Zarys wydarzeń

Medziugorje jest niewielką wioską położoną na południu Europy, na Półwyspie Bałkańskim, w Bośni i Hercegowinie, na południowy zachód od Mostaru. W czerwcu 1981 roku na terenie tamtejszej parafii sześciorgu dzieciom zaczęła się objawiać Matka Boża. Od tamtego czasu do dnia dzisiejszego [tj. do kwietnia 2016 roku] trojgu z nich Maryja objawia się codziennie, pozostałym trojgu przestała się już objawiać każdego dnia, a objawia się bądź raz w roku, bądź raz w miesiącu. Osoby widzące Matkę Bożą i rozmawiające z Nią, na początku objawień były w wieku od 10 do 16 lat, dziś są już dorosłe, żyją w małżeństwach, prowadząc życie rodzinne.

Medziugorje stało się miejscem pokuty
i pojednania dla ludzi z całego świata.
Zdjęcie przedstawia tabliczki
identyfikacyjne z językiem
używane przy spowiedzi świętej.
Medjugorje Town

Medziugorje stało się znaczącym miejscem na mapie światowego ruchu pielgrzymkowego. Centrum codziennego życia religijnego stanowi tam wieczorna Msza święta w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jakuba. Miejscami modlitwy są też Podbrdo – Wzgórze Objawień, oraz Križevac – Góra Krzyża. Do Medziugorja przybywają liczni pielgrzymi – są to zarówno osoby świeckie, jak również duchowne, tak indywidualnie, jak i zorganizowanymi pielgrzymkami. Medziugorje w ponad trzydziestoletniej historii objawień odwiedziło już kilkudziesięciu biskupów, w tym kilku kardynałów, dziesiątki tysięcy osób duchownych, miliony wiernych świeckich. Jest ono dla pielgrzymów miejscem modlitwy i nawrócenia, miejscem powrotu do wiary i pogłębienia relacji z Bogiem. Potwierdzają to niezliczone wręcz świadectwa.

Jak mówi Matka Boża, Medziugorje jest miejscem modlitwy: „To miejsce jest miejscem modlitwy” (24.04.1984). Oraz spotkania serc. „Pragnę, byście zrozumieli, że tutaj chcę stworzyć nie tylko miejsce modlitwy, ale i spotkania serc. Pragnę, by moje, Jezusa i wasze serce przemieniły się w jedno serce miłości i pokoju” (25.07.1999).