Wy jesteście i nazywacie się dziećmi Bożymi.

Orędzie z 25 grudnia 2021 roku przekazane Jakovowi

W czasie ostatniego codziennego objawienia 12 września 1998 r. Matka Boża powiedziała Jakovowi Čolo, że będzie miał objawienia raz w roku 25 grudnia, na Boże Narodzenia. Tak też było w tym roku. Objawienie rozpoczęło się o 14.25 i trwało 9 minut.

Po objawieniu Jakov przekazał następujące orędzie Matki Bożej:

 

Drogie dzieci!

Wy jesteście i nazywacie się dziećmi Bożymi.

Jeśliby tylko wasze serca odczuły tę niezmierzoną miłość, którą Bóg ma do was, wasze serca adorowałyby Go i dziękowały Mu w każdej chwili waszego życia.

Dlatego, małe dzieci, dziś w tym dniu łaski otwórzcie wasze serca i proście Pana o dar wiary, abyście naprawdę mogli stać się godnymi imienia dzieci Bożych, które z czystym sercem dziękują Ojcu Niebieskiemu i czczą Go.

Jestem przy was i błogosławię was Swoim matczynym błogosławieństwem.