Znaczenie objawień

Niezwykła obecność Matki Bożej oraz Jej orędzia

Objawienia medziugorskie spośród wszystkich innych objawień wyróżniają się w pierwszej kolejności przez to, iż Maryja ukazuje się widzącym nieprzerwanie już od trzydziestu pięciu lat, trojgu z nich nawet codziennie.

Nie można lekceważyć tak niezwykłej obecności Matki Bożej, nie można przejść obojętnie obok tego faktu. Nawet sama Królowa Pokoju prosi nas, byśmy się nad tym zastanowili.

„Dzisiaj was wzywam, byście rozmyślali, dlaczego jestem tak długo z wami” (17 lipca 1986).

Obecność Matki Bożej, a także orędzia, które nam daje, wymagają naszej uwagi, refleksji, ale przede wszystkim modlitwy.

„Módlcie się, byście mogli pojąć, co Bóg pragnie wam powiedzieć przez moją obecność i przez orędzia, które do was kieruję” (25 listopada 1991).

Matka Boża, kierując do nas swoje orędzia, wskazuje nam drogę do Boga, pragnie doprowadzić nas wszystkich do zbawienia. To jest powód Jej tak długiej obecności wśród nas – pomaga nam i zachęca, byśmy żyli Jej orędziami.

„Drogie dzieci, ze względu na was zostałam tak długo, by wam pomóc, byście realizowali wszystkie orędzia, które wam daję” (30 października 1986).

„Z miłości przychodzę tutaj, by wam wskazać drogę pokoju i zbawienia waszych dusz” (25 lutego 1988).

„Moja obecność tutaj jest po to, bym was poprowadziła nową drogą, drogą zbawienia. Dlatego dzień w dzień wzywam was do nawrócenia” (25 czerwca 1992).

Orędzia Matki Bożej i Jej obecność są dla nas wielkim darem i łaską.

„Dziękujcie Bogu za dar mojej obecności pośród was” (25 czerwca 2009).

Plan zbawienia świata

Objawienia Matki Bożej w Medziugorju nie są dane jedynie w celu wzmocnienia wiary pewnych kilku osób, jakiejś wspólnoty wierzących czy nawet narodu. Posiadają one znaczenie uniwersalne, dziejowe. Są ważne dla całego świata, dla całej ludzkości, jak również dla każdego człowieka z osobna.

Już w pierwszych dniach objawień Matka Boża wyraźnie zaznacza:

„Pragnę być z wami, by nawrócić i pojednać cały świat” (26 czerwca 1981).

Po ponad trzydziestu latach objawień ponownie w ten sam sposób mówi o swojej obecności i wezwaniu:

„Zaczęłam tutaj od tej parafii [w Medziugorju] i wezwałam cały świat” (25 sierpnia 2011).

Matka Boża ma pewien plan do zrealizowania – wielki plan, który w istocie jest zamysłem Bożym dotyczącym każdego człowieka, jest zamysłem dotyczącym całego świata.

„Wszyscy jesteście ważni w tym wielkim planie, który Bóg przeprowadza przez Medziugorje. Bóg pragnie nawrócić cały świat i wezwać go do zbawienia i na drogę ku Niemu” (25 czerwca 2007).

„Pragnę, byście zrozumieli, że Bóg wybrał każdego z was, by go użyć w wielkim planie zbawienia ludzkości. Wy nie możecie pojąć, jak wielka jest wasza rola w projekcie Bożym” (25 stycznia 1987).

Realizacja planu Królowej Pokoju

Wszyscy jesteśmy wezwani, by włączyć się w plan zbawienia ludzkości.

Jest to plan w istocie chrystocentryczny, jego istotą jest przyjęcie Jezusa i zjednoczenie się z Nim.

„W życiu zjednoczcie się z Jezusem” (20 lutego 1986)

Człowiek może jednak wybrać zło i opowiedzieć się w swojej wolności przeciw Bogu, zwiedziony przez działanie szatana.

„Szatan nieprzerwanie próbuje zniweczyć moje plany” (11 sierpnia 1984).

„Módlcie się nadal, by [moje] plany zrealizowały się w pełni” (27 września 1984), „by wypełnił się plan Boży i aby każdy czyn szatana zakończył się na chwałę Bożą” (17 lutego 1985).

Dzisiaj ludzkość oddala się coraz bardziej od Boga. Potrzeba wielkiej modlitwy za świat, który tonie w grzechu. Za wszystkich ludzi, którzy są na drodze prowadzącej do potępienia wiecznego, by znaleźli zbawienie w Chrystusie.

„Świat jest zanurzony w wielkim grzechu” (8 października 1984), „dzisiaj wielu ludzi idzie do piekła” (25 lipca 1982).

Potrzeba także modlitwy za tych, którzy formalnie przynależą do Kościoła, ale w rzeczywistości żyją daleko od Boga, jak niewierzący, jako Ci, którzy nie poznali Jego miłości.

„Kiedy wzywam was do modlitwy za tych, którzy nie poznali miłości Bożej, gdybyście spojrzeli w swoje serca, zrozumielibyście, że mówię o wielu z was” (2 czerwca 2011).

Matka Boża ponagla nas do otwarcia się na Boga i na Jego działanie.

„Otwórzcie się na Boże plany i Jego zamysły, byście mogli współpracować z Nim dla pokoju i dobra” (25 grudnia 1992).

Orędzia Matki Bożej są apelem pełnym miłości, są naglącym wezwaniem Matki, rozpaczającej nad człowiekiem, który w wolności odrzuca Boga.

„Nie pozwólcie, aby moje Serce płakało krwawymi łzami przez dusze, które zatracają się w grzechu” (24 maja 1984), „otrzyjcie z mojej twarzy łzy” (28 stycznia 1987).

Maryja nieustannie wzywa nas do modlitwy w Jej intencjach oraz do ofiary dla ocalenia ludzkości.

„Poświęćcie swoje życie za zbawienie świata” (25 lutego 1988).

„Pragnę was, małe dzieci, prowadzić do Serca mojego Syna Jezusa. Ale wy się opieracie i nie chcecie otworzyć waszych serc na modlitwę” (25 września 2003).

Przyszłość świata i Kościoła, zwycięstwo Maryi, czas pokoju

W objawieniach medziugorskich Matka Boża przynosi uniwersalne wezwanie do pojednania się z Bogiem, mówi przede wszystkim o nawróceniu serc ludzi. Nie jest to jednak wezwanie, które dokonuje się poza czasem i miejscem. Medziugorje wpisuje się historię ludzkości, w historię zbawienia.

Matka Boża mówi widzącym o pewnych bolesnych i trudnych wydarzeniach, które mają nadejść, a które zawarte są w tajemnicach.

„Istnieją tajemnice, dzieci moje. Nie wiadomo, czego one dotyczą. Ale kiedy się ujawni, będzie późno! Wróćcie do modlitwy! Nie ma od niej nic ważniejszego” (28 stycznia 1987).

Gdy widzący zapytali Matkę Bożą, czy chciałaby utworzyć zakon albo jakąś nową wspólnotę, Ona odpowiedziała:

„Moje drogie dzieci! Nie wiecie, o co prosicie, nie wiecie, co was czeka. Nie możecie pojąć Bożych planów, proszę was, byście robili to, co wam mówię” (1987).

Medziugorje zapowiada ostatecznie triumf Serca Niepokalanej, czas pokoju.

„Przychodzę z otwartym Sercem, pełnym miłości, do was – moich dzieci (…). Moje Serce przez was pragnie zwyciężyć. Pragnie zatriumfować. Otwórzcie swoje serca, ja was do tego prowadzę” (2 maja 2006).

„Jestem z wami i prowadzę was do nowego czasu; czasu, który Bóg daje wam jako łaskę, byście Go jeszcze bardziej poznali” (25 stycznia 1993).

„Módlcie się o pokój, by jak najszybciej zapanował czas pokoju, czego moje serce oczekuje z niecierpliwością” (25 czerwca 1995).

Czas łaski

Maryja prowadzi nas do nowego czasu łaski i pokoju, który ma dopiero nadejść.

„Ja was pragnę poprowadzić do czasu łaski, tak byście przez ten czas byli jak najbliżej mojego Syna, by On mógł was prowadzić do swojej miłości i do życia wiecznego, którego pragnie każde serce” (25 listopada 2011).

„Z wami pragnę odnowić modlitwę i wezwać was do postu, który pragnę przedstawić swojemu synowi Jezusowi na nadejście nowej epoki, epoki wiosny” (25 października 2000).

Jednak to przede wszystkim ten czas, w którym teraz jesteśmy, w którym Matka Boża jest obecna przez swoje objawienia, jest konkretnym czasem łaski. To właśnie w tym czasie jesteśmy szczególnie wezwani do wejścia na drogę zbawienia. Teraz, dziś jest ten moment na nawrócenie się i na zmianę życia.

„Przebudźcie się ze snu niewiary i grzechu, bo to jest czas łaski, który wam Bóg daje” (25 lutego 2000).

Maryja przypomina o swojej obecności oraz o swojej pomocy dla nas w tym czasie.

„Prowadziłam was i prowadzę przez ten czas łaski, byście stali się świadomi swojego chrześcijańskiego powołania” (25 listopada 1997).

„Podajcie mi swoje ręce, pozwólcie mi, bym was prowadziła” (2 maja 2012).

To właśnie w obecnym czasie możemy wybrać Boga.

„Małe dzieci, to jest czas łaski, więc na nowo wzywam was, byście zdecydowali się na Boga Stworzyciela” (25 maja 1998).

Decyzja należy do nas.