamknięte i żyją w strachu i nie pozwalają Jezusowi, aby Jego miłość i Jego pokój ogarnęły wasze serca i zapanowały w waszym życiu.

Życie bez Boga jest życiem w ciemności i nigdy nie poznacie Ojcowskiej miłości i Jego troski o każdego z was.

Dlatego, małe dzieci, dzisiaj w szczególny sposób módlcie się do Jezusa, by od dzisiaj wasze życie doświadczyło nowego narodzenia w Bogu i by wasze życie stało się światłem, które będzie emanować od was.

I w ten sposób staniecie się świadkami Bożej obecności w świecie i wobec każdego człowieka, który żyje w ciemności.

Małe dzieci, kocham was i codziennie wstawiam się za wami u Najwyższego.

Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 grudnia 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 grudnia 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 grudnia 2015

„Drogie dzieci!

Również dzisiaj niosę wam swojego Syna Jezusa i z tego objęcia daję wam Jego pokój i pragnienie Nieba.

Modlę się z wami o pokój i wzywam was, byście byli pokojem.

Wszystkich was błogosławię swoim matczynym błogosławieństwem pokoju.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 grudnia 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 grudnia 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 grudnia 2015

„Drogie dzieci!

Ja zawsze jestem z wami, bo mój Syn mi was powierzył.

A wy, dzieci moje, wy Mnie potrzebujecie, szukacie Mnie, przybywacie do Mnie i rozweselacie moje matczyne Serce.

Ja mam i zawsze będę mieć miłość do was – do was, którzy cierpicie i którzy swoje bóle i cierpienia powierzacie mojemu Synowi i Mnie.

Moja miłość szuka miłości wszystkich moich dzieci, a moje dzieci szukają mojej miłości.

Przez miłość Jezus szuka jedności między Niebem i ziemią, między Ojcem Niebieskim i wami, moje dzieci, swoim Kościołem.

Dlatego trzeba się wiele modlić – modlić i kochać Kościół, do którego należycie.

Kościół teraz cierpi, a potrzeba apostołów, którzy kochając jedność, świadcząc i obdarzając, wskazują drogi Boże; potrzeba apostołów, którzy przeżywając Eucharystię sercem, czynią wielkie dzieła; potrzeba was, moi apostołowie miłości.

Dzieci moje, Kościół od samych początków był prześladowany i zdradzany, ale wzrastał dzień po dniu.

Jest niezniszczalny, bo mój Syn dał mu serce – Eucharystię, a światło Jego Zmartwychwstania jaśniało i będzie jaśnieć nad nim.

Dlatego nie lękajcie się.

Módlcie się za swoich pasterzy, aby mieli siłę i miłość, by być mostami zbawienia.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 grudnia 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 grudnia 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 listopada 2015

„Drogie dzieci!

Dzisiaj wzywam was wszystkich: módlcie się w moich intencjach.

Pokój jest zagrożony, dlatego, małe dzieci, módlcie się i bądźcie tymi, którzy niosą pokój i nadzieję w tym niespokojnym świecie, gdzie szatan atakuje i kusi na wszelkie sposoby.

Małe dzieci, bądźcie silni w modlitwie i odważni w wierze.

Jestem z wami i wstawiam się przed moim Synem Jezusem za wami wszystkimi.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 listopada 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 listopada 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 listopada 2015

„Drogie dzieci!

Ponownie pragnę wam mówić o miłości.

Zgromadziłam was wokół siebie w imię mojego Syna, według Jego woli.

Pragnę, aby wasza wiara była mocna; by wypływała z miłości.

Bo te z moich dzieci, które rozumieją miłość mojego Syna i naśladują ją, żyją w miłości i nadziei.

Poznali miłość Bożą.

Dlatego, dzieci moje, módlcie się, módlcie się, byście mogli coraz bardziej kochać i czynić dzieła miłości.

Bo sama wiara bez miłości i dzieł miłości nie jest tym, czego od was wymagam.

Dzieci moje, to jest pozór wiary.

To jest chwalenie samego siebie.

Mój Syn wymaga wiary i dzieł miłości i dobroci.

Modlę się, ale również was proszę, abyście się modlili i żyli miłością, ponieważ pragnę, aby mój Syn, gdy będzie spoglądał w serca wszystkich moich dzieci, mógł w nich dostrzec miłość i dobroć, a nie nienawiść i obojętność.

Dzieci moje, apostołowie mojej miłości, nie traćcie nadziei, nie traćcie siły.

Wy to potraficie.

Ja was zachęcam i błogosławię.

Bo to wszystko, co jest z tej ziemi – co wiele moich dzieci stawia niestety na pierwszym miejscu – zniknie; a pozostanie tylko miłość i dzieła miłości i one otworzą bramy Królestwa Niebieskiego.

W tych bramach będę na was czekać.

W tych bramach pragnę powitać i uścisnąć wszystkie moje dzieci.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 listopada 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 listopada 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 października 2015

„Drogie dzieci!

Moja modlitwa również dzisiaj jest za was wszystkich, szczególnie za tych wszystkich, których serca stały się twarde na moje wezwanie.

Żyjecie w dniach łaski i nie jesteście świadomi darów, które Bóg wam daje poprzez moją obecność.

Małe dzieci, również dzisiaj zdecydujcie się na świętość i weźcie przykład ze świętych naszych czasów, a zobaczycie, że świętość jest rzeczywistością dla was wszystkich.

Radujcie się w miłości, Małe dzieci, że w oczach Bożych jesteście niepowtarzalni i niezastąpieni, bo jesteście Bożą radością na tym świecie.

Dawajcie świadectwo o pokoju, modlitwie i miłości.

Dziękuję wam, że opowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 października 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 października 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 października 2015

„Drogie dzieci!

Jestem tutaj pośród was, aby was zachęcać, napełniać swoją miłością i ponownie was wezwać, byście byli świadkami miłości mojego Syna.

Wiele moich dzieci nie ma nadziei, nie ma pokoju, nie ma miłości.

Poszukują mojego Syna, ale nie wiedzą, jak i gdzie Go odnaleźć.

Mój Syn otwiera im swoje ramiona, a wy im pomóżcie znaleźć się w Jego objęciach.

Dzieci moje, to dlatego musicie się modlić o miłość.

Musicie bardzo, bardzo wiele się modlić, abyście mieli jak najwięcej miłości, bo miłość zwycięża śmierć i sprawia, że życie trwa.

Apostołowie mojej miłości, moje dzieci, ze szczerym i prostym sercem jednoczcie się w modlitwie, bez względu na to, jak daleko od siebie jesteście.

Zachęcajcie się wzajemnie do duchowego wzrostu, tak jak i Ja was zachęcam.

Czuwam nad wami i jestem z wami, kiedykolwiek o Mnie pomyślicie.

Módlcie się też za swoich pasterzy – za tych, którzy się wszystkiego wyrzekli ze względu na mojego Syna i na was.

Miłujcie ich i módlcie się za nich.

Ojciec Niebieski słucha waszych modlitw.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 października 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 października 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z dwudziestego piątego dnia miesiąca
25 września 2015

„Drogie dzieci!

Również dziś proszę Ducha Świętego, aby napełnił wasze serca silną wiarą.

Modlitwa i wiara napełnią wasze serce miłością i radością i będziecie znakiem dla tych, którzy są daleko od Boga.

Małe dzieci, zachęcajcie się nawzajem do modlitwy sercem, aby modlitwa wypełniła wasze życie, a wy każdego dnia, małe dzieci, będziecie przede wszystkim świadkami służenia Bogu w adoracji i bliźniemu w potrzebie.

Jestem z wami i wstawiam się za wami wszystkimi.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 25 września 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 25 września 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem

Orędzie z drugiego dnia miesiąca
2 września 2015

„Drogie dzieci!

Drodzy moi apostołowie miłości, wy, którzy niesiecie prawdę, ponownie was wzywam i gromadzę wokół siebie, abyście Mi pomogli, abyście pomogli wszystkim moim dzieciom spragnionym miłości i prawdy – spragnionym mojego Syna.

Ja jestem łaską od Ojca Niebieskiego, posłaną, aby wam pomóc żyć Słowem mojego Syna.

Miłujcie się wzajemnie.

Żyłam waszym życiem ziemskim.

Wiem, że nie zawsze jest łatwo, ale jeśli będziecie się wzajemnie miłowali, będziecie się modlić sercem, osiągniecie wyżyny duchowe i otworzy się wam droga do Raju.

Tutaj czekam na was Ja, wasza Matka, bo tutaj jestem.

Bądźcie wierni mojemu Synowi i uczcie innych wierności.

Jestem z wami, pomogę wam.

Będę was uczyła wiary, abyście wiedzieli, jak we właściwy sposób przekazywać ją innym.

Będę was uczyła prawdy, abyście potrafili rozróżniać.

Będę was uczyła miłości, abyście poznali, czym jest prawdziwa miłość.

Dzieci moje, mój Syn sprawi, że będzie mówił poprzez wasze słowa i wasze dzieła.

Dziękuję wam”.

Orędzie w formacie do druku:
- orędzie z 2 września 2015 roku (.pdf) - dwa na A4
- orędzie z 2 września 2015 roku (.pdf) - jedno na A4, z obrazkiem


Wcześniejsze orędzia dostępne są w dziale orędzia, a także w dwutomowym zbiorku zawierającym orędzia z 35 lat objawień.