Słyszę wasze wołanie i modlitwy o pokój

Orędzie z 25 marca 2022 roku

 

Drogie dzieci!

Słyszę wasze wołanie i modlitwy o pokój.
Szatan od lat walczy o wojnę. Dlatego Bóg posłał mnie pomiędzy was, abym prowadziła was na drodze świętości, bo ludzkość jest na rozdrożu.

Wzywam was, wróćcie do Boga i przykazań Bożych, aby było wam dobrze na ziemi i byście wyszli z tego kryzysu, w który weszliście, bo nie słuchacie Boga, który was kocha i pragnie was zbawić i poprowadzić do nowego życia.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.