Broszurki
Broszurka z orędziami z 34 roku objawień

Broszurka z orędziami z 34 roku objawień. Zawiera orędzia przekazane przez Matkę Bożą od połowy czerwca 2014 roku do 2 lipca 2015 roku.

Przystosowana jest do przeglądania w Internecie, a także do druku na domowej drukarce (format A5 - jako broszurka bądź dwie strony na jedną).

Dodatek do zbiorku orędzi.

Broszurkę można też nieodpłatnie (bądź za dowolną darowizną) zamówić w redakcji.

Broszurka dostepna jest też w nieco bardziej eleganckim formacie, z większą czcionką, do druku na A4. Broszurka w formacie A4.

A także w formacie A5 z jeszcze mniejszą czcionką i podziałem na akpaity. Broszurka w formacie A5 - mniejsza czcionka.


Jan Paweł II w orędziach medziugorskich

Źródło: www.fjp2.com
John Paul II Jan Paweł II Medjugorje Medziugorje


Wszystkie orędzia Matki Bożej na temat papieża Jana Pawła II.


„Jego wrogowie chcieli go zabić, ale ja go uchroniłam (...)” (13.05.1982).

„To wasz ojciec, ojciec duchowy wszystkich (...)” (2.04.2005).

Czytaj orędzia w formacie .pdf (plik dostosowany jest także do druku na domowej drukarce).
Wydruk można też nieodpłatnie (bądź za dowolną darowizną) zamówić w redakcji.

Adwent i Boże Narodzenie w orędziach

Wybór orędzi Matki Bożej z Medziugorja dotyczących Adwetnu i Bożego Narodzenia.


„Wzywam was, byście się przygotowali do Bożego Narodzenia...”

Broszruka przystosowana jest do przeglądania w Internecie, a także do druku na domowej drukarce.

Broszurkę można też nieodpłatnie (bądź za dowolną darowizną) zamówić w redakcji.

Matka Boża z Medziugorja o rodzinie

Wybór orędzi Matki Bożej z Medziugorja dotyczących rodziny.

„Módlcie się za rodziny! Rodzina jest w kryzysie. Potrzeba wielkiej modlitwy za rodziny, bo szatan chce je zniszczyć...”

Ulotka (strona format A4)

Wydruk można też nieodpłatnie (bądź za dowolną darowizną) zamówić w redakcji.

Przesłanie Matki Bożej - minimum

„Z woli Bożej jestem tutaj z wami (...). Pragnę, byście otworzyli mi swoje serca i byście przyjęli mnie jako Matkę”

„Jest tylko jeden Bóg i jedna wiara”

Ulotka (strona format A4)

Wydruk można też nieodpłatnie (bądź za dowolną darowizną) zamówić w redakcji.


Kolorowe broszurki, ulotki i obrazki

W miarę możliwości organizacyjnych i finansowych planujemy wydanie w przyszłości różnorakich materiałów o objawieniach i orędziach Matki Bożej z Medziugorja.