Aby zamilkł każdy nieczysty duch podziału i wojny

Orędzie z 25 maja 2022 roku

Drogie dzieci!

Patrzę na was i dziękuję Bogu za każdego z was, bo On mi pozwala, bym jeszcze była z wami, aby zachęcać was do świętości.

Małe dzieci, pokój jest naruszony i szatan chce niepokoju.

Dlatego niech wasza modlitwa będzie jeszcze mocniejsza, aby zamilkł każdy nieczysty duch podziału i wojny.

Bądźcie budowniczymi pokoju i nieście radość Zmartwychwstałego w was i wokół was, aby dobro zwyciężyło w każdym człowieku.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.