Jestem z wami i modlimy się razem.

Orędzie z 25 lutego 2022 roku

 

Drogie dzieci!

Jestem z wami i modlimy się razem.
Pomóżcie mi, małe dzieci, modlitwą, żeby szatan nie zdobył przewagi. Jego moc śmierci, nienawiści i lęku nawiedziła ziemię. 

Dlatego, małe dzieci, wróćcie do Boga i do modlitwy, postu i wyrzeczenia – za wszystkich tych, którzy są zdeptani, ubodzy i pozbawieni głosu w tym świecie bez Boga.

Małe dzieci, jeśli nie wrócicie do Boga i Jego przykazań, nie macie przyszłości. Dlatego posłał Mnie do was, abym was prowadziła.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.